Yleiskonferenssi
Kuinka pappeus siunaa nuoria
Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi


Kuinka pappeus siunaa nuoria

Pappeuden avulla meitä voidaan kohottaa. Pappeus tuo valoa maailmaamme.

Olen kiitollinen siitä, että voin olla täällä. Kun sain kuulla, että minulla olisi tilaisuus puhua teille tänään, olin hyvin innoissani mutta samaan aikaan tunsin itseni hyvin nöyräksi. Olen käyttänyt paljon aikaa miettien, mitä voisin kertoa, ja toivon, että sanomani välityksellä Henki puhuu teille suoraan.

Mormonin kirjassa Lehi antaa ennen kuolemaansa jokaiselle pojalleen siunauksen, joka auttaa heitä näkemään vahvuutensa ja iankaikkiset mahdollisuutensa. Olen nuorin kahdeksasta lapsesta, ja tänä menneenä vuonna olen ollut ensimmäistä kertaa ainoa lapsi kotona. Se, etteivät sisarukseni ole lähellä ja ettei minulla ole aina jotakuta, jolle puhua, on ollut minulle vaikeaa. On ollut iltoja, jolloin olen tuntenut itseni hyvin yksinäiseksi. Olen kiitollinen vanhemmistani, jotka ovat yrittäneet parhaansa mukaan auttaa minua. Yksi esimerkki tästä on se, kun isä tarjoutui antamaan minulle lohtua tuovan pappeuden siunauksen erityisen haasteellisena aikana. Hänen antamansa siunauksen jälkeen tilanne ei muuttunut heti, mutta pystyin tuntemaan rauhaa sekä taivaallisen Isäni ja oman isäni rakkautta. Tunnen olevani siunattu, kun minulla on kelvollinen isä, joka voi antaa pappeuden siunauksia aina kun tarvitsen niitä ja joka auttaa minua näkemään vahvuuteni ja iankaikkiset mahdollisuuteni aivan kuten Lehi teki, kun hän siunasi lapsiaan.

Olosuhteistamme riippumatta me voimme aina päästä osallisiksi pappeuden siunauksista. Perheenjäsenten, ystävien, palvelutyöveljien, pappeusjohtajien ja taivaallisen Isän avulla – johon voimme aina luottaa – me voimme saada pappeuden siunauksia. Vanhin Neil L. Andersen on sanonut: ”Pappeuden siunaukset ovat äärettömän paljon suurempia kuin se, jota on pyydetty suomaan tuo lahja. – – Kun me olemme kelvollisia, pappeuden toimitukset rikastavat elämäämme.”1

Älkää epäröikö pyytää siunausta, kun tarvitsette erityistä opastusta. Juuri vaikeina hetkinämme me tarvitsemme Hengen apua eniten. Kukaan ei ole täydellinen, ja me kaikki koemme vaikeuksia. Jotkut meistä saattavat kärsiä ahdistuksesta, masennuksesta, riippuvuudesta tai riittämättömyyden tunteista. Pappeuden siunaukset voivat auttaa meitä voittamaan nämä haasteet ja saamaan rauhaa, kun kuljemme eteenpäin kohti tulevaa. Toivon, että me pyrimme elämään kelvollisina saamaan näitä siunauksia.

Toinen tapa, jolla pappeus siunaa meitä, on patriarkallisten siunausten avulla. Olen oppinut kääntymään patriarkallisen siunaukseni puoleen aina kun tunnen itseni surulliseksi tai yksinäiseksi. Siunaukseni auttaa minua näkemään mahdollisuuteni ja sen erityisen suunnitelman, joka Jumalalla on minua varten. Se lohduttaa minua ja auttaa minua näkemään maallista näkökulmaani laajemmalle. Se muistuttaa minua lahjoistani ja siunauksista, joita saan, jos elän kelvollisena. Se auttaa minua myös muistamaan ja tuntemaan rauhaa siitä, että Jumala antaa vastauksia ja avaa minulle mahdollisuuksia täsmälleen oikealla hetkellä, kun tarvitsen sitä eniten.

Patriarkallinen siunaus valmistaa meitä palaamaan asumaan taivaallisen Isämme luokse. Tiedän, että patriarkallinen siunaus tulee Jumalalta ja se voi auttaa meitä kääntämään heikkoutemme vahvuuksiksi. Se ei ole sanoma miltään ennustajalta. Tämä siunaus kertoo meille, mitä meidän on tarpeen kuulla. Se on kuin Liahona meille jokaiselle. Kun asetamme Jumalan ensimmäiselle sijalle ja uskomme Häneen, niin Hän johdattaa meitä läpi oman erämaamme.

Aivan kuten Jumala siunasi Joseph Smithiä pappeudella niin että evankeliumin siunaukset voitiin palauttaa, samoin me voimme pappeuden kautta saada evankeliumin siunaukset elämäämme. Joka viikko meille annetaan etuoikeus ja mahdollisuus nauttia sakramentti. Tämän pappeuden toimituksen myötä Henki voi olla aina meidän kanssamme, mikä voi puhdistaa meidät. Jos tunnette, että teidän on tarpeen poistaa jotakin elämästänne, kääntykää luotettavan johtohenkilön puoleen, joka voi auttaa teitä pääsemään oikealle tielle. Johtajanne voivat auttaa teitä pääsemään osallisiksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen täydestä voimasta.

Pappeuden ansiosta me voimme saada myös temppelitoimitusten siunaukset. Siitä asti kun olen päässyt temppeliin, olen asettanut tärkeäksi ensisijaiseksi tavoitteeksi käydä siellä säännöllisesti. Kun olen antanut aikaa ja tehnyt tarvittavia uhrauksia ollakseni lähempänä taivaallista Isääni Hänen pyhässä huoneessaan, minua on siunattu niin, että olen saanut ilmoitusta ja innoitusta, jotka ovat todella auttaneet minua koko elämäni ajan.

Pappeuden avulla meitä voidaan kohottaa. Pappeus tuo valoa maailmaamme. Vanhin Robert D. Hales sanoi: ”Ilman pappeuden voimaa ’koko maa hävitettäisiin täysin’ (ks. OL 2:1–3). Ei olisi valoa, ei toivoa – vain pimeyttä.”2

Jumala kannustaa meitä. Hän haluaa meidän palaavan Hänen luokseen. Hän tuntee meidät henkilökohtaisesti. Hän tuntee sinut. Hän rakastaa meitä. Hän on aina tietoinen meistä ja siunaa meitä silloinkin, kun meistä tuntuu, ettemme ansaitse sitä. Hän tietää, mitä me tarvitsemme ja milloin tarvitsemme sitä.

”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.

Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.” (Matt. 7:7–8.)

Ellei teillä vielä ole todistusta pappeudesta, kannustan teitä rukoilemaan ja pyytämään, että saatte itse tietää sen voimasta, ja sitten lukemaan pyhiä kirjoituksia kuullaksenne Jumalan sanoja. Tiedän, että jos pyrimme kokemaan Jumalan pappeuden voiman elämässämme, niin meitä siunataan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

  1. Neil L. Andersen, ”Voimaa pappeudessa”, Liahona, marraskuu 2013, s. 92.

  2. Ks. Robert D. Hales, ”Pappeuden siunaukset”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 33.

Tulosta