Yleiskonferenssi
Tulkaa ja kuulukaa joukkoon
Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi


Tulkaa ja kuulukaa joukkoon

Kutsumme kaikkia Jumalan lapsia eri puolilla maailmaa liittymään joukkoomme tässä suuressa pyrkimyksessä.

Rakkaat veljeni ja sisareni, rakkaat ystäväni, joka viikko Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet kaikkialla ympäri maapalloa palvelevat rakasta taivaallista Isäämme, maailmankaikkeuden Jumalaa ja Kuningasta, ja Hänen rakasta Poikaansa Jeesusta Kristusta. Pohdimme Jeesuksen Kristuksen elämää ja opetuksia – Hänen, joka on ainoa synnitön koskaan elänyt sielu, tahraton Jumalan Karitsa. Niin usein kuin pystymme, me nautimme sakramentin Hänen uhrinsa muistoksi ja tunnustamme, että Hän on meidän elämämme keskipiste.

Me rakastamme Häntä, ja me kunnioitamme Häntä. Syvällisen ja iankaikkisen rakkautensa vuoksi Jeesus Kristus kärsi ja kuoli teidän puolestanne ja minun puolestani. Hän mursi auki kuoleman portit, hajotti esteet, jotka erottivat ystävät ja rakkaat1, ja toi toivottomille toivon, sairaille parantumisen ja vangituille vapauden2.

Hänelle me omistamme sydämemme, elämämme ja päivittäisen hartautemme. Tästä syystä ”me puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksessa [ja] me saarnaamme Kristuksesta – –, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksiantoa”3.

Harjoittelemme opetuslapseutta

Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena olemiseen sisältyy kuitenkin paljon muutakin kuin Kristuksesta puhumista ja saarnaamista. Vapahtaja itse palautti kirkkonsa auttaakseen meitä tulemaan enemmän Hänen kaltaisikseen. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on suunniteltu tarjoamaan mahdollisuuksia harjoitella opetuslapseuden perusasioita. Osallistumalla kirkon toimintaan me opimme tunnistamaan Pyhän Hengen innoituksen ja toimimaan sen mukaisesti. Omaksumme halun auttaa muita myötätuntoisesti ja ystävällisesti.

Tämä on elinikäinen pyrkimys, ja se vaatii harjoitusta.

Menestyvät urheilijat käyttävät lukemattomia tunteja urheilulajinsa perusasioiden harjoittelemiseen. Sairaanhoitajista, suoramarkkinoijista, sähköinsinööreistä ja jopa minusta – kilpailuhenkisestä harrastelijakokista Harrietin keittiössä – tulee osaavia ja päteviä vasta kun me harjoittelemme uutterasti taitojamme.

Lentokapteenina koulutin usein lentäjiä lentosimulaattorissa – monimutkaisessa laitteessa, joka toisintaa lentokokemusta. Simulaattori paitsi auttaa lentäjiä oppimaan lentämisen perustaitoja myös antaa heidän perehtyä ja reagoida odottamattomiin tapahtumiin, joita he saattavat kohdata, kun he ottavat komentoonsa todellisen lentokoneen.

Samat periaatteet koskevat Jeesuksen Kristuksen todellisia opetuslapsia.

Se, että osallistumme aktiivisesti Jeesuksen Kristuksen kirkon toimintaan ja sen tuomiin moniin erilaisiin mahdollisuuksiin, auttaa meitä olemaan paremmin valmistautuneita elämän muuttuviin olosuhteisiin, olivatpa ne millaisia tai kuinka vakavia hyvänsä. Meitä kirkon jäseniä kannustetaan uppoutumaan Jumalan sanoihin, joita Hänen profeettansa ovat saaneet muinoin ja nykyään. Rukoilemalla vilpittömästi ja nöyrästi taivaallista Isäämme me opimme tunnistamaan Pyhän Hengen äänen. Me otamme vastaan kutsuja palvella, opettaa, suunnitella, huolehtia ja johtaa. Nämä mahdollisuudet sallivat meidän henkemme, mielemme ja luonteemme kasvaa.

Ne auttavat meitä valmistautumaan siihen, että teemme pyhiä liittoja ja pidämme ne. Nuo liitot siunaavat meitä tässä elämässä ja tulevassa elämässä.

