2013
  Šventoji Dvasia guodžia, įkvepia ir liudija
  Footnotes
  Theme

  Kuo mes tikime

  Šventoji Dvasia guodžia, įkvepia ir liudija

  Šventosios Dvasios dovana yra vienas didžiausių palaiminimų, kokius tik galime gauti šiame gyvenime, nes Šventoji Dvasia mus guodžia, įkvepia, įspėja, taurina ir veda. Ji gali pripildyti mus „vilties ir tobulos laimės“ (Moronio 8:26). Ji moko „tiesos apie viską“ (Moronio 10:5). Per Šventąją Dvasią gauname apreiškimus ir dvasines dovanas iš Dievo. Svarbiausia, kad per Šventąją Dvasią gauname liudijimus apie Dangiškąjį Tėvą ir Jėzų Kristų.

  Prieš pasikrikštydami retkarčiais galėjote jausti Šventąją Dvasią. Bet tik po krikšto priėmę Šventosios Dvasios dovaną, galite mėgautis nuolatine Šventosios Dvasios bendryste su sąlyga, kad esate verti. Ši dovana buvo suteikta per Melchizedeko kunigystę turintį asmenį rankų uždėjimu (žr. ApD 19:6; DS 33:15). Po to kiekvieną šabo dieną jūs galite atnaujinti savo krikšto sandorą priimdami sakramentą ir taip gauti Viešpaties palaiminimą, kad „Jo Dvasia visuomet būtų“ su jumis (DS 20:77).

  Šventoji Dvasia, dažnai vadinama tiesiog Dvasia, yra trečiasis Dievybės narys. Pranašas Džozefas Smitas mokė: „Tėvas turi kūną iš mėsos ir kaulų, tokį pat apčiuopiamą kaip žmogaus; Sūnus – taip pat; bet Šventoji Dvasia neturi kūno iš mėsos ir kaulų, bet yra dvasinė asmenybė. Jei būtų kitaip, Šventoji Dvasia negalėtų gyventi mumyse“ (DS 130:22).

  „Kadangi Viešpaties Dvasia negyvena nešventose šventyklose“ (Helamano 4:24), mes turime būti verti jos bendrystės. To siekiame, be kita ko, puoselėdami tyras mintis, dorai gyvendami ir stengdamiesi laikytis Dievo įsakymų.

  Gavę Šventosios Dvasios dovaną, galime daug ką padaryti, kad pakviestume Ją veikti mūsų gyvenime:

  • Melstis.

  • Studijuoti Raštus.

  • Vertai priimti sakramentą.

  • Garbinti šventykloje.

  • Pasirinkti tinkamą žiniasklaidą, kalbėti švaria kalba, puoselėti tyras mintis.

  Kristinos Smit, Evos Taft, Kodžio Belo ir Metju Rajerio fotoiliustracijos