2013
  Paskutinėmis dienomis Jėzus Kristus atkūrė Savo Bažnyčią
  Footnotes
  Theme

  Pradinukų organizacija namuose

  Paskutinėmis dienomis Jėzus Kristus atkūrė Savo Bažnyčią

  Šią pamoką ir veiklą galite panaudoti norėdami daugiau išmokti apie šio mėnesio Pradinukų organizacijos temą.

  Įsivaizduokite, kad vykstate ieškoti lobio. Kur to lobio ieškotumėte? Kaip jį surastumėte? Ar rasite lobio skrynią? Kas būtų jos viduje?

  Kai kuriose lobių skryniose yra gražūs papuošalai ir brangios monetos. Tačiau mes, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariai, turime dar vertingesnį lobį – Jėzaus Kristaus Evangeliją.

  Kadangi daug žmonių nežino apie šį lobį, tai viena iš mūsų pareigų yra pasidalinti juo su kuo daugiau žmonių.

  Po Jėzaus ir Jo apaštalų mirties tam tikri svarbūs Evangelijos mokymai ir doktrinos buvo prarasti ar pakeisti, tarp jų mokymai apie krikštą, kunigystės įgaliojimą, šventyklas, gyvuosius pranašus ir sakramentą.

  Visi šie Evangelijos lobiai buvo sugrąžinti per Pranašą Džozefą Smitą. Kai norėdamas sužinoti tiesą Džozefas Smitas meldėsi Šventojoje giraitėje, jam pasirodė Dangiškasis Tėvas ir Jėzus Kristus.

  Vėliau Džozefas gavo aukso plokšteles ir išvertė jas kaip Mormono Knygą. Mormono Knygoje yra mums brangūs mokymai, nes joje aiškinamos tos tiesos, kurios kadaise buvo prarastos. Dėl šių Evangelijos tiesų gauname daug palaimų.

  Kokie nepaprasti tai lobiai!

  Brajeno Byčo iliustracijos