Liahona
Hvordan komme seg etter åndelig nummenhet
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Unge voksne

Hvordan komme seg etter åndelig nummenhet

Vi er i åndelig fare når vi slutter å føle Ånden, men med Kristi hjelp kan vi overvinne denne åndelige nummenheten.

Fotografier: Getty Images

Spedalskhet er en smittsom sykdom vi leser om i Bibelen. Den skyldes en bakterie som forårsaker alvorlige lesjoner og sår på huden. Men et hovedsymptom på denne sykdommen er at den kan forårsake alvorlig skade på nervesystemet, noe som fører til tap av følsomhet for berøring, varme, smerte eller andre sansefornemmelser. De som er smittet, blir bokstavelig talt numne.

Selv om spedalskhet ikke er like alvorlig eller vanlig som det var for lenge siden, mister folk i dag også evnen til å føle – men istedenfor fysisk svekkelse, risikerer vi å bli åndelig numne.

Eldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i De tolv apostlers quorum har forklart at denne ufølsomheten kan komme av å ignorere Den hellige ånds tilskyndelser og ikke holde Guds bud. Han forklarte:

“Vår evne til å føle kontrollerer vår oppførsel på mange måter, og ved uvirksomhet når våre følelser tilskynder oss til å gjøre godt, dreper vi denne evnen til å føle. Det var Jesu slående følsomhet overfor behovene til dem han hadde omkring seg, som gjorde det mulig for ham å reagere i form av handling.

På den andre siden av det åndelige spektrum har vi personer som Nephis feilende brødre. Nephi fremhevet deres økende ufølsomhet overfor det som er åndelig: ‘Gud har talt til dere med en mild, lav røst, men dere var følelsesløse så dere ikke kunne føle hans ord’ [1 Nephi 17:45].”1

Det er stor fare når vi slutter å føle Ånden eller til og med når vi er usikre på hvordan Ånden taler til oss. Verden kan lett distrahere oss eller avspore oss hver dag, noe som får oss til å bli numne for den milde, lave, men mektige røsten som alltid er beredt til å veilede oss daglig (se 1 Kongebok 19:11–12).

Men selv om vi føler at vi kan ha et tilfelle av “åndelig spedalskhet” til tider, er helbredelse mulig.

Vi skulle alltid huske at det var Jesus Kristus som helbredet spedalske under sitt virke. Og det er han som kan helbrede vår åndelige nummenhet i dag og hjelpe oss å føle Ånden igjen. Her er noen nøkler som kan være til hjelp.

Hvordan gjenkjenne Ånden

En nøkkel til å føle igjen kommer av vår evne til å høre og gjenkjenne Den hellige ånds hvisken. Moroni forkynte: “Ved Den Hellige Ånds kraft kan dere vite sannheten i alle ting” (Moroni 10:5). Vi kan kvitte oss med nummenheten, søke personlig åpenbaring og selv føle sannheten i alle ting.

På din reise tilbake til å føle Ånden, kan du stille deg disse spørsmålene for å forstå ditt forhold til åpenbaring:

  1. Når mottok jeg sist personlig åpenbaring?

  2. Når ba jeg sist om personlig åpenbaring?

  3. Når ba jeg sist min himmelske Fader hjelpe meg å gjenkjenne personlig åpenbaring i mitt liv?

Generelt sett, søker du egentlig åpenbaring fra Gud? Det er vanskelig å føle Åndens gledelige frukter når det virker som om himmelen er lukket (se Galaterne 5:22–23). Men aktivt å søke åpenbaring i ditt daglige liv er nøkkelen til å åpne himmelen og invitere Ånden tilbake i livet ditt.

Å misforstå åpenbaring

Men her kan åndelige opplevelser og personlig åpenbaring bli kinkig.

Når vi snakker om personlig åpenbaring, hopper vårt sinn ofte til syner, englebesøk eller påfallende røster. Og når vi ikke opplever disse tingene, kan vi føle at det er håpløst å motta veiledning fra Ånden. Vi kan føle at noe er galt med oss, noe som kan få oss til å gi opp å søke Ånden helt og holdent.

