2013
  Atsiliepimai
  Footnotes
  Theme

  Atsiliepimai

  Šventoji Dvasia moko mane

  Nuo tada, kai mano šeima prisijungė prie Bažnyčios, pajutau jėgą, atsirandančią skaitant Liahoną. Tie prasmingi žodžiai įkvėpė mane tarnauti misijoje. Žurnale aptariamos įvairios temos, bet man svarbu tai, ko kiekvieną kartą jį skaitant mane moko Šventoji Dvasia. Iš tiesų mes galime būti laisvi net ir „priešo teritorijoje“ (žr. Boidas K. Pakeris, „Kaip išgyventi priešo teritorijoje“, Liahona, 2012 m. spalis, p. 24), kai studijuojame, skaitome ir pritaikome pricipus, kurių esame mokomi. Gelbėtojas yra gyvas, kunigystė yra žemėje, o Dievas – danguose.

  Niutonas T. Senijangė, Uganda

  Pataisymai

  2012 metų spalio mėnesio Liahonos numeryje anglų kalba prie 76–77 puslapiuose esančių nuotraukų publikuotame straipsnyje „First Stake in India Organized“ buvo nurodytas klaidingas šaltinis. Nuotraukų autorė yra sesuo Gledis Vig. Atsiprašome dėl šios klaidos.

  2012 metų gruodžio mėnesio Liahonos numeryje anglų kalba, 36 puslapyje esančiame straipsnyje „Sacred Transformations“ aprašyta Vigilų šeima buvo pakrikštyta ne 2011 metų birželio mėnesį, bet 2010 m. liepos mėnesį. Taip pat Andrėja Vigil gimė ne 2012 metų rugpjūčio, bet liepos mėnesį.

  Knygoje Bažnyčios prezidentų mo-kymai. Lorencas Snou, 2-ame puslapyje neteisingai įvardyta nuotrauka. Tai Pre-zidento Snou sūnaus Oliverio Godardo Snou nuotrauka. Taip pat 28 puslapio antraštėje Brigamo Jango Jaun. ir Francio M. Lymano vardai turėtų būti sukeisti vietomis.