2013
  Kaip svarbu turėti gerus draugus
  Footnotes
  Theme

  Mokymas iš Jaunimo stiprybės vardan

  Kaip svarbu turėti gerus draugus

  Draugai turi didelę įtaką mūsų poelgiams, ypač kai esame jauni. „Jie paveiks jūsų mintis bei elgesį ir netgi gali nulemti tai, kokiu žmogumi tapsite.“1 Jei pasirinksite gerus draugus, „jie didžiai jus stiprins ir laimins. […] Jie padės jums būti geresniu žmogumi ir gyventi pagal Jėzaus Kristaus Evangeliją.“2

  52–53 šio numerio puslapiuose Eleinė S. Dalton, visuotinė Merginų organizacijos prezidentė, moko, kaip svarbu ieškoti gerų draugų ir patiems būti jais. Ji sako: „Tikros draugystės esmė yra siekti, kad kitam žmogui būtų kuo geriau.“

  Draugystės puoselėjimas remiantis šiais principais padės jaunimui kurti ilgalaikius santykius ir socialinius įgūdžius, reiškiančius daugiau nei vien tapimą „draugais“ socialiniuose tinklalapiuose. Kaip tėvai galite padėti savo vaikui suprasti, kaip svarbu būti geru draugu, ir pasirinkti draugus, kurie skatins jį gyventi pagal Evangeliją. Štai keletas naudingų patarimų.

  Pasiūlymai, kaip mokyti jaunimą

  • Kaip šeima ieškokite Raštų ištraukų, kuriose aprašomi gerų draugų pavyzdžiai. Aptarkite, kokios savybės sustiprino tas draugystes. Pakalbėkite apie Dovydą ir Džonataną (žr. 1 Samuelio 18–23), Rūtą ir Naomę (žr. Rūtos 1–2), Almą ir Mozijo sūnus (žr. Mozijo 27–28; Almos 17–20).3

  • Peržvelkite skyrelį apie draugus knygelėje Jaunimo stiprybės vardan. Su paaugliais aptarkite, kaip draugai paveikė jūsų gyvenimą. Paprašykite, kad jie papasakotų, kaip jie paveikė savo draugus ir buvo jų paveikti.

  • Perskaitykite sesers Dalton straipsnį šiame numeryje. Pakalbėkite apie tikslą, kurį jos dukra Emi nusistatė ieškodama gerų draugų. Padėkite savo vaikams nusistatyti tikslus – kokių draugų jie nori ieškoti ir kokie draugai jie nori būti.

  • Apsvarstykite, ar nevertėtų surengti šeimos namų vakarą, skirtą pasidalinti tokiomis mintimis apie draugystės stiprinimą: „Kad turėtum gerų draugų, pats būk geras draugas. Nuoširdžiai rūpinkis kitais; šypsokis ir leisk jiems žinoti, kad tau jie rūpi. Su kiekvienu elkis maloniai ir pagarbiai; neteisk ir nekritikuok aplinkinių.“4

  Pasiūlymai, kaip mokyti vaikus

  • Būti draugu reiškia padėti kitiems. Perskaitykite „Standing Up for Caleb“ 2009 m. kovo Liahonoje ir pakalbėkite su savo vaikais apie tai, kaip jie gali būti malonūs kiekvienam sutiktajam.

  • Kiekvienoje situacijoje turime nuspręsti, kokie draugai mes būsime. Kartu sugiedokite giesmę „Aš stengiuosi būt kaip Jėzus“5 ir tada su savo vaikais pakalbėkite apie tai, kaip įvairiomis aplinkybėmis jie gali pasirinkti būti tokie geri draugai, kaip Gelbėtojas.

  Tajos Morli iliustracija