Yleiskonferenssi
Elävän Kristuksen elävä todistaja
Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi


Elävän Kristuksen elävä todistaja

Mormonin kirjan keskeinen sanoma on palauttaa todellinen tieto Jeesuksen Kristuksen välttämättömästä roolista ihmiskunnan pelastuksessa ja korotuksessa.

Aurinkoisena kevätpäivänä vuonna 2017 Pariisin temppelin avoimien ovien päivät olivat hyvässä vauhdissa, kun yhden oppaan luo tuli mies murheellinen ilme kasvoillaan. Hän sanoi asuvansa temppelin lähellä ja tunnusti, että oli aktiivisesti vastustanut temppelin rakentamista. Hän kertoi, että kun hän yhtenä päivänä katseli ulos asuntonsa ikkunasta, hän näki suuren nosturin laskevan Jeesusta kuvaavaa patsasta taivaista ja asettavan sen varoen temppelitontille. Mies selitti, että tämä kokemus oli muuttanut täysin hänen tunteensa kirkkoamme kohtaan. Hän oivalsi, että me olimme Jeesuksen Kristuksen seuraajia, ja hän pyysi anteeksiantoa aiemmasta vahingosta, jota hän oli saattanut aiheuttaa.

Kuva
Patsasta lasketaan Pariisin temppelitontille Ranskassa

Kristus-patsas, joka koristaa Pariisin temppelitonttia ja muita kirkon rakennuksia, todistaa rakkaudestamme Vapahtajaa kohtaan. Alkuperäinen marmoripatsas on tanskalaisen taiteilija Bertel Thorvaldsenin työ. Hän veisti sen vuonna 1820 – samana vuonna kun ensimmäinen näky saatiin. Patsas on jyrkkänä vastakohtana useimmille muille tuon ajan taideteoksille, jotka enimmäkseen kuvaavat kärsivää Kristusta ristillä. Thorvaldsenin työ esittää elävää Kristusta, joka sai voiton kuolemasta ja kutsuu kädet ojennettuina kaikkia tulemaan luokseen. Vain naulojen jäljet Hänen käsissään ja jaloissaan sekä haava Hänen kyljessään todistavat siitä sanoin kuvaamattomasta tuskasta, jota Hän kärsi pelastaakseen koko ihmiskunnan.

Kuva
Vapahtajan käsi kuvattuna Kristus-patsaassa

Ehkäpä yksi syy, jonka vuoksi me Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet rakastamme tätä patsasta, on siinä, että se muistuttaa meitä Mormonin kirjassa olevasta kuvauksesta, kun Vapahtaja ilmestyi Amerikan mantereella:

Kuva
Jeesus Kristus käy Amerikan mantereella

”Ja katso, he näkivät Miehen laskeutuvan taivaasta; ja hän oli pukeutunut valkoiseen viittaan, ja hän tuli alas ja seisoi heidän keskellään. – –

Ja tapahtui, että hän ojensi kätensä ja puhui kansalle sanoen:

Katso, minä olen Jeesus Kristus – –.

Minä olen juonut siitä katkerasta maljasta, jonka Isä on antanut minulle, ja olen kirkastanut Isän ottamalla päälleni maailman synnit.”1

Sitten Hän kutsui jokaista miestä, naista ja lasta tulemaan ja pistämään kätensä Hänen kylkeensä ja tunnustelemaan naulojen jälkiä Hänen käsissään ja jaloissaan ja saamaan näin henkilökohtaisen todistuksen siitä, että Hän tosiaan oli kauan odotettu Messias.2

Tämä ylevä tapahtuma on Mormonin kirjan huipentuma. Evankeliumin koko ”hyvä uutinen” sisältyy tähän kuvaan Vapahtajasta ojentamassa lempeästi ”armon käsivartensa”3 kutsuakseen jokaista ihmistä tulemaan luokseen ja ottamaan vastaan Hänen sovituksensa siunaukset.

Mormonin kirjan keskeinen sanoma on palauttaa todellinen tieto Jeesuksen Kristuksen välttämättömästä roolista ihmiskunnan pelastuksessa ja korotuksessa. Tämä teema kaikuu johdantosivulta viimeisen luvun aivan viimeisiin sanoihin saakka. Luopumuksen ja hengellisen sekaannuksen vuosisatojen aikana syvällinen ymmärrys siitä, mitä Kristus teki Getsemanessa ja Golgatalla, kadotettiin tai se vääristyi. Kuinka jännittävältä Joseph Smithistä onkaan täytynyt tuntua, kun hän kääntäessään Ensimmäistä Nefin kirjaa löysi tämän ihmeellisen lupauksen: ”Nämä viimeiset aikakirjat [eli Mormonin kirja] – – tulevat vahvistamaan todeksi ne ensimmäiset [eli Raamatun], – – ja ilmaisemaan ne selkeät ja kallisarvoiset asiat, jotka on otettu niistä pois; ja ilmaisevat kaikille suvuille, kielille ja kansoille, että Jumalan Karitsa on iankaikkisen Isän Poika ja maailman Vapahtaja ja että kaikkien ihmisten on tultava hänen luoksensa, tai he eivät voi pelastua.”4

Vapahtajan sovitusta koskevat selkeät ja kallisarvoiset totuudet kajahtelevat kautta Mormonin kirjan. Kun luettelen joitakin näistä totuuksista, kehotan teitä miettimään, kuinka ne ovat muuttaneet tai voisivat muuttaa teidän elämäänne.

  1. Jeesuksen Kristuksen sovitus on ilmainen lahja. Se tarjotaan kaikille, jotka ovat eläneet, jotka elävät nykyään ja jotka tulevat elämään maan päällä.5

  2. Sen lisäksi, että Kristus kantoi syntiemme taakan, Hän otti päälleen meidän murheemme, vaivamme, kärsimyksemme ja sairautemme sekä kaikki koettelemukset, jotka kuuluvat ihmisen tilaan kuolevaisuudessa. Sellaista tuskaa, kipua tai surua ei ole, jota Hän ei olisi kärsinyt puolestamme.6

  3. Vapahtajan sovitusuhrin ansiosta me voimme voittaa Aadamin lankeemuksen kielteiset seuraukset, kuten fyysisen kuoleman. Kristuksen ansiosta kaikki tämän maan päälle syntyneet Jumalan lapset vanhurskauteensa katsomatta kokevat sen, että heidän henkensä ja ruumiinsa yhdistyvät jälleen ylösnousemuksen voimasta7 ja he palaavat Hänen luokseen ja heidät ”tuomitaan – – tekojensa mukaan”8.

  4. Sen sijaan Vapahtajan sovituksen täysien siunausten saamisen ehtona on uutteruutemme9 siinä, kuinka elämme ”Kristuksen opin” mukaan10. Unessaan Lehi näki ”kaidan ja kapean polun”11, joka johtaa elämän puulle. Sen hedelmä, joka kuvaa Jumalan rakkautta siten kuin se ilmenee Kristuksen sovituksen verrattomina siunauksina, ”on kaikkia muita hedelmiä kallisarvoisempaa ja haluttavampaa; – – ja se on suurin kaikista Jumalan lahjoista”12. Päästäksemme nauttimaan tätä hedelmää meidän täytyy osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen, tehdä parannus, kuulla Jumalan sanaa13, ottaa vastaan välttämättömät toimitukset ja pitää pyhät liitot elämämme loppuun asti14.

  5. Sovituksellaan Jeesus Kristus paitsi pyyhkii pois syntimme myös antaa kaiken mahdollistavaa voimaa, jonka avulla Hänen opetuslapsensa voivat riisua päältään luonnollisen ihmisen15, edistyä rivi rivin päälle16 ja tulla pyhemmiksi17, niin että jonakin päivänä heistä voi tulla Kristuksen esikuvan mukaisia täydellisiä olentoja18, jotka ovat kelvollisia elämään jälleen Jumalan luona19 ja perimään kaikki taivaan valtakunnan siunaukset20.

Vielä yksi lohdullinen totuus Mormonin kirjassa on se, että vaikka Herran sovitus onkin ulottuvuudessaan ääretön ja yleismaailmallinen, niin se on merkittävän henkilökohtainen ja yksityinen lahja, joka sopii meille kullekin yksilöllisesti.21 Aivan kuten Jeesus kutsui jokaista nefiläistä opetuslasta tunnustelemaan Hänen haavojaan, Hän kuoli meidän jokaisen puolesta henkilökohtaisesti, niin kuin sinä tai minä olisimme ainoa ihminen maan päällä. Hän osoittaa meille henkilökohtaisen kutsun tulla Hänen luokseen ja hyödyntää Hänen sovituksensa ihmeellisiä siunauksia.22

Kristuksen sovituksen henkilökohtainen luonne tulee entistä todellisemmaksi, kun mietimme merkittävien miesten ja naisten esimerkkiä Mormonin kirjassa. Heidän joukossaan ovat Enos, Alma, Seesrom, kuningas Lamoni ja hänen vaimonsa sekä kuningas Benjaminin kansa. Heidän kääntymyskertomuksensa ja elinvoimaiset todistuksensa ovat elävä todistus siitä, kuinka sydämemme voi muuttua ja elämämme tulla täysin erilaiseksi Herran äärettömän hyvyyden ja armollisuuden avulla.23

Profeetta Alma esitti kansalleen tämän ajankohtaisen kysymyksen. Hän sanoi: ”Jos olette kokeneet sydämen muutoksen ja jos olette tunteneet halua laulaa lunastavan rakkauden laulua, tahtoisin kysyä, voitteko nyt tuntea sellaista?”24 Tämä kysymys on ensiarvoisen tärkeä nyt, koska me Herran opetuslapset tarvitsemme Hänen lunastavaa voimaansa olemaan kanssamme, innostamaan meitä ja muuttamaan meitä joka ikinen päivä.

Alman kysymys voitaisiin esittää myös tällä tavoin: Milloin viimeksi tunsitte Vapahtajan sovituksen suloisen vaikutuksen elämässänne? Näin tapahtuu, kun tunnette kokevanne ”suurta ja ihanaa” iloa25, joka todistaa sielullenne, että syntinne on annettu anteeksi, tai kun tuskallisten koettelemusten kestäminen kevenee tai kun sydämenne pehmenee ja pystytte antamaan anteeksi jollekulle, joka on loukannut teitä. Tai se voi olla jokainen kerta, kun huomaatte, että kykynne rakastaa ja palvella muita on lisääntynyt tai että pyhittyminen alkaa tehdä teistä erilaista ihmistä, jonka mallina on Vapahtajan esimerkki.26

Todistan, että kaikki nämä kokemukset ovat todellisia ja ovat todiste siitä, että elämä voi muuttua, kun osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa. Mormonin kirja selkiyttää ja laajentaa tietämystämme tästä taivaallisesta lahjasta. Kun tutkitte tätä kirjaa, kuulette elävän Kristuksen äänen kutsuvan teitä tulemaan Hänen luokseen. Lupaan, että jos otatte vastaan tämän kutsun ja elätte elämäänne Hänen esimerkkinsä antaman mallin mukaan, niin saatte elämäänne Hänen lunastavaa voimaansa. Pyhän Hengen voimalla Vapahtaja muuttaa teitä päivä päivältä ”täyteen päivään saakka”27, kunnes te Hänen julistuksensa mukaisesti saatte ”nähdä minun kasvoni ja tietää, että minä olen”28. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta