Liahona
Bidra med artikler

Bidra med artikler

Du er velkommen til å sende inn nyhetsartikler og foto til Lokalnytt.

Alle artikler redigeres og publiseres med hensyn til plass, kvalitet og behov. Nyhetsartikler bør være korte, cirka 600, 250 eller 75 ord, og sendes inn senest to uker etter begivenheten. Bidrag til kategoriene “Derfor vet jeg”, “Favorittskriftsted” (Ungdom og Unge voksne) eller “Prøver å ligne Jesus” (Barn) er også ønsket.

Send artiklene til:

Joanna Bjerga

Haraldskroken 31, 4041 Hafrsfjord

E-post: jojobjerga@gmail.com

Mobil: 410 21 116

Betaling for Liahona (NOK 85 for et årsabonnement) kan foretas til konto 6118 07 13629. Spørsmål om abonnement rettes til rcstockholm@ChurchofJesusChrist.org.