2013
  Visuotinės Merginų organizacijos ir Paramos bendrijos vadovės keliauja po Azijos kraštą
  Footnotes
  Theme

  Visuotinės Merginų organizacijos ir Paramos bendrijos vadovės keliauja po Azijos kraštą

  2012 metų lapkričio mėnesį Merė N. Kuk, pirmoji patarėja visuotinėje Merginų organizacijos prezidentūroje, ir Linda S. Ryvs, antroji patarėja visuotinėje Paramos bendrijos prezidentūroje, devynias dienas mokė ir įkvėpė jaunas ir pagyvenusias viso Azijos krašto seseris.

  Kelionė sutapo su pranešimu apie atnaujintą jaunimo mokymo programą Ateik ir sek paskui mane, kuri nuo 2013 metų sausio yra naudojama Vaikinų, Merginų organizacijų ir jaunimo Sekmadieninės mokyklos pamokose. Ši nauja mokymo programa skirta padėti mokytojams mokyti taip, kaip tai darė Gelbėtojas, ir palaikyti glaudesnius ryšius su klasės nariais.

  Po sesers Kuk ir sesers Ryvs apsilankymo Azijos krašte daugelis Azijos jaunuolių bei jų tėvų paliudijo, kad dabar jie yra labiau motyvuoti apvalyti ir pertvarkyti savo gyvenimus, ir tapti pavyzdžiais vietos bendruomenėms.

  Honkonge sesuo Ryvs pažadėjo jaunimui: „Jei gyvenime išliksite švarūs, prieš visus galėsite stovėti su pasitikėjimu!“

  Po susirinkimo, jos žodžių įkvėpta, 12-metė Tang Kak Kei pasakė: „Žinau, kad turiu kasdien skaityti Mormono Knygą. Knygelė Jaunimo stiprybės vardan išmokė mane atgailauti ir gyventi dorai, kad skleisčiau Kristaus šviesą ir tikrą laimę.“

  Būdama Indijoje, sesuo Kuk susitiko su seserimis naujuose maldos namuose Indijos Čenajaus apygardoje ir su naujo Indijos Hiderabado kuolo nariais; ji patarė jauniems suaugusiesiems ruoštis ateičiai. „Siekite aukštesnio išsilavinimo, – ragino ji, – ir įgūdžių, padėsiančių jums kurti Karalystę. Sutelkite dėmesį į savo šeimą ir į tai, ką galite padaryti, kad palaimintumėte savo šeimos narius; į savo dvasinį pasirengimą, kad būtumėte vertos dvasios raginimų, ir kad žinotumėte, kur eiti ir ką daryti.“

  Indonezijoje sesuo Ryvs dalyvavo pirmoje naujojo Indonezijos Surakartos kuolo konferencijoje. „Pajutome, kokios nuolankios ir mylinčios yra jų dvasios. Kokie tai ištikimi nariai!“ – sakė ji.

  Po to sesuo Ryvs lankėsi Malaizijoje, kur su Paramos bendrijos seserų grupe aptarė opiausius Paramos bendrijos organizacijos Malaizijoje reikalus ir tai, kaip Bažnyčia gali įkvėpti ir nukreipti.

  Taivanyje sesuo Ryvs kalbėjo apie vietos narių stiprybę ir pasišventimą. „Džiaugiamės, žinodamos apie jų tikėjimą ir nuoseklų šventyklos lankymą. <…> Nariai yra meilės pavyzdžiai savo draugams ir kaimynams“, – sakė ji.

  Taivanyje Merė N. Kuk ir Linda S. Ryvs susitiko su krašto įgaliotiniais ir Taivanio kunigijos vadovais bei nariais.

  Jango Čyhveno nuotrauka