Yleiskonferenssi
Parhaita koteja
Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi


Parhaita koteja

Vapahtaja on täydellinen arkkitehti, rakentaja ja sisustussuunnittelija. Hänen projektinaan on sielujemme täydellisyys ja iankaikkinen ilo.

Äskettäin katseeni kiinnittyi erääseen mainostauluun Salt Lake Cityssä. Siinä mainostettiin huonekalu- ja sisustusliikettä. Siinä sanottiin yksinkertaisesti: ”Palvelemme Salt Lake Cityn parhaita koteja.”

Viesti oli mieleenpainuva – mikä on ”paras koti”? Huomasin jääväni miettimään tätä kysymystä, varsinkin mitä tulee lapsiin, joita vaimoni Kathy ja minä olemme kasvattaneet, ja lapsiin, joita he kasvattavat nykyään. Kuten vanhemmat kaikkialla, me kannoimme huolta perheestämme ja rukoilimme sen puolesta. Rukoilemme yhä. Haluamme vilpittömästi heidän parastaan. Kuinka he ja heidän lapsensa voivat asua parhaissa kodeissa? Olen pohtinut kirkon jäsenten koteja, joissa Kathylla ja minulla on ollut etuoikeus käydä. Meitä on kutsuttu koteihin Koreassa ja Keniassa, Filippiineillä ja Perussa, Laosissa ja Latviassa. Saanen kertoa neljä huomiota parhaista kodeista.

Ensiksi, Herran näkökulmasta parhaiden kotien perustaminen liittyy ennen kaikkea niissä asuvien ihmisten henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Näiden kotien paremmuuteen eivät millään merkittävällä tai kestävällä tavalla vaikuta niissä olevat huonekalut tai niiden rahallinen arvo tai niiden omistajien yhteiskunnallinen asema. Minkä tahansa kodin paras ominaisuus on sen asukkaista heijastuva Kristuksen kuva. Tärkeää on asukkaiden sielujen sisäinen kauneus, ei rakennuksen sisustus.

Kristuksen ominaisuuksia hankitaan ”ajan kuluessa”1 edistymällä tietoisesti pitkin liittopolkua. Kristuksen kaltaiset ominaisuudet kaunistavat niiden elämää, jotka pyrkivät elämään hyvyyttä osoittaen. He täyttävät kotinsa evankeliumin valolla, olipa lattiana maata tai marmoria. Vaikka olisitte perhekunnassanne ainoa, joka noudattaa käskyä tavoitella hyveellisyyttä2, te voitte vaikuttaa perheenne kodin hengelliseen kalustukseen.

Me noudatamme tätä Herran neuvoa ”järjestäytykää; valmistakaa kaikki tarpeellinen; ja perustakaa huone” järjestämällä, valmistamalla ja perustamalla oman hengellisen elämämme, emme kiinteistöämme. Kun me kärsivällisesti kuljemme eteenpäin pitkin Vapahtajan liittopolkua, meidän kodistamme tulee ”kirkkauden huone, järjestyksen huone [ja] Jumalan huone”.3

Toiseksi, parhaiden kotien asukkaat järjestävät aikaa tutkia pyhiä kirjoituksia ja elävien profeettojen sanoja joka päivä. Presidentti Russell M. Nelson on kehottanut meitä muuttamaan ja muovaamaan kotiamme evankeliumin tutkimisen avulla.4 Hänen kutsustaan käy ilmi, että parhaissa kodeissa tapahtuu lempeää ja tärkeää henkilökohtaisen kasvun työtä ja heikkouksiemme kunnostusta. Päivittäinen parannus on muutoksen työkalu, jonka avulla voimme kasvaa hieman ystävällisemmiksi, rakastavammiksi ja ymmärtäväisemmiksi. Pyhien kirjoitusten tutkiminen tuo meitä lähemmäksi Vapahtajaa, jonka runsas rakkaus ja armo auttavat meitä kasvamaan.

Raamatussa, Mormonin kirjassa ja Kallisarvoisessa helmessä kerrotaan perheistä, joten ei ole yllättävää, että nämä jumalalliset kirjat ovat verrattomia käsikirjoja parhaiden kotien rakentamiseen. Niissä kerrotaan vanhempien huolista, kiusausten aiheuttamista vaaroista, vanhurskauden voitosta, nälänhädän ja runsauden koettelemuksista sekä sodan kauhuista ja palkitsevasta rauhasta. Yhä uudelleen pyhissä kirjoituksissa osoitetaan, kuinka perheet menestyvät elämällä vanhurskaasti ja kuinka ne epäonnistuvat tavoittelemalla muita polkuja.

