Yleiskonferenssi
Avauspuhe
Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi


Avauspuhe

Meidän tulee pyrkiä kaikin tavoin kuulemaan Jeesusta Kristusta, joka puhuu meille Pyhän Hengen voiman ja palveluksen kautta.

Rakkaat veljeni ja sisareni, kun toivotamme teidät tervetulleiksi tähän historialliseen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon huhtikuun 2020 yleiskonferenssiin, niin syistä, jotka tiedätte, seison teidän edessänne tyhjässä salissa!

Kun lokakuun 2019 yleiskonferenssissa lupasin teille, että tästä huhtikuun konferenssista tulisi ”mieleenpainuva” ja ”unohtumaton”, niin enpä olisi arvannut, että puhuminen kuulijakunnalle, josta näkyvissä on alle kymmenen ihmistä, tekisi tästä konferenssista hyvin mieleenpainuvan ja unohtumattoman minulle! Silti tieto siitä, että te osallistutte sähköisen lähetyksen välityksellä, ja kuoron kaunis tulkinta kappaleesta ”It Is Well with My Soul” tuovat suurta lohtua minun sielulleni.

Kuten tiedätte, osallistumista tähän yleiskonferenssiin on tiukasti rajoitettu osana pyrkimystämme olla hyviä globaaleja kansalaisia ja tehdä kaikki voitavamme rajoittaaksemme koronaviruksen leviämistä. Tällä viruksella on ollut suuri vaikutus ympäri maailman. Se on myös muuttanut kirkkomme kokouksia, lähetystyöpalveluamme ja temppelityötämme joksikin aikaa.

Vaikka tämänhetkiset rajoitukset liittyvät erittäin vaaralliseen virukseen, niin elämän henkilökohtaiset koettelemukset ulottuvat tätä pandemiaa paljon laajemmalle. Tulevat koettelemukset voivat aiheutua onnettomuudesta, luonnonkatastrofista tai odottamattomasta henkilökohtaisesta murheesta.

Kuinka voimme kestää tällaisia koettelemuksia? Herra on sanonut meille, että ”jos te olette valmiita, te ette pelkää”1. Tietenkin me voimme varastoida itsellemme ruokaa ja vettä sekä panna rahaa säästöön. Mutta aivan yhtä tärkeää on se, että meidän on täytettävä oma hengellinen varastomme uskolla, totuudella ja todistuksella.

Perimmäinen tavoitteemme elämässä on valmistautua kohtaamaan Luojamme. Sen me teemme pyrkimällä päivittäin tulemaan enemmän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi.2 Ja sen me teemme, kun päivittäin teemme parannusta ja saamme Hänen puhdistavaa, parantavaa ja vahvistavaa voimaansa. Silloin me voimme tuntea kestävää rauhaa ja iloa jopa myllerryksen aikoina. Juuri tästä syystä Herra on pyytänyt meitä seisomaan pyhissä paikoissa ja olemaan horjumatta3.

Tänä vuonna me vietämme maailmanhistorian yhden merkittävimmän tapahtuman kaksisataavuotisjuhlaa – nimittäin sen, kun Isä Jumala ja Hänen rakas Poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät Joseph Smithille. Tuossa harvinaislaatuisessa näyssä Isä Jumala osoitti Jeesusta Kristusta ja sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!”4

Tuo Josephille annettu kehotus on kehotus meille jokaiselle. Meidän tulee pyrkiä kaikin tavoin kuulemaan Jeesusta Kristusta, joka puhuu meille Pyhän Hengen voiman ja palveluksen kautta.

Tämän ja jokaisen yleiskonferenssin tarkoituksena on auttaa meitä kuulemaan Häntä. Olemme rukoilleet ja kutsumme teitä rukoilemaan, että Herran Henki on kanssamme niin runsain määrin, että voitte kuulla ne sanomat, joita Vapahtajalla on nimenomaan teille – sanomia, jotka tuovat rauhaa teidän sielullenne. Sanomia, jotka parantavat särkyneen sydämenne. Sanomia, jotka valaisevat mieltänne. Sanomia, jotka auttavat teitä tietämään, mitä tehdä, kun kuljette eteenpäin läpi myllerryksen ja koettelemusten aikojen.

Rukoilemme, että tämä konferenssi tulee olemaan mieleenpainuva ja unohtumaton niiden puheiden ansiosta, joita kuulette, niiden ainutlaatuisten ilmoitusten ansiosta, joita annetaan, ja niiden kokemusten ansiosta, joihin teidät kutsutaan osallistumaan.

Esimerkiksi sunnuntain aamukokouksen päätteeksi kokoonnumme maailmanlaajuiseen juhlatilaisuuteen, jolloin johdan teitä pyhään Hoosianna-huutoon. Rukoilemme, että tämä tulee olemaan teille hengellisenä kohokohtana, kun ilmaisemme maailmanlaajuisesti yhteen ääneen syvällisen kiitollisuutemme Isälle Jumalalle ja Hänen rakkaalle Pojalleen ylistäen Heitä tällä ainutlaatuisella tavalla.

Tätä pyhää kokemusta varten käytämme puhtaita valkoisia nenäliinoja. Mutta ellei teillä ole sellaista, voitte yksinkertaisesti heiluttaa kättänne. Hoosianna-huudon jälkeen yleisö yhtyy kuoron kanssa laulamaan ”Nyt liekkinä loistavi Henki Herran”5.

Rakkaat veljeni ja sisareni, tästä konferenssista tulee suurenmoinen. Tästä vuodesta tulee aivan erityinen, kun keskitymme tiiviisti Vapahtajaan ja Hänen palautettuun evankeliumiinsa. Tämän historiallisen konferenssin tärkeimpiä pysyviä vaikutuksia on se, kun sydämemme muuttuu ja aloitamme elinikäisen pyrkimyksen kuulla Häntä.

Tervetuloa huhtikuun 2020 yleiskonferenssiin! Tiedän, että Jumala, meidän taivaallinen Isämme, ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus välittävät meistä. He ovat kanssamme näiden kahden loistavan päivän kokousten aikana, kun pyrimme lähestymään Heitä ja kunnioittamaan Heitä. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Tulosta