Tulkaa, liittykää joukkoomme!

Kutsumme kaikkia Jumalan lapsia eri puolilla maailmaa liittymään joukkoomme tässä suuressa pyrkimyksessä. Tulkaa ja nähkää! Myös tänä koronaviruksen aiheuttaman taudin haasteellisena aikana kokoontukaa kanssamme verkossa. Tavatkaa lähetyssaarnaajiamme verkossa. Ottakaa itse selville, mistä tässä kirkossa oikein on kyse! Kun tämä vaikea aika on mennyt ohi, kokoontukaa kanssamme kodeissamme ja jumalanpalveluspaikoissamme!

Kutsumme teidät tulemaan ja auttamaan! Tulkaa ja palvelkaa kanssamme palvelemalla Jumalan lapsia, seuraamalla Vapahtajan jalanjäljissä ja tekemällä tästä maailmasta paremman paikan.

Tulkaa ja kuulukaa joukkoon! Te teette meistä vahvempia. Ja teistäkin tulee parempia, ystävällisempiä ja onnellisempia. Uskonne syvenee ja tulee kestävämmäksi – kykenevämmäksi kestämään elämän myllerryksiä ja odottamattomia koettelemuksia.

Entä kuinka aloitamme? On monia mahdollisia tapoja.

Kutsumme teitä lukemaan Mormonin kirjaa. Ellei teillä ole Mormonin kirjaa, voitte lukea sitä sivustolla churchofjesuschrist.org4 tai ladata Mormonin kirja -sovelluksen. Mormonin kirja on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, ja se on Vanhan ja Uuden testamentin rinnakkaisteos. Me rakastamme kaikkia näitä pyhiä kirjoituksia ja opimme niiden pohjalta.

Kutsumme teitä käyttämään aikaa sivustolla tulkaakristuksenluokse.org, jotta saatte tietää, mitä kirkon jäsenet opettavat ja mihin he uskovat.

Kutsukaa lähetyssaarnaajat tapaamaan teitä verkossa tai kodissanne, missä se on mahdollista – heillä on toivon ja parantumisen sanoma. Nämä lähetyssaarnaajat ovat kallisarvoisia poikiamme ja tyttäriämme, jotka palvelevat monissa paikoissa eri puolilla maailmaa omalla ajallaan ja omilla varoillaan.

Jeesuksen Kristuksen kirkosta löydätte perheen, johon kuuluvat ihmiset ovat varsin samanlaisia kuin te itse. Löydätte ihmisiä, jotka tarvitsevat apuanne ja jotka haluavat auttaa teitä, kun pyritte tulemaan parhaaksi omaksi itseksenne – sellaiseksi, jollaiseksi Jumala loi teidät tulemaan.

Vapahtajan rakkaus ulottuu jokaiseen

Saatatte ajatella: ”Olen tehnyt elämässäni virheitä. En ole varma, voisinko koskaan tuntea kuuluvani Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Jumala ei voi olla kiinnostunut jostakusta minun kaltaisestani.”

Jeesus Kristus, vaikka Hän onkin ”kuninkaiden Kuningas”5, ”Messias, elävän Jumalan Poika”6, välittää syvästi aivan jokaisesta Jumalan lapsesta. Hän välittää jokaisesta ihmisestä riippumatta tämän asemasta – riippumatta siitä, kuinka köyhä tai rikas, kuinka epätäydellinen tai koetusten kolhima joku on. Elämänsä aikana kuolevaisuudessa Vapahtaja palveli kaikkia: onnellisia ja menestyneitä, murtuneita ja eksyneitä sekä niitä, jotka olivat vailla toivoa. Usein ihmisillä, joita Hän palveli ja joista Hän huolehti, ei ollut huomattavaa asemaa, kauneutta tai varallisuutta. Usein ihmisillä, joita Hän kohotti, oli tuskin muuta annettavaa korvaukseksi kuin kiitollisuutta, nöyrä sydän ja halu uskoa.

Jos Jeesus käytti elämänsä kuolevaisuudessa palvellen näitä vähäisimpiä7, eikö Hän rakastaisi heitä tänä päivänä? Eikö Hänen kirkossaan ole sijaa kaikille Jumalan lapsille? Myös niille, jotka kokevat olevansa kelvottomia, unohdettuja tai yksin?

Ei ole mitään täydellisyyden raja-arvoa, joka teidän täytyy saavuttaa tullaksenne kelvollisiksi Jumalan armoon. Teidän rukoustenne ei tarvitse olla kovaäänisiä, kaunopuheisia tai kieliopillisesti virheettömiä yltääkseen taivaaseen.

Todellisuudessa Jumalalla ei ole suosikkijärjestelmää8 – maailman arvostamat asiat eivät merkitse Hänelle mitään. Hän tuntee sydämenne, ja Hän rakastaa teitä riippumatta arvonimestänne, rahallisesta arvostanne tai Instagram-seuraajienne määrästä.

Kun taivutamme sydämemme taivaallisen Isämme puoleen ja lähestymme Häntä, me tunnemme Hänen lähestyvän meitä.9

Me olemme Hänen rakkaita lapsiaan.

Myös ne, jotka hylkäävät Hänet.

Myös ne, jotka uppiniskaisen ja kurittoman lapsen tavoin suuttuvat Jumalalle ja Hänen kirkolleen, pakkaavat laukkunsa ja ryntäävät ulos ovesta julistaen, että he lähtevät pois eivätkä koskaan tule takaisin.

Kun lapsi karkaa kotoa, niin häneltä saattaa jäädä huomaamatta, miten huolestuneet vanhemmat katsovat ikkunasta. Hellin sydämin vanhemmat katsovat, kun heidän poikansa tai tyttärensä lähtee, ja he toivovat kallisarvoisen lapsensa oppivan jotakin tästä sydäntäsärkevästä kokemuksesta ja kenties näkevän elämän uusin silmin – ja lopulta palaavan kotiin.

Samoin on rakastavan taivaallisen Isämme laita. Hän odottaa meidän paluutamme.

Vapahtajanne – rakkauden ja myötätunnon kyyneleet silmissään – odottaa teidän paluutanne. Silloinkin kun tunnette olevanne kaukana Jumalasta, Hän näkee teidät. Hän tuntee teitä kohtaan myötätuntoa, ja Hän kiiruhtaa syleilemään teitä.10

Tulkaa ja kuulukaa joukkoon.

Jumala antaa meidän oppia virheistämme

Me olemme pyhiinvaeltajia, jotka taivaltavat kuolevaisuuden tietä etsien kovasti merkitystä ja lopullista totuutta. Usein näkyvissä on vain aivan edessämme oleva polku – emme pysty näkemään, mihin tien mutkat johtavat. Rakastava taivaallinen Isämme ei ole antanut meille jokaista vastausta. Hän odottaa meidän selvittävän monia asioita itse. Hän odottaa meidän uskovan – silloinkin kun on vaikeaa uskoa.

Hän odottaa meidän suoristavan hartiamme ja omaksuvan hieman päättäväisyyttä – hieman selkärankaa – ja ottavan uuden askelen eteenpäin.

Sillä tavoin me opimme ja kasvamme.

Haluaisitteko tosiaan, että kaikki saneltaisiin teille pienintäkin yksityiskohtaa myöten? Haluaisitteko tosiaan, että jokaiseen kysymykseen vastattaisiin? Jokainen määränpää selostettaisiin tarkasti?

Uskon, että useimmat meistä kyllästyisivät hyvin nopeasti tällaiseen taivaalliseen mikrojohtamiseen. Me opimme elämän tärkeitä opetuksia kokemuksen kautta. Oppimalla virheistämme. Tekemällä parannusta ja tajuamalla omakohtaisesti, että ”jumalattomuus ei ole koskaan ollut onnea”11.

Jeesus Kristus, Jumalan Poika, kuoli, jotta meidän virheemme eivät tuomitsisi meitä ja pysäyttäisi edistymistämme ikiajoiksi. Hänen ansiostaan me voimme tehdä parannuksen ja meidän virheistämme voi tulla astinkiviä kohti suurempaa kirkkautta.

Teidän ei tarvitse kulkea tätä tietä yksin. Taivaallinen Isämme ei ole jättänyt meitä harhailemaan pimeydessä.

Tästä syystä keväällä 1820 Hän ilmestyi Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa nuorelle miehelle, Joseph Smithille.

