2010–2019
Palvelutyötä tekemässä
Alaviitteet
Aihe

Palvelutyötä

Otamme käyttöön uudemman, pyhemmän tavan pitää huolta muista ja palvella heitä.

Kiitos teille, vanhin Gong ja vanhin Soares, vilpittömistä uskon ilmauksistanne. Olemme hyvin kiitollisia teistä ja rakkaista puolisoistanne.

Rakkaat veljet ja sisaret, pyydämme jatkuvasti Herralta ohjausta siihen, kuinka voimme auttaa jäseniämme pitämään Jumalan käskyt, etenkin ne kaksi suurta käskyä rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiämme.1

Kuukausien ajan olemme etsineet parempaa tapaa huolehtia kansamme hengellisistä ja ajallisista tarpeista Vapahtajan tavalla.

Olemme nyt tehneet päätöksen jättää kotiopetuksen ja kotikäyntiopetuksen sellaisina kuin olemme ne tunteneet. Sen sijaan otamme käyttöön uudemman, pyhemmän tavan pitää huolta muista ja palvella heitä. Sanomme näitä pyrkimyksiä yksinkertaisesti ”palvelutyöksi”.

Tehokas palvelutyö on mahdollista sisarten luontaisten kykyjen ja pappeuden verrattoman voiman avulla. Tarvitsemme kaikki sellaista suojaa vastustajan viekkailta juonilta.

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista ja sisar Jean B. Bingham, Apuyhdistyksen ylijohtaja, selittävät, kuinka tehtävän saaneet pappeusveljet ja tehtävän saaneet Apuyhdistyksen sisaret ja Nuoret Naiset toimivat nyt jatkossa palvellessaan ja valvoessaan kirkon jäseniä kaikkialla maailmassa.

Ensimmäinen presidenttikunta ja kaksitoista tukevat yksimielisinä heidän esittämiään sanomia. Kiitollisina ja rukoillen aloitamme tämän uuden luvun kirkon historiassa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.