2013
  Konferencijų kalbų studijavimas kartu
  Footnotes
  Theme

  Balandžio konferencijos užrašai

  Konferencijų kalbų studijavimas kartu

  Gregas Betis gyvena Jutos valstijoje, JAV.

  Naujas konferencijos medžiagos skaitymo būdas smarkiai pagerino Evangelijos aptarimus mūsų šeimoje.

  Daugelį metų mėgavomės žurnalų konferencijų numerių skaitymu kaip šeima, skaitydami po straipsnį kiekvieną kartą. Pradžioje tiesiog susirinkdavome aplink stalą ir iš eilės garsiai skaitydavome po vieną pastraipą. Bet pastebėjome, kad skaitome straipsnį tam, kad jį perskaitytume, nesustodami įsisavinti tų žinių.

  Kad gautume daugiau naudos iš to, mudu su žmona nupirkome po konferencijos žurnalo numerį kiekvienam šeimos nariui ir suplanavome, kiek kalbų išstudijuosime per savaitę, kad iki kitos visuotinės konferencijos galėtume perskaityti jas visas. Kai kuriomis savaitėmis perskaitydavome po vieną kalbą, o kitomis savaitėmis – po dvi, bet kiekvienas turėdavome išstudijuoti kalbą ir pasižymėti labiausiai patikusias vietas. Tada per šeimos vakarą mokydavome vienas kitą iš pasižymėtų vietų.

  Dažnai mūsų vaikai užduodavo klausimus, kurie pradėdavo diskusiją; arba mudu su žmona užduodavome studijuojant mums kilusius klausimus. Mums būdavo malonu girdėti, kaip mūsų paaugliai dėsto savo atsakymus į tuos klausimus, dalindamiesi tuo, ką išmoko seminarijoje, bažnyčioje ar studijuodami asmeniškai. Tai tapo puikiu būdu reguliariai girdėti vienas kito nuoširdžius liudijimus labai jaukioje, nevaržančioje aplinkoje.

  Netrukus pastebėjome, kad tą patį toną įgavo ir mūsų rytinis Raštų studijavimas. Kai kuriomis dienomis perskaitę vos kelias eilutes pastebėdavome, kad laikas greitai prabėgo aptariant tas eilutes ir tai, kaip jos tinka aplink mus vykstantiems reiškiniams.

  Dabar rytais daug kalbamės, juokiamės ir mėgaujamės vienybe prieš išeidami kiekvienas savo asmeniniais reikalais. Turime stiprų liudijimą apie mūsų pranašo patarimą kasdien kartu studijuoti ir melstis. Mūsų šeima virto tokia, kurioje mokomės vienas iš kito ir kurioje stipriname vienas kitą. Visa tai kilo dėl to, kad iš visuotinės konferencijos norėjome gauti daugiau.

  Aubrio Startino fotoiliustracija © IRI