Kolmanneksi, parhaat kodit noudattavat suunnitelmaa, jonka Herra on laatinut hienointa huonettaan, temppeliä, varten. Temppelin rakentaminen alkaa yksinkertaisilla työvaiheilla – kasvuston raivaamisella ja maan tasoittamisella. Näitä alustavia töitä maaperän valmistelemiseksi voisi verrata tärkeimpien käskyjen pitämiseen. Käskyt ovat perusta, jolle opetuslapseus rakennetaan. Vakaa opetuslapseus tekee meistä vahvoja, lujia ja järkkymättömiä5 kuten temppelin teräksinen runko. Tämän vakaan rungon ansiosta Herra voi lähettää Henkensä muuttamaan meidän sydämemme.6 Voimallisen sydämenmuutoksen kokeminen on kuin lisäisi kauniita piirteitä temppelin sisustukseen.

Kun jatkamme uskossa, niin vähitellen Herra muuttaa meitä. Me saamme Hänen kuvansa kasvoihimme ja alamme heijastaa Hänen luonteensa rakkautta ja kauneutta.7 Kun meistä tulee enemmän Hänen kaltaisiaan, me tunnemme olomme kotoisaksi Hänen huoneessaan ja Hän tuntee olonsa kotoisaksi meidän kodissamme.

Me voimme säilyttää oman kotimme läheisen yhteyden Hänen huoneeseensa, kun olemme kelvollisia saamaan temppelisuosituksen ja käytämme sitä niin usein kuin olosuhteet sallivat. Kun teemme niin, Herran huoneen pyhyys lepää myös meidän kotimme yllä.

Lähellä on mahtava Suolajärven temppeli. Temppelin rakensivat pioneerit vuosina 1853–1893 alkeellisilla työkaluilla, paikallisista rakennusaineista ja tekemällä loputonta kovaa työtä. Varhaiset pioneerit antoivat parastaan insinööritaidossa, arkkitehtuurissa ja sisustussuunnittelussa, ja niiden avulla syntyi mestariteos, jolle miljoonat ovat antaneet tunnustusta.

Temppelin vihkimisestä on kulunut lähes 130 vuotta. Kuten vanhin Gary E. Stevenson eilen totesi, temppelin suunnitteluun käytetyt rakennusperiaatteet on korvattu uudemmilla, turvallisemmilla rakennustavoilla. Se, ettei temppelin rakennustekniikkaa parannettaisi ja rakenteellisia heikkouksia korjattaisi, pettäisi niiden pioneerien luottamuksen, jotka tekivät kaikkensa ja jättivät temppelistä huolehtimisen sitten seuraaville sukupolville.

Kirkko on aloittanut nelivuotisen kunnostushankkeen parantaakseen temppelin rakenteellista ja seismistä lujuutta.8 Perustuksia, lattioita ja seiniä vahvistetaan. Paras nykyisin saatavilla oleva rakennustekninen tietämys tuo temppelin nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Emme pysty näkemään näitä rakenteellisia muutoksia, mutta niiden vaikutukset tulevat olemaan todellisia ja tärkeitä. Kaikessa tässä työssä temppelin kauniit sisustussuunnittelun piirteet säilytetään.

Meidän tulee noudattaa Suolajärven temppelin remontoinnin meille antamaa esimerkkiä ja varata aikaa arvioidaksemme omaa hengellistä seismistä rakennettamme varmistaaksemme, että se on ajan tasalla. Säännöllinen itsearviointi sekä Herralle esitetty kysymys ”Mitä [minulta] vielä puuttuu?”9 voivat auttaa meitä jokaista osallistumaan parhaan kodin rakentamiseen.

Neljänneksi, parhaat kodit ovat turvapaikkoja elämän myrskyiltä. Herra on luvannut, että ne, jotka pitävät Jumalan käskyt, menestyvät maassa10. Jumalan antama menestys on voimaa ponnistella eteenpäin elämän vaikeuksista huolimatta.

