Yleiskonferenssi
Kulkekaa eteenpäin uskossa
Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi


Kulkekaa eteenpäin uskossa

Siunaan teitä rauhalla ja entistä suuremmalla uskolla Herraan.

Rakkaat veljeni ja sisareni, kun lähestymme tämän historiallisen konferenssin päätöstä, me ilmaisemme kiitollisuutemme Herralle. Musiikki on ollut ylevää ja sanomat innoittavia.

Tämän konferenssin aikana olemme kokeneet monia kohokohtia. Tänä kaksisataavuotisjuhlavuonna olemme esittäneet maailmalle julistuksen, jossa kuulutetaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksen todellisuutta täyteydessään.

Olemme juhlistaneet palautusta Hoosianna-huudolla.

Olemme julkistaneet uuden tunnuskuvan, joka on merkkinä uskostamme Herraan Jeesukseen Kristukseen sekä kirkon virallisten tiedotusten ja aineistojen kuvallisena tunnuksena.

Olemme ilmoittaneet maailmanlaajuisesta paasto- ja rukouspäivästä, jotta tämänhetkinen pandemia voidaan saada hallintaan, että hoitajia varjellaan, että talous vahvistuisi ja elämä normalisoituisi. Tämä paasto pidetään pitkäperjantaina 10. huhtikuuta. Kuinka hieno perjantai siitä tuleekaan!

Ensi sunnuntaina on pääsiäissunnuntai, jolloin juhlistamme jälleen Herramme Jeesuksen Kristuksen sovitusta ja ylösnousemusta. Hänen sovituksensa ansiosta Hänen ylösnousemuksen lahjansa tulee kaikkien osaksi, jotka ovat koskaan eläneet. Ja Hänen iankaikkisen elämän lahjansa tulee kaikkien niiden osaksi, jotka ovat kelvollisia olemalla uskollisia Hänen pyhissä temppeleissään tehdyille toimituksille ja liitoille.

Tämän huhtikuun 2020 yleiskonferenssin – ja pian alkavan pyhän viikon – monet innoittavat osatekijät voidaan esittää lyhyesti kahdella jumalallisesti säädetyllä sanalla: ”Kuule häntä.”1 Rukoilemme, että keskittymisenne taivaalliseen Isään, joka lausui nuo sanat, ja Hänen rakkaaseen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen säilyy tärkeimpänä muistoissanne kaikesta, mitä on tapahtunut. Rukoilemme, että alatte uudelleen todella kuulla, kuunnella ja ottaa varteen Vapahtajan sanat.2 Lupaan, että sen ansiosta pelko vähenee ja usko lisääntyy.

Kiitos siitä, että haluatte tehdä kodistanne todellisen uskon pyhäkön, jossa Herran Henki voi vallita. Evankeliumin opiskelun opetusohjelma Tule ja seuraa minua siunaa elämäänne edelleen. Teidän johdonmukaiset ponnistelunne tässä pyrkimyksessä – niinäkin hetkinä, jolloin teistä tuntuu, ettette erityisemmin onnistu – muuttavat omaa elämäänne, perheenne elämää ja maailmaa. Meitä vahvistetaan, kun meistä tulee entistä uskollisempia Herran opetuslapsia ja puolustamme ja edustamme Häntä, missä tahansa olemmekin.

Puhutaanpa nyt temppeleistä. Meillä on 168 käyttöön vihittyä temppeliä eri puolilla maailmaa. Muita on eri suunnittelu- ja rakennusvaiheissa. Kun ilmoitetaan suunnitelmista rakentaa uusi temppeli, siitä tulee osa pyhää historiaamme.

Saattaa tuntua oudolta ilmoittaa uusista temppeleistä, kun kaikki temppelimme on suljettu joksikin aikaa.

Yli sata vuotta sitten presidentti Wilford Woodruff näki ennalta meidän nykyisen aikamme kaltaisia olosuhteita, kuten on tallennettu Suolajärven temppelin vihkimisrukoukseen, jonka hän lausui vuonna 1893. Jotkut teistä ovat kenties äskettäin nähneet sosiaalisessa mediassa otteita tästä merkittävästä rukouksesta.

Kuulkaa nämä Jumalan voimallisen profeetan pyynnöt: ”Kun Sinun kansallasi ei ole mahdollisuutta astua tähän pyhään huoneeseen – – ja heitä ahdistetaan ja heillä on ongelmia, he ovat vaikeuksien ympäröimiä – – ja he kääntävät kasvonsa tämän Sinun pyhän huoneesi puoleen ja pyytävät Sinulta vapautusta, apua, Sinun voimasi ulottamista heidän hyväkseen, niin me pyydämme hartaasti Sinua katsomaan armossa alas pyhästä asuinsijastasi – – ja kuuntelemaan heidän avunpyyntöjään. Tai kun Sinun kansasi lapset tulevina vuosina joutuvat mistä tahansa syystä olemaan erossa tästä paikasta – – ja he huutavat Sinun puoleesi ahdinkonsa ja murheensa syvyyksistä, jotta antaisit heille apua ja vapautuksen, niin me anomme Sinua hartaasti – – kuuntelemaan heidän pyyntöjään ja suomaan heille siunaukset, joita he pyytävät.”3

Veljet ja sisaret, oman ahdinkomme aikoina, kun temppelit on suljettu, te voitte silti ammentaa voimaa temppeliliitoistanne ja endaumentistanne pitämällä kunniassa solmimanne liitot. Pyydän teitä käyttämään tämän ajan, kun temppelit on suljettu, niin että elätte edelleen temppelikelpoista elämää tai tulette temppelikelpoisiksi.

