Liahona
Å være til hjelp for og styrke hverandre
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Prinsipper for omsorgstjeneste

Å være til hjelp for og styrke hverandre

Vi blir alle velsignet når vi betjener eller blir betjent.

På sitt beste er ikke omsorgstjeneste ensidig. Når vi utfører omsorgstjeneste for noen, blir alle involverte velsignet – vi selv, våre ledsagere og dem vi betjener. Vi blir velsignet ved hverandres styrke. Vi blir velsignet når vi støtter og hjelper hverandre i våre utfordringer. Vi blir velsignet gjennom relasjonene som skapes.

Da han forklarte hva det vil si å utføre omsorgstjeneste for andre, lærte eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum oss å “være til hjelp for [dem] og styrke dem” (Lære og pakter 20:53).1 I dette skriftstedet er det to grunnleggende elementer som vil hjelpe oss å utføre omsorgstjeneste for dem vi bryr oss om:

  • For det første antyder det å “være til hjelp for” dem at det er viktig å bli godt nok kjent med dem vi betjener, å utvikle en meningsfylt relasjon og skape et tillitsbånd.

  • For det annet, når de vet at vi virkelig er glad i og bryr oss om dem, kan vi snakke om hvordan vi kan støtte og “styrke dem”. Til gjengjeld vil vi også bli styrket.

Mennesker er ikke prosjekter, de er våre brødre og søstre – de vandrer sammen med oss på livets reise. Vi ønsker å vandre gjennom livet sammen og hjelpe hverandre å finne styrke til å overvinne hindringene og snublesteinene underveis (se Hebreerne 12:10–13).

Ordet “styrke” uttrykker det vi virkelig ønsker – at vår hjelp gir assistanse og verktøy slik at hver enkelt kan ha ressurser og styrke til å gå videre og overvinne livets utfordringer.

Mange av oss føler oss utilstrekkelig til å hjelpe våre brødre og søstre med deres unike bekymringer. Eldste Holland ga følgende oppmuntring: “Til tross for det vi alle føler er våre begrensninger og utilstrekkeligheter – og vi har alle utfordringer – måtte vi arbeide side om side med vingårdens Herre, og gi vår alles Gud og Fader en hjelpende hånd med hans svimlende oppgave med å besvare bønner, gi omsorg, tørke tårer og styrke de vaklende knær.”2

I år vil disse artiklene om prinsipper for omsorgstjeneste gi forslag og ressurser som kan hjelpe deg å forstå hvordan du kan være til hjelp for og styrke andre når de møter livets utfordringer.

Foto til høyre: Kaleidoscope Pictures