Yleiskonferenssi
Täyttyvä profetia
Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi


Täyttyvä profetia

Profetioita, jotka Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palautus on täyttänyt, on monia.

Rakkaat veljeni ja sisareni, minulle on kunnia puhua tässä historiallisessa yleiskonferenssissa juhlistaessamme Joseph Smithin ensimmäistä näkyä Isästä Jumalasta ja Hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta pyhässä lehdossa, joka se tosiaankin on. Tuo näky oli suurenmoinen alku evankeliumin palautukselle ja kaikelle, mitä siitä on seurannut aina Mormonin kirjasta pappeuden valtuuden ja avainten palauttamiseen, Herran tosi kirkon perustamiseen, Jumalan temppeleihin sekä profeettoihin ja apostoleihin, jotka johtavat työtä näinä myöhempinä aikoina.

Jumalallisen suunnitelman mukaisesti muinaiset Jumalan profeetat, joita Pyhä Henki innoitti, profetoivat palautuksesta ja siitä, mitä meidän päivinämme, aikojen täyttymisen viimeisenä taloudenhoitokautena, tapahtuisi. Juuri tämä työ sytytti muinaisten näkijöiden ”sielun palamaan”1. Kautta ajan sukupolvien he ennustivat, uneksivat, kuvittelivat ja profetoivat Jumalan valtakunnan tulevaisuudesta maan päällä. Jesaja kutsui sitä ihmeelliseksi, hämmästyttäväksi ihmeteoksi2.

Profetioita, jotka Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palautus on täyttänyt, on monia. Tänään tähdennän kuitenkin vain muutamia suosikeistani. Sain opetusta niistä rakkailta Alkeisyhdistyksen opettajiltani ja enkelimäisen äitini polvella.

Kuva
Daniel leijonien luolassa

Daniel, joka piti leijonat loitolla Herraan Jeesukseen Kristukseen kohdistuvan uskonsa avulla sekä Jumalan palvelevien enkelien väliintulolla, oli yksi niistä, jotka näkivät näyssä meidän aikamme. Tulkitessaan Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin unta Daniel profetoi, että Herran kirkko nousisi esiin viimeisinä aikoina kuin pieni kivi, joka lähtisi vuoresta vierimään ”käden koskematta”3. ”Käden koskematta”, tarkoittaen jumalallista väliintuloa, Herran kirkko kasvaisi suuruudessa, kunnes se täyttää koko maan, eikä ”ikinä tuhoudu – – [vaan] pysyy ikuisesti”4.

Kuva
Daniel tulkitsemassa unta

Se, että kirkon jäsenet kaikkialla maailmassa katsovat ja kuuntelevat tänään konferenssia, on syvällinen todiste Danielin sanojen toteutumisesta.

Uskollinen apostoli Pietari kuvasi kaiken kohdalleen panemista ”ikiajoista asti”5. Apostoli Paavali kirjoitti, että aikojen täyttyessä Jumala yhdistäisi ”Kristuksessa yhdeksi kaiken”6, ”kulmakivenä – – itse Kristus Jeesus”7. Koin nuo profetiat hyvin voimakkaasti, kun osallistuin Rooman temppelin vihkimiseen Italiassa. Kaikki profeetat ja apostolit olivat siellä todistamassa Jeesuksesta Kristuksesta, maailman Lunastajasta, kuten Pietari ja Paavali aikoinaan. Veljet ja sisaret, kirkko on elävä esimerkki tuosta kohdalleen panemisesta, ja jäsenemme ovat noiden kauan sitten lausuttujen jumalallisten profetioiden todistajia.

Kuva
Profeetat ja apostolit Rooman temppelin luona Italiassa

Egyptin Joosef profetoi, että myöhempinä aikoina ”Herra, minun Jumalani, on nostava esiin näkijän, joka on valittu näkijä minun kupeideni hedelmälle”8. ”Sillä hän tekee [Herran työtä].”9 Tuo näkijä oli Joseph Smith, palautuksen profeetta.

Johannes Ilmestyksensaaja profetoi, että Kaikkivaltiaan enkeli toisi yhteen tärkeitä palautuksen osatekijöitä. Hän sanoi näin: ”Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille.”10 Tuo enkeli oli Moroni. Hän näki meidän aikamme, kuten Mormonin kirjaan on kirjoitettu. Toistuvilla käynneillään hän valmisti Joseph Smithiä tämän palvelutyöhön, kuten kääntämään Mormonin kirjan – toisen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta.

Kuva
Moroni ilmestyy Joseph Smithille

Muutkin profeetat ennustivat meidän ajastamme. Malakia puhui siitä, että Elia tulisi kääntämään ”isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen”11. Elia on tullut, ja sen johdosta meillä on nykyään 168 temppeliä eri puolilla maailmaa. Jokainen temppeli palvelee kelvollisia jäseniä, jotka tekevät pyhiä liittoja ja saavat siunattuja toimituksia itsensä ja edesmenneiden esivanhempiensa puolesta. Tämä pyhä työ, jota Malakia kuvaili, on ”keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi”12.

