Yleiskonferenssi
Mormonin kirjan voima kääntymyksessä
Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi


Mormonin kirjan voima kääntymyksessä

Mormonin kirja tarjoaa hengellistä ravintoa, määrää toimintasuunnitelman ja yhdistää meidät Pyhään Henkeen.

Tarkasteltuani äskettäisen terveystarkastuksen tuloksia huomasin, että minun pitää tehdä joitakin elintapoihin liittyviä muutoksia. Minua auttaakseen lääkärini määräsi ravinto- ja liikuntasuunnitelman, joka muuttaisi minut terveemmäksi, jos päättäisin noudattaa sitä.

Jos meistä jokainen kävisi läpi hengellisen tarkastuksen, mitä oppisimme itsestämme? Mitä muutoksia hengellinen lääkärimme määräisi? Jotta meistä tulisi sellaisia kuin meidän pitää olla, on välttämätöntä, että me tiedämme, mitä tehdä, ja teemme sen mukaan, mitä tiedämme.

Jeesus Kristus on Mestariparantaja.1 Sovituksellaan Hän sitoo haavamme, ottaa päälleen sairautemme ja parantaa murtuneen mielemme.2 Hänen armostaan se, mikä meissä on heikkoa, voi tulla vahvaksi.3 Hän kutsuu meitä seuraamaan Häntä4 oppimalla Hänestä, kuuntelemalla Hänen sanojaan ja vaeltamalla Hänen Henkensä sävyisyydessä.5 Hän on luvannut auttaa meitä6 tässä elinikäisessä kääntymyksen kokemisessa, joka muuttaa meitä ja tuo ikuista iloa7.

Vapahtaja on antanut meille Mormonin kirjan voimalliseksi välineeksi auttamaan kääntymyksessä. Mormonin kirja tarjoaa hengellistä ravintoa, määrää toimintasuunnitelman ja yhdistää meidät Pyhään Henkeen. Se on kirjoitettu meitä varten8 ja sisältää Jumalan sanan selkeänä9. Se kertoo meille identiteetistämme, tarkoituksestamme ja määränpäästämme.10 Raamatun kanssa Mormonin kirja todistaa Jeesuksesta Kristuksesta11 ja opettaa, kuinka voimme tuntea totuuden ja tulla Hänen kaltaisikseen.

Kuva
Veli Saw Polo

Veli Saw Polo oli 58-vuotias tutustuessaan Jeesuksen Kristuksen palautettuun evankeliumiin. Kun tapasin hänet, hän oli palvellut useita vuosia seurakunnanjohtajana, mutta sain tietää, ettei hän ollut koskaan lukenut Mormonin kirjaa, koska sitä ei ollut vielä saatavana hänen äidinkielellään burmaksi. Kun kysyin häneltä, kuinka hän tiesi, että kirja on totta, vaikkei hän ollut lukenut sitä, hän vastasi, että hän oli tutkinut joka päivä kuvakirjaa Mormonin kirjan kertomuksia katsomalla kuvituksia, käyttämällä sanakirjaa englannin sanojen kääntämiseksi ja tekemällä huolella muistiinpanoja oppimastaan. Hän selitti: ”Joka kerta tutkiessani rukoilin siitä, mitä opin, ja tunsin rauhaa ja iloa, ajatukseni olivat selkeät ja sydämeni pehmeä. Tunsin Pyhän Hengen todistavan minulle, että se on totta. Tiedän, että Mormonin kirja on Jumalan sanaa.”

Veli Saw Polon tavoin jokainen meistä voi tutkia Mormonin kirjaa olosuhteidensa mukaan. Kun haluamme uskoa sen opetuksiin ja pohtia niitä sydämessämme, me voimme kysyä Jumalalta uskossa, ovatko ne totta.12 Jos olemme vilpittömiä halussamme tietää ja meillä on vakaa aikomus toimia, Hän vastaa meille sydämessämme Pyhän Hengen kautta. Juuri Pyhän Hengen voimalla me tulemme tietämään totuuden kaikesta.13 Kun saamme jumalallisen todistuksen Mormonin kirjasta, me tiedämme myös sillä samalla voimalla, että Jeesus Kristus on maailman Vapahtaja, että Joseph Smith on Hänen profeettansa ja että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on Hänen palautettu kirkkonsa.14

Kun nuorena miehenä aloitin lähetystyöpalveluni, nousin lentokoneeseen, jonka määränpää oli Australia. Koska tunsin itseni hyvin yksinäiseksi, levottomaksi ja riittämättömäksi mutta olin sitoutunut palvelemaan, tarvitsin kipeästi varmuutta, että se, mihin uskoin, on totta. Rukoilin ja luin pyhiä kirjoituksia vilpittömästi, mutta kun lento eteni, itseeni kohdistuvat epäilykseni voimistuivat ja fyysinen vointini heikkeni. Kamppailtuani tällä tavoin useita tunteja stuertti tuli käytävää pitkin ja pysähtyi istuimeni viereen. Hän otti käsistäni Mormonin kirjan, jota olin lukemassa. Hän katsoi kantta ja sanoi: ”Tämä on hieno kirja!” Sitten hän ojensi kirjan takaisin minulle ja jatkoi matkaa. En koskaan enää nähnyt häntä.

Hänen sanojensa kaikuessa korvissani kuulin selkeästi ja tunsin sydämessäni sanat: ”Minä olen täällä, ja minä tiedän, missä sinä olet. Tee vain parhaasi, niin minä pidän huolen lopusta.” Siinä lentokoneessa Tyynenmeren yläpuolella minä sain Mormonin kirjan tutkimiseni ja Pyhän Hengen kuiskausten avulla henkilökohtaisen todistuksen, että Vapahtajani tiesi, kuka minä olen ja että evankeliumi on totta.

