Yleiskonferenssi
  Kuule Häntä
  Alaviitteet
  Theme

  Kuule Häntä

  Isämme tietää, että kun meitä ympäröi epävarmuus ja pelko, niin meitä auttaa kaikkein eniten se, että kuulemme Hänen Poikaansa.

  Rakkaat veljeni ja sisareni, kuinka kiitollinen olenkaan, että tekniikkaa käyttäen olemme pystyneet kokoontumaan yhteen ja palvelemaan Jumalaa tänä sunnuntaiaamuna. Kuinka siunattuja me olemmekaan tietäessämme, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu maan päälle!

  Muutamina viime viikkoina suurin osa meistä on kokenut häiriöitä henkilökohtaisessa elämässään. Maanjäristykset, maastopalot, tulvat ja kulkutaudit jälkivaikutuksineen ovat häirinneet arkielämää ja aiheuttaneet ruoan, peruselintarvikkeiden ja varojen puutetta.

  Kaiken tämän keskellä me ylistämme ja kiitämme teitä siitä, että olette tehneet valinnan kuulla Herran sanaa tänä sekasorron aikana liittymällä kanssamme yleiskonferenssiin. Lisääntyvä pimeys, joka on koettelemusten seuralainen, saa Jeesuksen Kristuksen valon loistamaan entistä kirkkaammin. Ajatelkaapa sitä hyvää, mitä me jokainen voimme tehdä tämän maailmanlaajuisen mullistuksen aikana. Rakkautenne Vapahtajaa kohtaan ja uskonne Häneen voi hyvinkin olla se kannustin, joka saa jonkun löytämään Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin täyteyden.

  Kuluneiden kahden vuoden aikana olemme sisar Nelsonin kanssa tavanneet tuhansia teistä ympäri maailman. Olemme kokoontuneet kanssanne ulkoilma-areenoille ja hotellien juhlasaleihin. Jokaisessa paikassa olen tuntenut, että olen ollut Herran valittujen seurassa ja että olen nähnyt Israelin kokoamisen tapahtuvan silmieni edessä.

  Me elämme aikaa, jota ”meidän esi-isämme odottivat innokkain odotuksin”1. Me olemme eturivissä todistamassa elävästi sitä, mitä profeetta Nefi näki vain näyssä: että ”Jumalan Karitsan voima” laskeutuisi ”Herran liittokansan päälle, joka oli hajotettu kaikkialle maan päällä; ja heidät varustettiin vanhurskaudella ja Jumalan voimalla suuressa kirkkaudessa”2.

  Te, veljeni ja sisareni, olette noiden miesten, naisten ja lasten joukossa, jotka Nefi näki. Ajatelkaa sitä!

  Riippumatta siitä, missä elätte tai millaiset olosuhteenne ovat, Herra Jeesus Kristus on teidän Vapahtajanne, ja Jumalan profeetta Joseph Smith on teidän profeettanne. Hänet asetettiin ennen maailman perustamista olemaan tämän viimeisen taloudenhoitokauden profeetta – aikana, jolloin ”mitään ei salata”3 pyhiltä. Ilmoitusta virtaa jatkuvasti Herralta tässä edelleen käynnissä olevassa palautuksessa.

  Mitä teidän kohdallanne tarkoittaa se, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu maan päälle?

  Se tarkoittaa, että teidät ja perheenne voidaan sinetöidä yhteen ikuisesti! Se tarkoittaa, että koska henkilö, jolla on Jeesukselta Kristukselta saatu valtuus, on kastanut teidät ja teidät on konfirmoitu Hänen kirkkonsa jäseneksi, te voitte nauttia Pyhän Hengen jatkuvasta kumppanuudesta. Hän ohjaa teitä ja varjelee teitä. Se tarkoittaa, että teitä ei koskaan jätetä vaille lohtua tai vaille mahdollisuutta saada Jumalan voimaa avuksenne. Se tarkoittaa, että pappeuden voima voi siunata teitä, kun vastaanotatte välttämättömiä toimituksia sekä teette liittoja Jumalan kanssa ja pidätte ne. Millaisena ankkurina sielullemme ovatkaan nämä totuudet etenkin näinä aikoina, kun myrsky raivoaa.