Vuonna 2002 opin ongelmia koskevan tärkeän opetuksen. Ollessani Asunciónissa Paraguayssa minulla oli tapaaminen kaupungin vaarnanjohtajien kanssa. Siihen aikaan Paraguayssa oli kauhea taloudellinen kriisi ja monet kirkon jäsenet kärsivät eivätkä tulleet toimeen ansioillaan. En ollut käynyt Etelä-Amerikassa lähetystyöni jälkeen enkä ollut koskaan ollut Paraguayssa. Olin palvellut tämän vyöhykkeen johtokunnassa vasta muutamia viikkoja. Koska kannoin huolta kyvystäni antaa opastusta näille vaarnanjohtajille, pyysin heitä kertomaan minulle ainoastaan, mikä heidän vaarnassaan sujui hyvin. Ensimmäinen vaarnanjohtaja kertoi minulle asioista, jotka sujuivat hyvin. Seuraava mainitsi asioita, jotka sujuivat hyvin, ja muutamia ongelmia. Kun pääsimme viimeiseen vaarnanjohtajaan, hän mainitsi vain lukuisia haasteita, jotka vaivasivat jäseniä. Kun vaarnanjohtajat selittivät tilanteen laajuutta, kävin entistä huolestuneemmaksi tuntien miltei epätoivoa siitä, mitä sanoa.

Juuri kun viimeinen vaarnanjohtaja oli lopettelemassa huomioitaan, mieleeni tuli eräs ajatus: ”Vanhin Clayton, esitä heille tämä kysymys: ’Vaarnanjohtajat, niistä vaarnanne jäsenistä, jotka maksavat täydet kymmenykset, jotka maksavat runsaan paastouhrin, jotka pitävät kunniassa tehtävänsä kirkossa, jotka todella käyvät joka kuukausi tapaamassa perheitä kotiopettajina tai kotikäyntiopettajina11, jotka pitävät perheillan, tutkivat pyhiä kirjoituksia ja pitävät perherukouksen joka päivä, niin kuinka monella on ongelmia, joista he eivät kykene selviytymään itse ilman että kirkko puuttuu tilanteeseen ja ratkaisee ongelmat heidän puolestaan?’”

Noudatin saamaani vaikutelmaa ja esitin tämän kysymyksen vaarnanjohtajille.

He katsoivat minua yllättyneen vaitonaisina ja sanoivat sitten: ”Pues, ninguno”, mikä tarkoittaa ”No, ei kenelläkään.” Sitten he kertoivat minulle, ettei kenelläkään niistä jäsenistä, jotka tekivät kaikkia niitä asioita, ollut ongelmia, joita he eivät olisi kyenneet ratkaisemaan omin avuin. Miksi? Koska he asuivat parhaissa kodeissa. Heidän uskollinen elämäntapansa antoi heille voimaa, näkemystä ja taivaallista apua, jota he tarvitsivat heitä ympäröivässä taloudellisessa myllerryksessä.

Tämä ei tarkoita sitä, etteivät vanhurskaat sairastuisi, joutuisi onnettomuuksiin, kohtaisi liike-elämän takaiskuja tai joutuisi kokemaan monia muita vaikeuksia elämässä. Kuolevaisuus tuo aina haasteita, mutta kerta toisensa jälkeen olen nähnyt, että niitä, jotka pyrkivät noudattamaan käskyjä, siunataan niin, että he pystyvät kulkemaan eteenpäin tuntien rauhaa ja toivoa. Nämä siunaukset ovat kaikkien ulottuvilla.12

Daavid julisti: ”Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa.”13 Asuittepa missä tahansa, näyttipä kotinne miltä tahansa ja olipa perheenne kokoonpano millainen tahansa, niin te voitte omalta osaltanne rakentaa perheellenne parhaimman kodin. Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi tarjoaa suunnitelman sille kodille. Vapahtaja on täydellinen arkkitehti, rakentaja ja sisustussuunnittelija. Hänen projektinaan on sielujemme täydellisyys ja iankaikkinen ilo. Hänen rakastavalla avullaan teidän sielunne voi olla kaikkea sitä, mitä Hän haluaa sen olevan, ja te voitte olla paras versio itsestänne – valmis luomaan parhaan kodin ja asumaan siinä.

Todistan kiitollisena, että Jumala ja meidän kaikkien Isä elää. Hänen Poikansa Herra Jeesus Kristus on koko ihmiskunnan Vapahtaja ja Lunastaja. He rakastavat meitä täydellisesti. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on Herran valtakunta maan päällä. Elävät profeetat ja apostolit ohjaavat sitä tänä päivänä. Mormonin kirja on totta. Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi tarjoaa täydellisen suunnitelman parhaiden kotien luomiseen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta