2013
Turinys


Liahona 2013 m. balandis

Pažiūrėkite, ar jums pavyks surasti šiame numeryje paslėptą Liahoną. Užuomina: Žiūrėkite savo didvyrio akimis.

Viršelyje

Priekiniame: Timo Tagarto fotoiliustracija © IRI Galiniame: Metju Rajerio fotoiliustracija Vidinėje priekinio viršelio pusėje: Kristinos Šumskos nuotrauka.