  Mormonin kirja kertoo kahden suuren sivilisaation klassisesta noususta ja tuhosta. Niiden historia osoittaa, kuinka helppoa kansan enemmistön on unohtaa Jumala, hylätä Herran profeettojen varoitukset ja tavoitella valtaa, suosiota ja lihan nautintoja.4 Entisaikojen profeetat ovat toistuvasti julistaneet ”kansalle suuria ja ihmeellisiä asioita, joita he eivät uskoneet”5.

  Meidän aikanamme on aivan samoin. Vuosien ajan käyttöönsä omistetuilta puhujakorokkeilta kautta maailman on kuultu suuria ja ihmeellisiä asioita. Siltikään useimmat ihmiset eivät ota vastaan näitä totuuksia – joko siksi, etteivät he tiedä, mistä niitä etsiä6, tai siksi, että he kuuntelevat niitä, joilla ei ole koko totuutta, tai siksi, että he ovat hylänneet totuuden tavoitellessaan maailmallisia asioita.

  Vastustaja on ovela. Vuosituhansien ajan hän on pannut hyvän näyttämään pahalta ja pahan näyttämään hyvältä.7 Hänen viestinsä ovat yleensä äänekkäitä, julkeita ja rehenteleviä.

  Taivaalliselta Isältämme tulevat sanomat ovat kuitenkin hätkähdyttävän erilaisia. Hän viestii yksinkertaisesti, hiljaa ja niin uskomattoman selkeästi, ettemme voi ymmärtää Häntä väärin.8

  Esimerkiksi aina kun Hän on esitellyt ainosyntyisen Poikansa kuolevaisille maan päällä, Hän on tehnyt sen huomattavan vähäisin sanoin. Kirkastusvuorella Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle Jumala sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä!”9 Hänen sanansa nefiläisille muinaisessa Runsaudenmaassa olivat: ”Nähkää minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt, jossa minä olen kirkastanut nimeni – kuulkaa häntä.”10 Ja Joseph Smithille siinä syvällisessä julistuksessa, joka aloitti tämän taloudenhoitokauden, Jumala sanoi yksinkertaisesti: ”Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!11

  Rakkaat veljeni ja sisareni, miettikää sitä seikkaa, että näissä juuri mainituissa kolmessa tilanteessa, juuri ennen kuin Isä esitteli Poikansa, niissä mukana olleet ihmiset olivat peloissaan ja jossakin määrin epätoivoisia.

  Apostolit pelkäsivät, kun he näkivät Jeesuksen Kristuksen Kirkastusvuorella pilven ympäröimänä.

  Nefiläiset pelkäsivät, koska he olivat olleet hävityksen ja pimeyden keskellä useita päiviä.

  Joseph Smith oli pimeyden voiman otteessa juuri ennen taivaiden avautumista.

  Isämme tietää, että kun meitä ympäröi epävarmuus ja pelko, niin meitä auttaa kaikkein eniten se, että kuulemme Hänen Poikaansa.

  Sillä silloin kun me pyrimme kuulemaan – todella kuulemaan – Hänen Poikaansa, meitä ohjataan tietämään, mitä tehdä tilanteessa kuin tilanteessa.

  Ensimmäinen sana Opissa ja liitoissa on kuule12. Tässä se tarkoittaa, että kuuntelee aikomuksena totella13. Kuuleminen tarkoittaa sitä, että kuuntelee Häntä – kuulee, mitä Vapahtaja sanoo, ja sitten ottaa varteen Hänen neuvonsa. Noissa kahdessa sanassa – ”Kuule Häntä” – Jumala antaa meille mallin menestykseen, onneen ja iloon tässä elämässä. Meidän tulee kuulla Herran sanaa, kuunnella sitä ja ottaa varteen se, mitä Hän on meille sanonut!

  Kun pyrimme olemaan Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia, meidän pyrkimystemme kuulla Häntä pitää olla entistä tarkoituksellisempia. Meidän pitää tietoisesti ja jatkuvasti pyrkiä täyttämään päivittäinen elämämme Hänen sanoillaan, Hänen opetuksillaan, Hänen totuuksillaan.