Me elämme tuota profetoitua aikaa. Me olemme kansa, jolle on annettu vastuu valmistautua Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen. Meidän tulee koota Jumalan lapsia – niitä, jotka kuulevat ja ottavat vastaan ikuisen evankeliumin totuudet, liitot ja lupaukset. Presidentti Nelsonin mukaan se on ”suurin haaste, suurin asia ja suurin työ maan päällä tänä aikana”13. Tuosta ihmeestä minä todistan.

Kuva
Durbanin temppelin vihkiminen Etelä-Afrikassa

Presidentti Russell M. Nelsonilta tehtävän saaneena minä vihin tämän vuoden helmikuussa käyttöön Durbanin temppelin Etelä-Afrikassa. Se oli päivä, jonka tulen muistamaan koko elämäni. Olin jäsenten seurassa, jotka ovat tulleet evankeliumin piiriin, kuten Jeremia profetoi kauan sitten – ”yksi joka kaupungissa ja kaksi joka kansan keskellä”14. Jeesuksen Kristuksen oppi yhdistää meidät kaikki – ympäri maailman – Jumalan poikina ja tyttärinä, veljinä ja sisarina evankeliumissa. Siitä riippumatta, miltä näytämme tai kuinka pukeudumme, me olemme yhtä kansaa taivaallisen Isämme kanssa, jonka suunnitelma alusta asti oli ja on, että Hänen perheensä yhdistyy uudelleen tekemällä pyhiä temppeliliittoja ja pitämällä ne.

Sille pienelle pappeudenhaltijoiden joukolle, joka oli kokoontunut koulutaloon Kirtlandissa Ohiossa vuonna 1834, profeetta Joseph profetoi: ”Te näette täällä tänään vain pienen kourallisen pappeutta, mutta tämä kirkko täyttää vielä Pohjois- ja Etelä-Amerikan – se täyttää maailman.”15

Viime vuosina olen matkustanut eri puolille maailmaa tapaamaan kirkon jäseniä. Veljilläni kahdentoista koorumissa on ollut samankaltaisia toimeksiantoja. Silti kukapa pysyisi rakkaan profeettamme, presidentti Nelsonin, tahdissa? Hänen matkansa kahtena ensimmäisenä vuonna kirkon presidenttinä ovat vieneet hänet tapaamaan pyhiä 32 maassa ja Yhdysvaltain territoriossa16 todistamassa elävästä Kristuksesta.

Muistan, kun sain lähetystyökutsuni ollessani nuorukainen. Halusin palvella Saksassa kuten isäni, veljeni ja lankoni. En odotellut, että muut ehtivät kotiin, vaan kiiruhdin postilaatikolle ja avasin kutsun. Luin, että minut oli kutsuttu Itäisten osavaltioiden lähetyskentälle, jonka keskuspaikka oli New York Cityssä. Olin pettynyt, joten menin sisälle ja avasin pyhät kirjoitukset saadakseni lohtua. Aloin lukea Opista ja liitoista: ”Katso ja näe, minulla on paljon väkeä tässä paikassa, ympäröivillä seuduilla; ja teille avataan ovi menestykselliseen työhön ympäröivillä seuduilla tällä maan itäisellä alueella.”17 Tuo profetia, joka annettiin profeetta Joseph Smithille vuonna 1833, oli ilmoitus minulle. Tiesin silloin, että minut oli kutsuttu juuri sille lähetyskentälle, jossa Herra halusi minun palvelevan. Opetin palautusta ja sen vaikuttavaa alkua, kun Isämme taivaassa puhui Joseph Smithille ja sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!”18

Erittäin merkityksellinen koko kirkolle on Jesajan profetia, joka annettiin yli 700 vuotta ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää: ”Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, – – ja kansat virtaavat sinne.”19

Mielessäni kuvittelen tänään miljoonat jäsenemme ja ystävämme liittyneinä näihin kokouksiin sähköisesti television, internetin tai muiden keinojen avulla. Me istumme aivan kuin olisimme yhdessä vuorten huipulla.20 Brigham Young lausui nämä profeetalliset sanat: ”Tämä on oikea paikka.”21 Pyhät, joista muutamat olivat omia pioneeriesivanhempiani, tekivät työtä perustaakseen Siionin Kalliovuorille ”Hänen tahdostaan ja mielikseen, joka määrää maan kansakuntia”22.

Kuva
Suolajärven temppeli olympialaisten aikaan vuonna 2002

Seison tänään pyhällä maalla, joka on vetänyt puoleensa miljoonia kävijöitä. Vuonna 2002 Salt Lake City isännöi talviolympialaisia. Tabernaakkelikuoro lauloi avajaisissa, ja kirkko tarjosi konsertteja ja ohjelmaa vieraille ja osallistujille, joita oli monista, monista maista. Muistan aina, kuinka näin temppelin jokailtaisten maailmanlaajuisten uutislähetysten taustalla.

