2013
  Idėjos šeimos namų vakarui
  Footnotes
  Theme

  Idėjos šeimos namų vakarui

  Šiame numeryje yra straipsnių ir veiklų aprašymų, kuriuos galima panaudoti šeimos namų vakarui. Štai keletas pavyzdžių.

  Jėzaus Kristaus misija ir tarnystė p. 18: Vyresnysis Raselas M. Nelsonas moko penkių Jėzaus Kristaus gyvenimo principų, kuriais galime Juo sekti. Pagalvokite, ar nevertėtų aptarti šiuos principus ir kaip galėtume pritaikyti šį mokymą savo gyvenime. Galite perskaityti Raštų pasakojimą apie Gelbėtojo gyvenimą arba pažiūrėti Biblijos videofilmą (biblevideos.lds.org) apie šiuos principus. Užbaigti galite paliudydami apie Jo gyvenimą bei tarnystę ir sugiedodami giesmę „Dar šventumo man teik“ (Giesmynas, 1995, p. 10. 131).

  „Kas yra tikras draugas?“ p. 52: Galite pradėti paklausdami, kas yra tikras draugas? Perskaitykite vyresniojo Roberto D. Heilso apibrėžimą ir aptarkite, kokie draugai turėtume būti. Galite papasakoti apie atvejį, kai kažkas jūsų atžvilgiu pasielgė kaip tikras draugas, ir apie savybes, kurios gali padėti šeimos nariams būti geresniems draugams kitų atžvilgiu.

  „Švęskime šventyklų pašventinimą!“ p. 62: Su savo šeima pažiūrėkite nuotraukas, vaizduojančias, kaip įvairiai vaikai švenčia šventyklos pašventinimą. Galite parodyti artimiausios šventyklos nuotrauką ir pakalbėti apie tai, kodėl šventyklos yra svarbios. Pabrėžkite, kad šeimos gali būti užantspauduotos tik šventykloje. Galite užbaigti giedodami giesmę „Šeimą čia, žemėje, turiu“ (p. 65).

  Jūsų gimtąja kalba

  Žurnalas Liahona ir kita Bažnyčios literatūra daugeliu kalbų yra prieinama tinklalapyje www.languages.lds.org.

  Kodžio Belo fotoiliustracija © IRI