  Me emme yksinkertaisesti voi turvautua tietoihin, joihin törmäämme sosiaalisessa mediassa. Kun vastustajan kovaääniset, katalat yritykset soluttautuvat jatkuvasti miljardeihin sanoihin verkossa ja markkinoinnin kyllästämässä maailmassa, niin minne me voimme mennä kuullaksemme Häntä?

  Me voimme mennä pyhien kirjoitusten ääreen. Ne opettavat meille Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan, Hänen sovituksensa laajuudesta ja Isämme suuresta onnen ja lunastuksen suunnitelmasta. Päivittäinen uppoutuminen Jumalan sanaan on ratkaisevan tärkeää hengelliselle selviytymiselle, etenkin näinä yhä suurempien mullistusten päivinä. Kun kestitsemme itseämme Kristuksen sanoilla päivittäin, Kristuksen sanat kertovat meille, kuinka vastata vaikeuksiin, joita emme koskaan uskoneet kohtaavamme.

  Me voimme kuulla Häntä myös temppelissä. Herran huone on opin huone. Siellä Herra opettaa omalla tavallaan. Siellä jokainen toimitus opettaa Vapahtajasta. Siellä me opimme, kuinka raottaa verhoa ja olla yhteydessä selkeämmin taivaaseen. Siellä me opimme nuhtelemaan vastustajaa ja turvautumaan Herran pappeuden voimaan vahvistaaksemme itseämme ja rakkaitamme. Kuinka innokkaita meidän jokaisen tulisikaan olla etsimään turvaa sieltä.

  Kun nämä väliaikaiset koronavirukseen liittyvät rajoitukset poistuvat, järjestäkää säännöllisesti aikaa palvella Jumalaa ja lähimmäisiä temppelissä. Jokainen hetki tuosta ajasta siunaa teitä ja perhettänne tavoilla, joihin mikään muu ei kykene. Varatkaa aikaa pohtia, mitä kuulette ja tunnette, kun olette siellä. Pyytäkää Herraa opettamaan teille, kuinka voitte avata taivaat siunataksenne elämäänne ja niiden elämää, joita rakastatte ja palvelette.

  Koska palveleminen temppelissä ei tällä hetkellä ole mahdollista, kehotan teitä lisäämään osallistumistanne sukututkimustyöhön, mukaan lukien oman suvun tutkiminen ja indeksointi. Lupaan, että kun lisäätte aikaanne temppeli- ja sukututkimustyössä, lisäätte ja parannatte kykyänne kuulla Häntä.

  Me kuulemme Häntä myös selkeämmin, kun parannamme kykyämme tunnistaa Pyhän Hengen kuiskaukset. Koskaan ei ole ollut välttämättömämpää tietää, kuinka Henki puhuu teille, kuin juuri nyt. Jumaluudessa Pyhä Henki on sanansaattaja. Hän tuo mieleenne ajatuksia, joita Isä ja Poika haluavat teidän saavan. Hän on Lohduttaja. Hän tuo sydämeenne rauhan tunteen. Hän todistaa totuudesta ja vahvistaa sen, mikä on totta, kun kuulette ja luette Herran sanaa.

  Uudistan teille pyyntöni tehdä kaikki mahdollinen lisätäksenne hengellistä kykyänne vastaanottaa henkilökohtaista ilmoitusta.

  Sen tekeminen auttaa teitä tietämään, kuinka edetä elämässänne, mitä tehdä kriisin aikoina sekä kuinka erottaa ja välttää vastustajan kiusaukset ja petokset.

  Ja lopuksi, me kuulemme Häntä, kun otamme varteen profeettojen, näkijöiden ja ilmoituksensaajien sanat. Jeesuksen Kristuksen asetetut apostolit todistavat aina Hänestä. He osoittavat tien, kun kuljemme läpi kuolevaisuuden kokemustemme sydäntä raastavan sokkelikon.