Kuva
Kirkon ja NAACP:n johtohenkilöitä

Vuosien varrella Yhdysvaltain presidenttejä sekä kuninkaita, tuomareita, pääministereitä, suurlähettiläitä ja virkailijoita monista maista on tullut Salt Lake Cityyn ja tavannut johtohenkilöitämme. Presidentti Nelson isännöi National Association for the Advancement of Colored People -järjestön johtohenkilöitä. Tämä yhdysvaltalainen järjestö on sitoutunut edistämään yhtäläisiä oikeuksia ilman rotuun pohjaavaa syrjintää. Muistan seisoneeni rinnakkain näiden ystävien ja johtohenkilöiden kanssa, kun presidentti Nelson vaati heidän kanssaan maailmaan suurempaa kohteliaisuutta ja rodullista sopusointua23.

Monet muut ovat tulleet temppeliaukiolle ja kokoontuneet neuvonpitoon kirkon johtohenkilöiden kanssa. Esimerkiksi tänä kuluneena vuonna – vain muutamia mainitakseni – olemme toivottaneet tervetulleeksi Yhdistyneiden kansakuntien 68. kansalaisyhteiskuntakonferenssin [United Nations 68th Civil Society Conference]. Se on maailmanlaajuinen tapahtuma ja ensimmäinen laatuaan, joka on järjestetty muualla kuin New York Cityssä. Olemme tavanneet Vietnamin uskontoasioiden komitean [Vietnam’s Committee for Religious Affairs] sekä suurlähettiläitä Kuubasta, Filippiineiltä, Argentiinasta, Romaniasta, Sudanista, Qatarista ja Saudi-Arabiasta. Olemme myös ottaneet innokkaasti vastaan Islamilaisen maailmanliiton [Muslim World League] pääsihteerin.

Se, mitä kuvailen, on Jesajan täyttyvä profetia, että viimeisinä aikoina kansakunnat virtaavat Herran pyhäkön vuorelle24. Suurenmoinen Suolajärven temppeli seisoo tuon majesteettisuuden ja kirkkauden keskellä.

Kuva
Suolajärven temppelin torni

Ihmisiä ei vedä tänne maisema, vaikka ympäristömme onkin hieno, vaan sen puhtaan uskonnon ydin, joka näkyy Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ja sen jäsenten mielialassa, kasvussa, hyvyydessä ja anteliaisuudessa, Jumalan kaltainen rakkautemme ja sitoutumisemme korkeampaan asiaan, jota Joseph Smith kutsui ”Kristuksen asiaksi”25.

Me emme tiedä, milloin Vapahtaja tulee takaisin, mutta tämän me tiedämme. Meidän täytyy olla valmiita sydämessä ja mielessä, kelvollisia ottamaan Hänet vastaan ja tuntea kunnia-asiaksemme olla osa kaikkea sitä, mistä profetoitiin niin kauan sitten.

Todistan, että presidentti Russell M. Nelson on Herran profeetta maan päällä ja hänen rinnallaan on Jumalan kutsumia apostoleja, jotka on hyväksytty profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi. Ja, rakkaat veljeni ja sisareni, palautus jatkuu.

Päätän Joseph Smithin profetiaan, sanoihin, joiden todistan olevan totta: ”Yksikään epäpyhä käsi ei voi estää työn etenemistä. Vainot saavat raivota, väkijoukot liittyä meitä vastaan, armeijat kokoontua ja häväistykset tulla, mutta Jumalan totuus etenee uljaana, jalona ja riippumattomana, kunnes se on täyttänyt jokaisen mantereen, käynyt jokaisella seudulla, pyyhkäissyt yli jokaisen maan ja kaikunut jokaiseen korvaan, kunnes Jumalan aivoitukset on täytetty ja suuri Jehova on sanova, että työ on tehty.”26 Todistan, että nämä Joseph Smithin profetiat ovat täyttymässä.

Lupaan, että kun noudatatte rakkaan profeettamme, presidentti Russell M. Nelsonin, hänen neuvonantajiensa, apostolien ja muiden kirkon johtohenkilöiden innoitettuja neuvoja ja kun otatte varteen muinaiset profeetat, jotka ennustivat meidän ajastamme, teidät täytetään sydämenne ja sielunne sopukoihin saakka palautuksen hengellä ja työllä. Lupaan, että te näette Jumalan vaikutuksen elämässänne, kuulette Hänen kuiskauksensa ja tunnette Hänen rakkautensa. Jeesuksen Kristuksen nimessä, kiitollisena Hänen evankeliuminsa ja kirkkonsa palautuksesta, todistuksena Hänen vertaansa vailla olevasta rakkaudestaan. Aamen.

Tulosta