2013
  Dešimt būdų sužinoti, ar esi atsivertęs
  Footnotes
  Theme

  Dešimt būdų sužinoti, ar esi atsivertęs

  Taileris Ortonas gyvena Javoje, Indonezijoje.

  Kunigijos susirinkime sužinojau, kad vienas iš Aarono kunigystės tikslų yra padėti mums „atsiversti į Jėzaus Kristaus Evangeliją ir gyventi pagal jos mokymus.“1 Nelabai supratau, ką reiškia „atsiversti į Jėzaus Kristaus Evangeliją.“ Apie tai pasiteiravau savo tėvų, vyresnių brolių ir seserų, ir visi kartu aptarėme kelis būdus, kaip sužinoti, ar esi atsivertęs.

  Turbūt yra ir daugiau būdų, tačiau čia pateiksiu 10 mūsų sugalvotų būdų. Kadangi atsivertimas vyksta visą gyvenimą, tai nebūtina kiekvienoje iš šių sričių būti tobulais, tačiau jos padės žinoti, ar mes tobulėjame.

  1. Kai atsiverčiate, jūs net tik žinote, ką turėtumėte daryti, bet dar ir trokštate daryti gerus darbus. Neužtenka vengti blogų darbų tik dėl to, kad baiminatės būti sugauti ir nubausti. Kai esate tikrai atsivertę, tai tikrai norite rinktis teisingai.

  2. Kitas atsivertimo ženklas yra tai, kad daugiau nebetrokštate daryti bloga. Geras to pavyzdys yra anti-nefi-lehiai. Atsivertę į Kristaus Evangeliją jie „sudarė sandorą su Dievu tarnauti jam ir vykdyti jo įsakymus“ (Mozijo 21:31). Kaip Karaliaus Benjamino mokyti nefitai, jie „nebelinkę daryti pikta“ (Mozijo 5:2). Jie tikrai atsivertė į Kristaus Evangeliją ir Šėtono pagundos nebeturėjo jiems galios.

   Norėdami pademonstruoti, kad ištikimai laikysis sandoros gyventi pagal Evangeliją, lamanitai užkasė savo ginklus (žr. Almos 24).

  3. Kai atsiverčiate, jums daugiau rūpi, ką apie jus galvoja Dievas, o ne kiti. Mano mokykloje Indonezijoje mokiniai yra linkę girtauti. Kartais gali kilti pagunda nueiti į kokį vakarėlį, ypač kai visi kiti tai daro ir kai iš tavęs gali pasijuokti, jei neisi. Mano brolį dažnai kviesdavo išgerti ir į vakarėlius, bet jis visada atsisakydavo – jis apgynė savo įsitikinimus. Buvo sunku ir dažnai tekdavo vakaroti namuose vienam. Kai mokiniai mokyklos išleistuvėse su juo atsisveikino, keli žmonės prasitarė esą maloniai nustebę, kad jis sugebėjo atsilaikyti prieš bendraamžių spaudimą ir likti ištikimas savo standartams. Jie sakė, kad dėl to į jį dažnai lygiuodavosi. Savo atsivertimą jis parodė atsispirdamas bendraamžių spaudimui.

  4. Kai atsiverčiate, visomis išgalėmis visada stengiatės gyventi pagal Evangeliją – ne tik sekmadieniais ar kai tai patogu, bet visada. Jūs nekeičiate savo elgesio atsižveldami į tai, su kuo esate ar kas jus stebi. Kai jūsų bendraamžiai pasako nešvankų juokelį ar nori žiūrėti nepadorų filmą, jūs negalite prie jų prisidėti manydami, kad niekas jūsų nemato; jūs turėtumėte ginti savo įsitikinimus.

  5. Kai atsiverčiate, tai bendraudami su kitais esate malonesni ir gailestingesni. Jūs neteisiate, nekritikuojate ir neskleidžiate paskalų. Jūs labiau paisote kitų jausmų ir todėl tampa natūralu, kad ieškote būdų tarnauti ir padėti. Kai jums einant mokyklos koridoriumi kam nors iškrenta knyga, jūs net negalvojate, ką turėtumėte daryti. Jūs nevalingai sustojate padėti.

  6. Kai atsiverčiate, padidėja troškimas melstis ir melsdamiesi giliau jaučiate bendravimą su Dievu. Kad ir kaip jaustumėtės, kad ir kas jūsų gyvenime benutiktų – jūs visada rasite laiko pasimelsti. Prezidentas Ezra Taftas Bensonas (1899–1994) mums sakė: „Kai nesinori melstis, tai turime melstis tol, kol tas noras atsiras.“2

  7. Kai atsiverčiate, tai laukiate sekmadienio, nes tai Šabas. Atėjus sekmadieniui jūs negalvojate: „O varge, atėjo diena, kai negalėsiu išeiti pabūti su draugais ar nueiti į kiną.“ Jūs galvojate: „Nuostabu, atėjo diena, kai galiu eiti į bažnyčią, susitelkti į dvasinius dalykus ir praleisti laiką su savo šeima!“

  8. Kai atsiverčiate, tai laikotės įsakymų ir neieškote pasiteisinimų, savo elgesio racionalizavimo ar aplinkybių dviprasmiškumo. Jūs nebandote peržengti ribų, bet paprasčiausiai laikotės įsakymų todėl, kad žinote, jog tai geresnis kelias.

  9. Kai atsiverčiate, tai laukiate, kada galėsite sumokėti dešimtinę. Jūs tai laikote privilegija ir jaučiate, kad 10 procentų tikrai nėra daug, ypač lyginant su jūsų gaunamais palaiminimais ir pasitenkinimu. Tokios palaimos jums yra žymiai vertingesnės, nei jūsų sumokėti pinigai.

  10. Kai atsiverčiate, tai labai trokštate padėti kitiems sužinoti tą tiesą ir patirti tą laimę, kurią atradote jūs. Geras to pavyzdys iš Raštų yra Lehio sapnas, kuriame jis labai troško nepaprastai skaniu gyvybės medžio vaisiumi pasidalinti su savo šeima. Paragavęs to vaisiaus jis pirmiausia pagalvojo ne apie tai, kaip jų daugiau prisiskinti sau, bet apie tai, kaip susirasti savo šeimą ir duoti jai paragauti to vaisiaus bei patirti tą pačią laimę (žr. 1 Nefio 8:12).

  Apibendrindamas galiu pasakyti, kai pradedate gyventi pagal aukštesnįjį įstatymą, Jėzaus Kristaus Evangeliją, tada galite žinoti, jog tampate atsivertę. Jūs gyvenate ne tik pagal to įstatymo dvasią, bet ir pagal raidę. Evangelijos laikotės visais savo gyvenimo požiūriais. Pagal Evangeliją gyvenate ne todėl, kad privalote tai daryti, bet todėl, kad jūs to norite. Esate laimingesnis ir malonesnis žmogus, norite būti toks, kokį jus nori matyti Dangiškasis Tėvas. Jūs norite būti kaip Jėzus Kristus ir sekti Jo pavyzdžiu. Kai būsite tokie, tai būsite tikrai atsivertę.

  Fotoiliustracijos iš © IRI; Anti-nefi-lehiai užkasa savo kardus, aut. Delas Parsonas © IRI

  Viršuje: fotoiliustracija iš © IRI; monetos iš © isStockphoto.com/Thinkstock; LEHIO REGĖJIMAS APIE GYVYBĖS MEDĮ, AUT. Robino Luč © IRI