2013
  Jaunieji Bažnyčios tarnybos misionieriai džiaugiasi tarnaudami
  Footnotes
  Theme

  Jaunieji Bažnyčios tarnybos misionieriai džiaugiasi tarnaudami

  Vyresnysis Ernestas Sarabija kiekvieną savo misijos dieną nešiojo juodą misionieriaus ženklelį. Jis buvo paskirtas tarnauti kitokioje misijoje nei dauguma – vyresnysis Sarabija tarnavo jaunuoju Bažnyčios tarnybos misionieriumi (JBTM) Meksikos Hermosilo misijos ofise.

  „Pripažįstame, kad kai kuriems vaikinams ir merginoms būtų neišmintinga patirti nuolatinės misijos iššūkius, – sakė vyresnysis M. Raselas Balardas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo. – Bet tai, – sakė jis, – nereiškia, kad jie negali patirti misionieriško tarnavimo palaiminimų („Dar vieną“, 2005 m. balandžio Visuotinės konferencijos medžiaga).

  Vyresnysis Raselas M. Nelsonas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo sakė: „Misija yra savanoriška tarnystė Dievui ir žmonijai“ („Paklauskite misionierių! Jie jums gali padėti!“, 2012 m. spalio mėn. Visuotinės konferencijos medžiaga) ir yra daug būdų ją atlikti.

  Tiems, kurie garbingai atleisti nuo tarnavimo nuolatinėse prozelitinėse misijose, arba tiems, kurie turi anksčiau grįžti namo, JBTM programa gali suteikti prasmingus tarnavimo misijoje patyrimus.

  Tarnavimo reikalavimai

  JBTM programos dalyviai turi būti fiziškai, protiškai, dvasiškai ir emociškai pajėgūs vykdyti savo pašaukimo pareigas, kurios jiems yra kruopščiai parinktos.

  JBTM paskyrimai gali trukti nuo 6 iki 24 mėnesių, kelias dienas per savaitę arba kaip nuolatinis tarnavimas. Yra galimybių tarnauti bendruomenėje, o taip pat ir namuose. JBTM gali būti paskirti tarnauti šeimos istorijos tyrimo tarnyboje, informacinių technologijų srityje, asistentais misijų ofisuose, vyskupų sandėliuose ir kitur.

  Šeimos ir kunigijos palaikymas

  Tėvai, kunigijos vadovai ir Bažnyčios nariai gali padėti potencialiems JBTM programos dalyviams ruoštis tarnauti misijoje.

  Sesers Elizos Džoi Jang šeimos nariai ją ypač palaiko, vežiodami į Bažnyčios biurus Sidnėjuje ir atgal.

  Vyresnysis Maiklas Hilamas, besidarbuojantis Honkongo paskirstymo centre, sakė: „Mano ankstaus ryto seminarijos mokytojai ir Vaikinų organizacijos vadovai padėjo man pasiruošti.“

  Pasiaukojimas atneša palaiminimus

  Sesuo Jang laisvas nuo darbo ne visu etatu dienas aukojo Bažnyčios tarnybos misijai. Ji sakė: „Jaučiuosi arčiau savo Dangiškojo Tėvo, kai žinau, kad padedu Jam.“

  Tarnavimas Bažnyčios tarnybos misijoje jauniems misionieriams teikia ne tik dvasinius palaiminimus, bet ir vertingas socialines bei profesines galimybes. „Misija man parodė, kad sugebu savarankiškai dirbti“, – sakė sesuo Jang. (Iki tol ji dirbo prižiūrima.)

  Nors ne visi tarnauti norintys jaunesnio amžiaus suaugusieji galės tarnauti, labai stengiamasi, kad galimybė būtų suteikta kiekvienam. Vaikinai ir merginos, norintys tarnauti tokiu būdu, gali pasikalbėti su savo vyskupu arba skyriaus prezidentu, kuris gali jiems rasti tinkamas galimybes.

  Daugiau skaitykite news.lds.org ieškodami „young church-service missionaries.”