Ajatelkaapa sitä hetken! Maailmankaikkeuden Jumala ilmestyi ihmiselle!

Tämä oli ensimmäinen monista tilanteista, jolloin Joseph kohtasi Jumalan ja muita taivaallisia olentoja. Monia niistä sanoista, joita nämä jumalalliset olennot puhuivat hänelle, on tallennettu Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon pyhiin kirjoituksiin. Ne ovat helposti saatavilla. Kuka tahansa voi lukea niitä ja oppia omakohtaisesti sanoman, joka Jumalalla on meitä varten meidän aikanamme.

Kutsumme teitä tutkimaan niitä itse.

Joseph Smith oli varsin nuori, kun hän sai nämä ilmoitukset. Useimmat niistä annettiin ennen kuin hän oli 30-vuotias.12 Häneltä puuttui kokemusta, ja joidenkin ihmisten mielestä hän luultavasti vaikutti epäpätevältä Herran profeetaksi.

Ja silti Herra kutsui hänet – noudattaen kaavaa, jonka löydämme kaikkialta pyhistä kirjoituksista.

Jumala ei odottanut, että löytäisi täydellisen ihmisen palauttamaan Hänen evankeliuminsa.

Jos Hän olisi odottanut, niin Hän odottaisi yhä.

Joseph oli hyvin paljon teidän kaltaisenne ja minun. Vaikka Joseph teki virheitä, Jumala käytti häntä toteuttaakseen suuria tarkoituksiaan.

Presidentti Thomas S. Monson toisti usein nämä neuvon sanat: ”Kenet Herra kutsuu, Hän myös valmistaa.”13

Apostoli Paavali järkeili pyhille Korintissa: ”Ajatelkaa, veljet [ja sisaret], mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin: teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista.”14

Jumala käyttää heikkoja ja tavallisia ihmisiä toteuttaakseen tarkoituksensa. Tämä totuus on todisteena siitä, että Jumalan työtä tehdään maan päällä nimenomaan Hänen voimallaan, ei ihmisen voimalla.15

Kuunnelkaa Häntä, seuratkaa Häntä

Kun Jumala ilmestyi Joseph Smithille, Hän esitteli Poikansa Jeesuksen Kristuksen ja sanoi: ”Kuule häntä!”16

Koko loppuelämänsä ajan Joseph kuuli Häntä ja seurasi Häntä.

Josephin tavoin meidän opetuslapseutemme alkaa päätöksestämme kuulla ja seurata Vapahtajaa Jeesusta Kristusta.

Jos haluatte seurata Häntä, kootkaa uskonne ja ottakaa kantaaksenne Hänen ristinsä.

Tulette huomaamaan, että te kuulutte Hänen kirkkoonsa – paikkaan, joka on lämminhenkinen ja sydämellinen ja jossa voitte tulla mukaan tavoittelemaan opetuslapseutta ja onnellisuutta.

Toiveeni on, että kun tänä ensimmäisen näyn kaksisataavuotisjuhlavuonna pohdimme Jeesuksen Kristuksen kirkon palautusta ja opimme siitä, me ymmärrämme, ettei se ole vain historiallinen tapahtuma. Teillä ja minulla on ratkaisevan tärkeä osa tässä suuressa, jatkuvassa kertomuksessa.

Mikä siis on teidän osanne ja minun osani?

Se on oppia Jeesuksesta Kristuksesta. Tutkia Hänen sanojaan. Kuulla Häntä ja seurata Häntä osallistumalla aktiivisesti tähän suureen työhön. Kutsun teitä tulemaan ja kuulumaan joukkoon!

Teidän ei tarvitse olla täydellisiä. Teillä pitää vain olla halu kehittää uskoanne ja päästä lähemmäksi Häntä joka päivä.

Meidän osamme on rakastaa ja palvella Jumalaa sekä rakastaa ja palvella Jumalan lapsia.

Kun teette niin, Jumala ympäröi teidät rakkaudellaan, ilollaan ja varmalla johdatuksellaan tämän elämän läpi, jopa vakavimmissa olosuhteissa ja niiden ylikin.

Tästä todistan ja jätän teille siunaukseni tuntien syvää kiitollisuutta ja rakkautta teitä jokaista kohtaan. Vapahtajamme, Mestarimme pyhässä nimessä – Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta