2013
  Pranašo portretas
  Footnotes
  Theme

  Pranašo portretas

  Vilfordas Vudrafas

  XIX a. penktajame dešimtmetyje Vilfordas Vudrafas tarnavo Didžiosios Britanijos misijoje. Per jo tarnavimą pasikrikštijo daugiau nei 1000 žmonių. Vėliau Vilfordas Vudrafas tarnavo prezidentu Jutos Sent Džordžo šventykloje. Būdamas Bažnyčios prezidentu, jis skatino veikti, kad Juta taptų oficialia valstija. Be to, jis gavo apreiškimą, pagal kurį parengė 1 Oficialų pareiškimą, kuriame šventiesiems nurodyta nebepraktikuoti poligamijos.

  Vilfordas Vudrafas

  Oficialus pareiškimas

  Roberto T. Bareto iliustracija