Liahona
Hvorfor er Lære og pakter viktig?
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Kom, følg med meg: Lære og pakter

Hvordan velsigner det gjengitte evangelium oss?

Lære og pakter 1

(28. desember–3. januar)

Illustrasjon: Augusto Zambonato

I Lære og pakter 1 erklærte Herren: “Disse bud er av meg, og de ble gitt til mine tjenere” (Lære og pakter 1:24). Han forklarer hvordan denne samlingen av åpenbaringer, bud og læresetninger ville velsigne Kirken og dens tidlige medlemmer. Ordene hans gjelder fortsatt i dag.

Velsignelser for medlemmer

  • De som søker visdom, kan bli undervist (se vers 26).

  • De som synder, “[kan] bli refset, så de [kan] omvende seg” (vers 27).

  • De ydmyke vil bli styrket, velsignet fra det høye og motta kunnskap (se vers 28).

Velsignelser for Kirken

  • Troen vil tilta på jorden (se vers 21).

  • Herrens evige pakt vil bli opprettet (se vers 22).

  • Evangeliets fylde vil bli forkynt av de svake og enfoldige (se vers 23).

  • Kraft til å legge Kirkens grunnvoll og bringe den ut av mulm og mørke (se vers 30).