2013
  Klausimai ir atsakymai apie šventyklą
  Footnotes
  Theme

  Klausimai ir atsakymai apie šventyklą

  Kodėl turime šventyklas?

  Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus šventyklos yra šventos vietos, kuriose mokomės amžinųjų tiesų ir dalyvaujame šventose apeigose.

  Kaip atrodo šventyklos vidus?

  Šventykla yra rami, pagarbi ir graži vieta. Šventyklos viduje yra švaru ir tvarkinga. Visi apsirengę baltai ir šneka tyliai.

  Kas vyksta šventyklose?

  Žmona gali būti užantspauduota su jos vyru, vaikai gali būti užantspauduoti su jų tėveliais. Užantspaudavimas suteikia galimybę šeimoms būti drauge amžinybėje. Šventykloje vyrai ir moterys taip pat gauna dvasinio palaiminimo dovaną, vadinamą endaumentu. Jie taip pat gali endaumentą gauti ir būti užantspauduoti už tuos, kurie mirė nesudarę šventyklos sandorų.

  Kas dar vyksta šventyklose?

  Šventyklose, be užantspaudavimo ir endaumento, vyksta ir kitos apeigos. Žmonės gali pasikrikštyti ir būti patvirtinti už tuos, kurie būdami gyvi negalėjo prisijungti prie Bažnyčios. Kai jums sukanka 12 metų ir būnate verti įžengti į šventyklą, jūs turite galimybę pasikrikštyti ir būti patvirtinti už tuos, kurie mirė be Evangelijos.

  O jei mano šeima dar nebuvo šventykloje?

  Dangiškasis Tėvas žino ir myli tave ir tavo šeimą. Jis nori, kad visi patirtų šventyklos apeigų palaiminimus. Gyvenk vertai, kad įžengtum į šventyklą. Jau dabar užsibrėžk tikslą gauti endaumentą ir vieną dieną susituokti šventykloje. Tavo Dangiškasis Tėvas palaimins tave ir tavo šeimą.

  Bredo Tyro iliustracija