2013
  Apie Bažnyčią
  Footnotes
  Theme

  Apie Bažnyčią

  Prašome jaunimo siųsti nuotraukas

  Šių metų tema bendroms jaunimo veikloms yra „Stovėkite šventose vietose ir nesitraukite“ (žr. DS 87:8). Vaikinai ir merginos, Liahonai reikia nuotraukų, kuriose matytųsi, kaip jūs stovite šventose vietose. Nuotraukos galėtų atspindėti, kaip jūs leidžiate laiką su šeima, tarnaujate, atliekate misionierišką darbą, užsiimate menu, studijuojate Evangeliją, tyrinėjate gamtą ir panašiai! Nuotraukas pateikite taip:

  • Paprašykite, kad kas nors nufotografuotų jus šventoje vietoje.

  • Aukštos skiriamosios gebos nuotrauką siųskite adresu liahona@ldschurch.org.

  • Pridėkite žinutę, paaiškinančią, kodėl ši vieta jums yra šventa.

  • Laiške parašykite savo vardą ir pavardę, gimimo datą, apylinkės ir kuolo (arba skyriaus ir apygardos) pavadinimus ir savo tėvų el. pašto adresą.

  Jaunimo iš viso pasaulio nuotraukos bus spausdinamos kitame numeryje.

  Apaštalas lankosi Maroke

  2012 metų gruodžio mėnesį Siera Leonėje, Vakarų Afrikoje, įkūręs 3000-ąjį kuolą, vyresnysis Džefris R. Holandas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo su specialiu vizitu lankėsi mažame nuošaliame Rabato miesto Maroke skyriuje.

  Per specialią sekmadienio vakare surengtą dvasinę valandėlę vyresnysis Holandas dalinosi Bažnyčios vadovų meile, kurią jie jaučia visiems Bažnyčios nariams visame pasaulyje, kad ir kiek jų mažai ir kaip toli jie būtų.

  „Jūs nesate pamiršti, esate nuostabaus Viešpaties darbo užtikrinant ir skubinant Izraelio surinkimą per šį didingą paskutinįjį laikotarpį dalyviai“, – sakė jis.

  Hondūro Tegusigalpos šventyklos pašventinimas

  2013 metų kovo 17 dieną, sekmadienį, po kultūrinės šventės ir tris savaites trukusių atvirų durų dienų, trijų sesijų, transliuotų į visus Bažnyčios padalinius Hondūre ir Nikaragvoje, buvo pašventinta Hondūro Tegusigalpos šventykla.

  Hondūro nariai, kuriems tekdavo keletą valandų keliauti į Gvatemalos miesto šventyklą Gvatemaloje, džiaugėsi, kad jų šalyje buvo pašventinta pirmoji šventykla. Iš pradžių apie šią šventyklą buvo pranešta 2006 metų birželio 9 d. Pirmosios Prezidentūros laiške, o statybos pradžios ceremonija dabartiniame sklype įvyko 2009 metų rugsėjo 12 dieną.

  Prezidentas Monsonas lankosi Vokietijoje

  2012 metų pabaigoje Prezidentas Tomas S. Monsonas atvyko į Vokietiją susitikti su Bažnyčios nariais Hamburge, Berlyne, Miunchene ir Frankfurte ir paraginti juos sekti Jėzumi Kristumi.

  „Atleisdamas Jis mokė atleisti, – sakė Prezidentas nariams Frankfurte. – Užjausdamas Jis mokė užuojautos. Atiduodamas save Jis mokė atsidavimo.“

  Jaunimas visame pasaulyje rodo, kaip jie stovi šventose vietose.