Vanhin David A. Bednar on opettanut: ”Todistuksen ydin on se, että tietää evankeliumin olevan totta. Kääntymyksen ydin on se, että on vankkumattoman uskollinen evankeliumille.”15 Kääntymys edellyttää, että me olemme sanan tekijöitä emmekä vain sen kuulijoita.16 Herran toimintasuunnitelma meille – Kristuksen oppi – opetetaan selkeimmin Mormonin kirjassa.17 Siihen sisältyy seuraavaa:

  • Ensiksi, osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen turvaamalla Häneen, pitämällä Hänen käskynsä ja tietämällä, että Hän auttaa meitä.18

  • Toiseksi, teemme parannusta heikkouksistamme päivittäin sekä koemme iloa ja rauhaa, kun Hän antaa meille anteeksi.19 Parannus vaatii meitä antamaan anteeksi muille20 ja auttaa meitä siirtymään eteenpäin. Vapahtaja on luvannut antaa meille syntimme anteeksi aina kun me teemme parannuksen.21

  • Kolmanneksi, solmimme ja pidämme liitot, joita teemme Jumalan kanssa toimituksissa kuten kaste. Tämä pitää meidät liittopolulla, joka johtaa Hänen luokseen.22

  • Neljänneksi, vastaanotamme Pyhän Hengen lahjan. Tämän lahjan ansiosta meillä on jatkuvana kumppaninamme Hän, joka pyhittää meidät sekä lohduttaa ja ohjaa meitä.23

  • Ja viidenneksi, kestämme loppuun asti lujasti ponnistellen eteenpäin ja kestiten itseämme päivittäin Kristuksen sanalla.24 Kestitsemällä itseämme Mormonin kirjan sanoilla ja pitämällä lujasti kiinni sen opetuksista me voimme voittaa kiusaukset ja saada opastusta ja varjelusta koko elämämme ajan.25

Kun johdonmukaisesti toteutamme Kristuksen oppia elämässämme, me voitamme velttouden, joka ehkäisee muuttumisen, ja pelon, joka estää toimimisen. Me saamme henkilökohtaista ilmoitusta, sillä Pyhä Henki ”osoittaa teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä”26 ja ”Kristuksen sanat kertovat teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä”27.

Veli Huang Juncongilla oli 20 vuoden ajan ongelmia alkoholin, tupakan ja peliriippuvuuden kanssa. Kun veli Huang tutustui Jeesukseen Kristukseen ja Kristuksen palautettuun evankeliumiin, hän halusi muuttua nuoren perheensä vuoksi. Hänen suurin haasteensa oli tupakointi. Hän oli kova ketjupolttaja, ja hän oli yrittänyt monta kertaa tuloksetta lopettaa. Eräänä päivänä nämä Mormonin kirjan sanat painuivat hänen mieleensä: ”vilpittömin sydämin, vakain aikein”28. Vaikka hänen aiemmat yrityksensä olivat epäonnistuneet, hänestä tuntui, että hän voisi kenties muuttua taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen avulla.

Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat yhdistivät uskonsa hänen uskoonsa ja esittivät hänelle toimintasuunnitelman käytännöllisine menetelmineen sekä runsaine annoksineen rukousta ja Jumalan sanan tutkimista. Vilpittömästi ja vakain aikein veli Huang toimi uskollisen päättäväisesti ja huomasi, että kun hän keskittyi enemmän uusiin tottumuksiin, joita hän toivoi omaksuvansa, kuten Mormonin kirjan tutkimiseen, hän keskittyi vähemmän tottumuksiin, joista hän halusi päästä eroon.

Muistellessaan 15 vuoden takaista kokemustaan hän huomautti: ”En muista, milloin tarkalleen lopetin tupakanpolton, mutta kun yritin lujasti joka päivä tehdä asioita, joita tiesin, että minun piti tehdä kutsuakseni Herran Hengen elämääni, ja jatkoin niiden tekemistä, tupakka ei enää houkutellut minua eikä ole houkutellut sen jälkeen.” Kun veli Huang on toteuttanut Mormonin kirjan opetuksia, hänen elämänsä on muuttunut ja hänestä on tullut parempi aviomies ja isä.

Kuva
Huang Juncong ja perhe

Presidentti Russell M. Nelson on luvannut: ”Kun rukoillen tutkitte Mormonin kirjaa joka päivä, te teette parempia valintoja – joka päivä. Lupaan, että kun pohditte, mitä tutkitte, taivaan ikkunat avautuvat ja te saatte vastauksia omiin kysymyksiinne ja ohjausta omaan elämäänne. Lupaan, että kun päivittäin uppoudutte Mormonin kirjaan, te voitte saada suojan nykyajan pahuutta vastaan, myös pornografian vangitsevaa ruttoa ja muita mielen turruttavia riippuvuuksia vastaan.”29

Rakkaat ystävät, Mormonin kirja on Jumalan sanaa, ja me pääsemme lähemmäksi Häntä, jos tutkimme sitä.30 Kun kokeilemme sen sanoja, me saamme todistuksen sen totuudesta.31 Kun johdonmukaisesti elämme sen opetusten mukaan, meillä ei ”ole enää halua tehdä pahaa”32. Sydämemme, olemuksemme ja luonteemme muuttuvat, ja meistä tulee enemmän Vapahtajan kaltaisia.33 Lausun teille varman todistukseni, että Jeesus on Kristus, Vapahtajamme, Lunastajamme ja Ystävämme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta