2013
  Pasaulinis vadovų mokymas – naujas būdas
  Footnotes
  Theme

  Pasaulinis vadovų mokymas – naujas būdas

  Per ateinančius mėnesius Bažnyčios nariai visame pasaulyje nauju įkvepiančiu būdu dalyvaus pasauliniame vadovų mokyme.

  Skirtingai nei ankstesni mokymų susirinkimai, šių metų pasaulinis vadovų mokymas nebus vienas renginys, transliuojamas apylinkių ir kuolų vadovams. Vietoj to, jis padalintas į devynias trumpas dalis, įrašytas DVD diske ir patalpintas LDS.org tinklalapyje tam, kad paskatintų visus vadovus, narius ir jų šeimas diskutuoti ne tik šiais metais, bet ir ateityje.

  Mokymo tema – „Šeimų ir Bažnyčios stiprinimas naudojant kunigystę“. Per šį mokymą Pirmosios Prezidentūros ir Dvylikos Apaštalų Kvorumo nariai, kartu su kitais visuotiniais įgaliotiniais ir visuotiniais pareigūnais, įkvėptai mokys šių dalykų:

  • Kaip kunigystės galios dėka šeimos gali rasti stiprybę ir ramybę.

  • Kaip padėti kiekvienai šeimai patirti kunigystės palaiminimus.

  • Kaip turintieji kunigystės raktus stiprina namus ir šeimas.

  • Kaip tarnauti sekant Kristaus pavyzdžiu.

  • Kaip auginti vaikus šviesoje ir tiesoje.

  Visi Bažnyčios padaliniai gaus po DVD įrašą; apylinkių ir kuolų tarybų bus prašoma peržiūrėti jį visą. Po to jie turėtų drauge aptarti, ką padaryti, kad šis mokymas būtų naudingas apylinkės ir kuolo nariams.

  Per pamokas ir susirinkimus nariai galės peržiūrėti ir aptarti atskiras DVD įrašo dalis. www.lds.org svetainėje nariai ir jų šeimos gali peržiūrėti pavienes dalis bei papildomą medžiagą, padedančią geriau mokytis.

  Visais atvejais svarbiausioji mokymo dalis vyks per aptarimą, baigus žiūrėti įrašo dalį. Vadovams, nariams ir šeimoms apmąstant, dalinantis ir liudijant apie tai, ką jie išgirdo ir pajuto, Šventoji Dvasia įkvėps juos ir mokys pritaikyti pamokymus savo reikmėms. Taip darant, šis pasaulinis vadovų mokymas padės stiprinti šeimas ir Bažnyčią visame pasaulyje.

  Vyresnysis L. Tomas Peris, vyresnysis Donaldas L. Holstromas ir vyskupas Dynas M. Deivyzas aptaria kunigystės raktų naudojimo svarbą.

  Vyresnysis M. Raselas Balardas, Linda K. Burton, vyresnysis Ronaldas A. Rasbandas, Eleinė Š. Dalton, Rozmari M. Viksom ir vyskupas Garis E. Styvensonas, stovėdami prie Merės Filding Smit namo „Štai ta vieta“ paveldo parke, aptaria palaiminimus, kylančius turint kunigystę kiekvienoje šeimoje.