  Mitä tapahtuu, kun tarkoituksellisemmin kuulette, kuuntelette ja otatte varteen sen, mitä Vapahtaja on sanonut ja mitä Hän sanoo nykyään profeettojensa välityksellä? Lupaan, että teitä siunataan lisääntyneellä voimalla selviytyä kiusauksista, kamppailuista ja heikkouksista. Lupaan ihmeitä avioliittoonne, perhesuhteisiinne ja päivittäiseen työhönne. Ja lupaan, että kykynne tuntea iloa lisääntyy, vaikka kuohunta elämässänne lisääntyisikin.

  Tämä huhtikuun 2020 yleiskonferenssi on meidän aikamme juhlistaa tapahtumaa, joka muutti maailman. Kun odotimme tätä Joseph Smithin ensimmäisen näyn kaksisataavuotisjuhlaa, me – ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin neuvosto – pohdimme, mitä me voisimme tehdä juhlistaaksemme asianmukaisella tavalla tätä ainutlaatuista tapahtumaa.

  Tuo jumaluutta koskeva näky aloitti Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palautuksen ja käynnisti aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden.

  Mietimme, pitäisikö pystyttää muistomerkki. Mutta kun pohdimme tuon ensimmäisen näyn ainutlaatuista historiallista ja kansainvälistä vaikutusta, me tunsimme innoitusta luoda muistomerkin, joka ei ole graniittia eikä kiveä vaan sanoja – juhlallisen ja pyhän julistuksen sanoja – joita ei kaiverreta ”kivitauluihin” vaan jotka ennemminkin uurretaan ”ihmissydämiin”14.

  Kirkon perustamisen jälkeen on annettu ainoastaan viisi julistusta. Niistä viimeisin on ”Perhe – julistus maailmalle”, jonka presidentti Gordon B. Hinckley esitteli vuonna 1995.

  Kun nyt pohdimme tätä merkittävää aikaa maailmanhistoriassa ja Herran antamaa tehtävää koota hajallaan oleva Israel valmistauduttaessa Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen, me – ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin neuvosto – annamme seuraavan julistuksen. Sen otsikkona on ”Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palautus – kaksisataavuotisjulistus maailmalle”. Sen ovat kirjoittaneet Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin neuvosto. Se on päivätty huhtikuussa 2020. Valmistautuessani tätä päivää varten äänitin tämän julistuksen etukäteen pyhässä lehdossa, jossa Joseph Smith näki ensimmäisen kerran Isän ja Pojan.

  ”Me julistamme juhlallisesti, että Jumala rakastaa lapsiaan maailman jokaisessa kansakunnassa. Isä Jumala on antanut meille rakkaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen jumalallisen syntymän, verrattoman elämän ja äärettömän sovitusuhrin. Isän voimalla Jeesus nousi jälleen ja sai voiton kuolemasta. Hän on meidän Vapahtajamme, Esimerkkimme ja Lunastajamme.

  Kaksisataa vuotta sitten kauniina kevätaamuna vuonna 1820 nuori Joseph Smith – halutessaan tietää, mihin kirkkoon liittyä – meni rukoilemaan metsikköön lähellä kotiaan New Yorkin osavaltion pohjoisosassa Yhdysvalloissa. Hänellä oli kysymyksiä, jotka koskivat hänen sielunsa pelastusta, ja hän luotti siihen, että Jumala ohjaisi häntä.

  Nöyrästi me julistamme, että vastauksena Josephin rukoukseen Isä Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät Josephille ja panivat alulle kaiken kohdalleen asettamisen (ks. Ap. t. 3:21), kuten on ennustettu Raamatussa. Tässä näyssä Joseph sai tietää, että alkuperäisten apostolien kuoleman jälkeen Kristuksen Uuden testamentin aikaan perustama kirkko katosi maan päältä. Joseph tulisi olemaan tärkeänä vaikuttajana kirkon palauttamisessa.

  Me vahvistamme, että Isän ja Pojan johdolla taivaallisia sanansaattajia tuli opettamaan Josephia ja vakiinnuttamaan jälleen Jeesuksen Kristuksen kirkon. Ylösnoussut Johannes Kastaja palautti valtuuden kastaa upottamalla syntien anteeksisaamiseksi. Kolme alkuperäisistä kahdestatoista apostolista – Pietari, Jaakob ja Johannes – palauttivat apostolinviran ja pappeuden valtuuden avaimet. Myös muita tuli, mukaan lukien Elia, joka palautti valtuuden yhdistää perheitä yhteen ikuisesti iankaikkisiksi suhteiksi, jotka kestävät yli kuoleman.