Men vi må innse at det å føle Ånden ikke dreier seg om disse store, epokegjørende øyeblikkene. Heller ikke taler Herren bare til oss om våre store avgjørelser i livet. En annen fallgruve vi snubler i, er at vi ofte vender oss til Herren for å få hjelp bare med store avgjørelser som skolegang, yrkesvalg, ekteskap og familie, men forsømmer å vende oss til ham i enhver tanke (se Lære og pakter 6:36). Men vår himmelske Fader taler ofte til oss. Han taler til oss slik vi selv best kan oppfatte det. Han kan veilede oss daglig, selv i disse små detaljene i livet.

Forberedelse til å motta åpenbaring

For å kunne høre himmelen, må vi først åpne ørene for himmelske ting. Her er noen måter vi kan åpne ørene og forberede oss til å høre Herren på:

Ha tro. I våre anstrengelser for å overvinne åndelig spedalskhet må vi kanskje forandre vårt sinn og virkelig tro på vår himmelske Fader og ha tro på at han vil og faktisk gir oss åpenbaring. Vi skulle faktisk forvente at han gjør det. Vi kan til og med be ham hjelpe oss å vite hvordan han taler til oss. Vi skulle forvente å få åndelige opplevelser ofte når vi gjør vårt beste for å følge Frelseren og holde hans bud.

Gjør en daglig innsats. Vi kan også bli mer følsomme for Ånden ved å be oppriktig, studere Skriftene, ta del i nadverden, gå i tempelet, delta i slektshistorisk arbeid, lytte til åndelig musikk, utføre omsorgstjeneste eller hva som helst annet som hjelper oss å føle oss nær Gud. Jo nærmere vi kommer ham, desto mer åpner vi vårt hjerte for helbredelse av åndelig spedalskhet og å føle Den hellige ånd igjen.

Adlyd. Et annet viktig aspekt ved å invitere Ånden tilbake i livet ditt er din villighet til å følge det Ånden forteller deg. President Henry B. Eyring, annenrådgiver i Det første presidentskap, har sagt:

“Når dere viser deres villighet til å adlyde, vil Ånden sende dere flere tilskyndelser om hva Gud vil at dere skal gjøre for ham.

Når dere adlyder, vil tilskyndelser fra Ånden komme oftere, og komme nærmere og nærmere til å være konstant veiledning. Deres evne til å velge det rette vil øke.”2

Det kan noen ganger være vanskelig å være villig til å følge Herrens vilje fremfor vår egen, men vi blir alltid velsignet med økt åndelig kapasitet når vi gjør det. Selv å adlyde på små måter, fra å velge å betale tiende, holde sabbatsdagen hellig eller til og med følge en tilskyndelse til å yte tjeneste for en annen, kan hjelpe oss å gjøre plass til Ånden i vårt liv.

Å føle Ånden er en gave

Vi skulle også huske løftet i vår dåpspakt med Herren. De av oss som har mottatt Den hellige ånds gave, har blitt lovet at vi kan ha Ånden med oss hver dag når vi arbeider med flid for å holde våre pakter (se Lære og pakter 20:77, 79).

Vår himmelske Fader ga oss Den hellige ånds gave og ønsker at vi skal nyte denne gaven i sin fylde. Den hellige ånds konstante veiledning gjør oss i stand til å ta avgjørelser tillitsfullt, føle trøst under utfordringer, vokse åndelig, føle fred og glede og vite hvordan vi kan tjene andre. Det er virkelig en gave.

Helbredelse for åndelig nummenhet avhenger av vår egen tro og villighet til å fortsette å anstrenge oss, selv om vi ikke føler noe. Når vi gjør vårt beste for å innby Ånden i vårt liv, vil vi motta tilskyndelser litt etter litt hvis vi lytter og adlyder. Å leve i harmoni med Guds vilje hjelper oss å utvikle følsomhet overfor Ånden og vil gradvis helbrede oss fra enhver nummenhet vi måtte føle. Hvis vi strekker oss ut til Frelseren selv om vi ikke føler noe, vil han hjelpe oss å føle at han er der (se Lære og pakter 88:63).