Puhukaa temppelistä perheenne ja ystävienne kanssa. Koska Jeesus Kristus on kaiken temppelissä tekemämme keskipisteenä, niin ajatellessanne enemmän temppeliä te ajattelette enemmän Häntä. Tutkikaa ja rukoilkaa oppiaksenne lisää siitä voimasta ja tiedosta, jota olette endaumentissa saaneet – tai jota teille vielä suodaan.

Tänään meillä on ilo ilmoittaa suunnitelmista rakentaa kahdeksan uutta temppeliä seuraaviin paikkoihin: Bahía Blanca Argentiina, Tallahassee Florida Yhdysvallat, Lubumbashi Kongon demokraattinen tasavalta, Pittsburgh Pennsylvania Yhdysvallat, Benin City Nigeria, Syracuse Utah Yhdysvallat, Dubai Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja Shanghai Kiinan kansantasavalta.

Kaikissa kahdeksassa paikassa kirkon arkkitehdit työskentelevät paikallisten viranomaisten kanssa, jotta temppeli tulee olemaan sopusoinnussa kunkin alueen kanssa ja kauniina lisänä niille.

Suunnitelma rakentaa temppeli Dubaihin tulee vastauksena heidän hyväntahtoiseen kutsuunsa, jota me kiitollisina arvostamme.

Shanghaita koskevan suunnitelman tausta on hyvin tärkeä. Yli kahden vuosikymmenen ajan temppelikelpoiset jäsenet Kiinan kansantasavallassa ovat käyneet Hongkongin temppelissä Kiinassa. Mutta heinäkuussa 2019 tuo temppeli suljettiin pitkään suunniteltua ja kovasti kaivattua peruskorjausta varten.

Shanghaissa vaatimaton monikäyttöinen kokouspaikka tulee tarjoamaan keinon, jonka avulla kiinalaiset jäsenet voivat edelleen osallistua temppelitoimituksiin – Kiinan kansantasavallassa – omasta puolestaan ja esivanhempiensa puolesta.4

Jokaisessa maassa tämä kirkko opettaa jäseniään kunnioittamaan, noudattamaan ja ylläpitämään lakia.5 Me opetamme perheen tärkeyttä sekä hyvinä vanhempina ja esimerkillisinä kansalaisina olemista. Koska kunnioitamme Kiinan kansantasavallan lakeja ja määräyksiä, kirkko ei ole lähettänyt maahan käännytystyötä tekeviä lähetyssaarnaajia, emmekä me tee sitä nytkään.

Ulkomaalaisten ja kiinalaisten seurakunnat kokoontuvat edelleen erikseen. Kirkon laillinen asema säilyy muuttumattomana. Alkuvaiheessa tiloja käytetään ainoastaan etukäteisvarauksella. Herran Huonessta Shanghaissa ei tule vierailukohdetta muista maista tuleville turisteille.

Nämä kahdeksan uutta temppeliä tulevat siunaamaan monien ihmisten elämää kuoleman verhon kummallakin puolella. Temppelit ovat Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin täyteyden kruunaava osa. Hyvyydessään ja anteliaisuudessaan Jumala tuo temppelin siunaukset lähemmäksi lapsiaan kaikkialla.

Tiedän, että palautuksen jatkuessa Jumala on edelleen ilmoittava monia suuria ja tärkeitä asioita, jotka koskevat Hänen valtakuntaansa maan päällä.6 Tuo valtakunta on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko.

Rakkaat veljet ja sisaret, ilmaisen rakkauteni teitä kohtaan. Tänä jännittyneisyyden ja epävarmuuden aikana sekä käyttäen minulle annettua valtuutta haluan antaa teille apostolisen siunauksen.

Siunaan teitä rauhalla ja entistä suuremmalla uskolla Herraan.7

Siunaan teitä halulla tehdä parannusta ja tulla joka päivä hieman enemmän Hänen kaltaisikseen.8

Siunaan teitä tiedolla, että profeetta Joseph Smith on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palautuksen profeetta.

Jos teidän tai rakkaidenne keskuudessa on sairautta, jätän Herran tahdon mukaisen parantumisen siunauksen.

Näin siunaan teitä ja ilmaisen vielä kerran rakkauteni teille jokaiselle. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Tulosta