2013
  Klausimai ir atsakymai
  Footnotes
  Theme

  Klausimai ir atsakymai

  „Kaip galiu paaiškinti draugams, kodėl laužyti skaistybės įstatymą yra blogai?“

  Dangiškasis Tėvas nori, kad būtume laimingi ir verti Jo Dvasios, todėl Jis mums duoda įsakymus, kad padėtų mums savo mintis, žodžius ir veiksmus išlaikyti deramus. Skaistybės įstatymas padeda dauginimosi galias išlaikyti neperžengiant santuokos. Viena iš priežasčių, kodėl Jis įsako dauginimosi galią naudoti tik tarp vyro ir žmonos, yra ta, kad „vaikams duota teisė gimti santuokoje.“1

  Savo draugui galite padovanoti knygelę Jaunimo stiprybės vardan. Joje pateikiamos kelios geros priežastys, kodėl verta laikytis skaistybės įstatymo: „Būdami lytiškai tyri, jūs ruošiatės sudaryti šventas sandoras šventykloje ir jų laikytis. Jūs ruošiatės sukurti stiprią santuoką ir atvesti į pasaulį vaikus, kurie taps amžinos ir mylinčios šeimos dalimi. Jūs apsaugote save nuo dvasinės ir emocinės žalos, kuri atsiranda dėl fizinio intymumo su kuo nors už santuokos ribų. Taip pat apsisaugote nuo pavojingų ligų. Išlikdami lytiškai tyri, jūs padedate sau jaustis tikrai laimingais ir pasitikėti savimi, ir tobulinate sugebėjimą priimti gerus sprendimus dabar ir ateityje.“2

  Šventykla

  Dangiškasis Tėvas mums visiems davė dievišką tikslą, ir tas tikslas gali būti pasiektas šventykloje. Turime būti verti įžengti į šventyklą tam, kad su šeimomis būtume užantspauduoti amžiams. Mes vėl gyvensime su Dangiškuoju Tėvu ir, visų svarbiausia, turėsime nesibaigiantį džiaugsmą, ko nevertieji negali turėti.

  Alofa M., 18 m., Samoja

  Santuoka ir šeima

  Esame raginami būti seksualiai tyrais todėl, kad būtume verti įžengti į šventyklą ir laikytis šventų sandorų. Jei laikysimės skaistybės įstatymo, tai ateityje sukursime stiprią santuoką ir šeimą. Šėtonas mus visada gundys, tačiau tuos gundymus galime įveikti su malda, Šventais Raštais ir gerais draugais.

  Resti M., 16 m., Filipinai

  Neigiamos pasekmės

  Skaistybės įstatymo laužymas sukelia daug neigiamų pasekmių, bet lytinio švietimo pamokose jos visos neaptariamos. Skaistybės įstatymo laužymas iš jūsų gyvenimo išstumia Dvasią, skaudina jūsų artimuosius ir verčia jus jaustis blogai. Siūlau peržiūrėti Mormon Messages vaizdo įrašą pavadinimu „Chastity: What Are the Limits?“ (liet. „Skaistumas – kur ribos?“) [filmuką anglų, portugalų ir ispanų kalba galima rasti internte, adresu youth.lds.org].

  Metju T., 17 m., Jutos valst., JAV

  Tyrumas ir pagarba

  Laikydamiesi skaistybės įstatymo išliekame tyri Dievo akivaizdoje, gerbiame save ir padedame kitiems gerbti mus. Jei paklūstame skaistybės įstatymui, tai parodome, kad esame Dievo vaikai ir kad laikomės aukštų standartų. Išvengsime apgailestavimo. Jei paklusime Dangiškajam Tėvui, ypač šiam Jo įstatymui, tai mūsų gyvenimas bus laimingesnis tiek čia žemėje, tiek ateinančiame pasaulyje.

  Alijana G., 19 m., Filipinai

  Šventa dovana

  Jei į dauginimosi dovaną žiūrėsime paviršutiniškai, tai ši brangi Dievo dovana bus laikoma paprastu dalyku. Dovanos teikimas nesuteiks pasitenkinimo, jei ją priimantis žmogus galvos, kad ji nėra ypatinga. Žmogus dauginimąsi turi laikyti šventu dalyku; juk visi esame Dievo šventyklos ir turėtume būti švarūs ir tyri kaip šventyklos.

  Džeironas Z., 15 m., Aidaho valst., JAV

  Dvasia su mumis

  Jei būsite nesusitepę nuodėme, tai būsite žymiai laimingesni ir labiau palaiminti. Mūsų kūnai yra lyg šventyklos, o Dangiškasis Tėvas „negyvena nešventose šventyklose“ (Almos 7:21). Taigi, jei būsime nesusitepę nuodėme, Dvasia bus mumyse.

  Meriana P., 14 m., Arkanzaso valst., JAV

  Svarbūs klausimai

  Į savo draugo klausimą atsakykite keliais klausimais: „O kas, jei tavo būsimas sutuoktinis dabar stebi tave?“ Visi žmonės, apie kuriuos esu girdėjusi ir kurie sulaužė skaistybės įstatymą, dabar gailisi dėl to. „Kas bus, kai jūsų būsimas vaikas paklaus, ar sulaužėte skaistybės įstatymą?“ Apie skaistybės įstatymą jūsų draugas turi sužinoti jau dabar, kol jo sūnus ar dukra dar neuždavė to klausimo. Turite gyventi švariai ir tyrai, kad gyventumėte laimingą, sveiką gyvenimą be nuoskaudų dėl sulaužyto švento įsatymo.

  Robin K. 13 m., Jutos valst., JAV

  Dora ir skaistumas

  Viešpats gėrisi dora ir skaistumu, viskas turi vykti tinkamu metu. Skaistybės įstatymas atėjo iš Viešpaties. Malda ir Dvasios bendrystė yra tobulas derinys, padėsiantis suprasti, kad skaistumas yra palaima.

  Selena R., 18 m., Nikaragva

  Tik santuokoje

  Savo draugui paaiškinčiau, kad skaistybės įstatymo laužymas yra bloga mintis, nes dauginimosi galia skirta tik teisiškai susituokusioms poroms. Kai sulaužome skaistybės įstatymą, tai netenkame Šventosios Dvasios bendrystės.

  Augustina A., 15 m., Gana