Liahona
Gud taler til oss i dag
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Evangeliets grunnprinsipper

Gud taler til oss i dag

Vår himmelske Fader ønsker å hjelpe oss. Lytter vi til ham?

For 200 år siden viste vår himmelske Fader og Jesus Kristus seg for en tenåring som het Joseph Smith. Dette første syn lærer oss viktige sannheter. Jesus leder igjen en kirke på jorden. Profeter finnes i dag som i oldtiden. Og Gud kjenner hver enkelt av oss ved navn og lytter til våre bønner. Vi blir velsignet når vi prøver å høre hans røst hver dag.

Hva er åpenbaring?

Når Gud taler til sine barn, kalles det “åpenbaring”. Det finnes forskjellige typer åpenbaring.

Personlig åpenbaring er når Gud taler til oss individuelt gjennom Den hellige ånd. Han kan trøste og veilede oss.

Vi kan også motta åpenbaring om hvordan vi kan hjelpe dem vi har blitt kalt til å lede. Foreldre kan for eksempel motta åpenbaring om sin familie, og en biskop kan motta åpenbaring om sin menighet.

Bare profeten kan motta åpenbaring for hele Kirken, men vi kan alle be for å få vite om det våre ledere underviser, er sant.

Foto av en jente på en kirkebenk: Miguel A. Honores Troncosc. Foto av kvinne som ber: Catherine Frost. Foto av mann i skogen: David Winters. Jehovah Keeps a Promise [Jehova holder et løfte], av Sam Lawlor

Hvordan kan jeg innby åpenbaring?

Vi kan når som helst tale til en kjærlig, allmektig, allvitende himmelsk Fader gjennom bønn. Han ønsker at vi skal takke ham for velsignelser, snakke med ham om vårt liv og be om det vi trenger. Deretter skulle vi være oppmerksom på tankene og følelsene som kommer fra Den hellige ånd, som er som et sendebud fra vår himmelske Fader.

Hvordan høres åpenbaring ut?

Det finnes ingen enkel måte å beskrive åpenbaring på. Gud taler til hver enkelt av oss på en måte vi vil forstå (se Lære og pakter 1:24). Folk opplever noen ganger drømmer og syner. Men som regel taler Gud til oss gjennom stille følelser fra Den hellige ånd, som varme, fred eller glede.

I denne månedens studium av Lære og pakter leser vi om Oliver Cowdery, som ble lært at åpenbaring ville komme både til hans sinn og til hans hjerte (se Lære og pakter 8:2).

Hva er noen eksempler på åpenbaring i Skriftene?

Mange historier fra Skriftene beskriver Gud som taler til sitt folk:

  • Gud fortalte Noah hvordan han skulle beskytte familien sin (se 1 Mosebok 6:17–18).

  • Vår himmelske Fader og Jesus trøstet en disippel som het Stefanus (se Apostlenes gjerninger 7:55).

  • Åpenbaring hjalp Nephi å holde budene (se 1 Nephi 4:6).

  • Mens annen hellig skrift kommer fra oldtidsopptegnelser, består Lære og pakter av nyere åpenbaringer. I år har vi den spesielle anledningen å studere en bok fylt med Herrens direkte ord.