2013
  Šventyklos sandoros
  Footnotes
  Theme

  Lankomojo mokymo žinia

  Šventyklos sandoros

  Pamaldžiai išnagrinėkite šią medžiagą ir, jei tinka, aptarkite ją su jūsų lankomomis seserimis. Užduokite klausimus, padėsiančius stiprinti jūsų seseris ir jums pačioms aktyviai dalyvauti Paramos bendrijoje. Daugiau informacijos ieškokite tinklalapyje reliefsociety.lds.org.

  Paramos bendrijos ženklas

  Tikėjimas, šeima, parama

  „Šventykloje gaunamos išgelbėjimo apeigos, leidžiančios mums sugrįžti pas mūsų Dangiškąjį Tėvą į amžinos šeimos santykius ir tapti apdovanotiems palaimomis bei galia iš aukštybių, yra vertos bet kokios aukos ir bet kokių pastangų“,1 – sakė Prezidentas Tomas S. Monsonas. Jei dar nebuvote šventykloje, galite ruoštis priimti šventyklos apeigas:

  • Tikėdami Dangiškąjį Tėvą, Jėzų Kristų ir Šventąją Dvasią.

  • Puoselėdami savo liudijimą apie Jėzaus Kristaus Apmokėjimą ir sugrąžintąją Evangeliją.

  • Palaikydami dabartinius pranašus ir sekdami jais.

  • Ruošdamiesi gauti šventyklos rekomendaciją per dešimtinės mokėjimą, moralinį tyrumą, sąžiningumą, Išminties Žodžio laikymąsi ir gyvenimą pagal Bažnyčios mokymus.

  • Skirdami laiką, talentus ir išteklius Viešpaties karalystės kūrimui.

  • Dalyvaudami šeimos istorijos darbe.2

  Toliau Prezidentas Monsonas mokė: „Kai prisiminsime [šventykloje] sudarytas sandoras, mes tapsime pajėgūs pakelti bet kokius išbandymus ir įveikti bet kokias pagundas.“3

  Iš Raštų

  Doktrinos ir Sandorų 14:7; 25:13; 109:22

  Iš mūsų istorijos

  „Daugiau nei 5 000 šventųjų užplūdo Navū šventyklą po jos pašventinimo. […]

  Šventyklos sandorų jėga, galia ir palaimos palaikė pastarųjų dienų šventuosius jų kelionėje [į vakarus], kai jiems teko iškęsti šaltį, karštį, badą, skurdą, ligas, nelaimes ir mirtį.“4

  Kaip ir daugelis Paramos bendrijos seserų, Sara Rič tarnavo šventyklos darbuotoja. Ji taip pasakojo apie savo išgyvenimus: „Jei ne toje šventykloje Viešpaties Dvasios mums suteiktas tikėjimas ir pažinimas, […] mūsų kelionė būtų tarsi šuolis į tamsą. […] Bet mes tikėjome Dangiškuoju Tėvu, […] jausdami, kad esame Jo išrinkti žmonės […], ir, užuot gedėję, džiūgavome, kad atėjo mūsų išvadavimo diena.“5

  Tas išėjimas nebuvo „šuolis į tamsą“ ištikimoms pastarųjų dienų šventosioms moterims. Jas palaikė jų šventyklos sandoros.

  Parlio gatvės galas, dail. Glenas S. Hopkinsonas, nekopijuoti