  Lisäksi me todistamme, että Joseph Smithille annettiin Jumalan lahja ja voima kääntää muinainen aikakirja: Mormonin kirja – toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Tämän pyhän kirjan sivut sisältävät kertomuksen Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisesta palvelutyöstä ihmisten keskuudessa läntisellä pallonpuoliskolla pian Hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Siinä opetetaan elämän tarkoitusta ja selitetään Kristuksen oppia, joka on elämän tarkoituksen kannalta keskeinen. Pyhänä kirjana Raamatun rinnalla Mormonin kirja todistaa, että kaikki ihmiset ovat rakastavan taivaallisen Isän poikia ja tyttäriä, että Hänellä on jumalallinen suunnitelma meidän elämäämme varten ja että Hänen Poikansa Jeesus Kristus puhuu nykyään samoin kuin entisinä aikoina.

  Me julistamme, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, joka on järjestetty 6. huhtikuuta 1830, on Kristuksen Uuden testamentin aikaan perustama kirkko, joka on palautettu. Tämän kirkon ankkurina on sen kulmakiven, Jeesuksen Kristuksen, täydellinen elämä sekä Hänen ääretön sovituksensa ja kirjaimellinen ylösnousemuksensa. Jeesus Kristus on jälleen kerran kutsunut apostoleja ja on antanut heille pappeuden valtuuden. Hän kutsuu meitä kaikkia tulemaan Hänen luokseen ja Hänen kirkkoonsa, ottamaan vastaan Pyhän Hengen, pelastuksen toimitukset ja kokemaan kestävää iloa.

  Kaksisataa vuotta on nyt kulunut siitä, kun Isä Jumala ja Hänen rakas Poikansa Jeesus Kristus panivat alulle tämän palautuksen. Miljoonat kautta maailman ovat vastaanottaneet tiedon näistä profetoiduista tapahtumista.

  Riemuiten julistamme, että luvattu palautus etenee jatkuvan ilmoituksen välityksellä. Maapallo ei enää koskaan tule olemaan entisellään, sillä Jumala yhdistää ’Kristuksessa yhdeksi kaiken’ (Ef. 1:10).

  Kunnioitusta ja kiitollisuutta tuntien me Hänen apostolinsa kutsumme kaikkia tietämään – kuten me tiedämme – että taivaat ovat avoinna. Me vahvistamme, että Jumala tekee tiettäväksi tahtonsa rakkaille pojilleen ja tyttärilleen. Me todistamme, että ne, jotka rukoillen tutkivat palautuksen sanomaa ja toimivat uskossa, saavat siunauksena oman todistuksen sen jumalallisuudesta ja sen tarkoituksesta valmistaa maailmaa Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen luvattua toista tulemista varten.”15

  Rakkaat veljet ja sisaret, tämä on meidän kaksisataavuotisjulistuksemme maailmalle koskien Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautusta täyteydessään. Julistus on käännetty 12 kielelle. Muut kielet seuraavat pian perässä. Julistus tulee heti saataville kirkon verkkosivustolle, josta voitte saada siitä kopion. Tutkikaa sitä itseksenne sekä perheenne jäsenten ja ystävienne kanssa. Pohtikaa sen totuuksia ja ajatelkaa, mikä vaikutus niillä totuuksilla on teidän elämäänne, jos kuulette niitä, kuuntelette niitä ja otatte varteen niiden myötä tulleet käskyt ja liitot.

  Minä tiedän, että Joseph Smith on ennalta asetettu profeetta, jonka Herra valitsi aloittamaan tämän viimeisen taloudenhoitokauden. Hänen välityksellään Herran kirkko palautettiin maan päälle. Joseph sinetöi todistuksensa verellään. Kuinka rakastankaan ja kunnioitankaan häntä!

  Jumala elää! Jeesus on Kristus! Hänen kirkkonsa on palautettu! Hän ja Hänen Isänsä, meidän taivaallinen Isämme, huolehtivat meistä. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.