Yleiskonferenssi
Hoosianna ja halleluja – elävä Jeesus Kristus: palautuksen ja pääsiäisen ydin
Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi


Hoosianna ja halleluja – elävä Jeesus Kristus: palautuksen ja pääsiäisen ydin

Tänä hoosiannan ja hallelujan aikana laulakaa hallelujaa – sillä Hän on hallitseva aina ja ikuisesti!

Rakkaat veljet ja sisaret – hoosianna- ja halleluja-ylistyksin me juhlimme elävää Jeesusta Kristusta tänä jatkuvan palautuksen ja pääsiäisen aikana. Täydellistä rakkautta osoittaen meidän Vapahtajamme vakuuttaa meille: ”Teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman.”1

Joitakin vuosia sitten, kun sisar Gong ja minä tapasimme erään ihastuttavan perheen, heidän nuori tyttärensä Ivy toi ujona esiin viulukotelonsa. Hän nosti esiin viulun jousen, kiristi sen ja laittoi siihen hartsia. Sitten hän asetti jousen takaisin koteloon, niiasi ja kävi istumaan. Tuore aloittelija oli juuri esitellyt kaiken, mitä hän tiesi viulusta. Nyt vuosia myöhemmin Ivy soittaa viulua kauniisti.

Kuva
Ivy ja hänen viulunsa

Tässä kuolevaisuuden ajassa me kaikki olemme hieman Ivyn ja hänen viulunsa kaltaisia. Me aloitamme alusta. Harjoittelulla ja sinnikkyydellä me kasvamme ja kehitymme. Ajan myötä moraalinen tahdonvapaus ja kuolevaisuuden kokemukset auttavat meitä tulemaan enemmän Vapahtajamme kaltaisiksi, kun teemme työtä Hänen kanssaan Hänen viinitarhassaan2 ja seuraamme Hänen liittopolkuaan.

Vuosijuhlat, kuten tämä kaksisataavuotisjuhla, korostavat palautuksen tapahtumia.3 Samalla kun juhlimme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin jatkuvaa palautusta, me myös valmistaudumme pääsiäiseen. Kummassakin me riemuitsemme Jeesuksen Kristuksen paluusta. Hän elää – paitsi silloin myös nykyään, ei vain muutamille vaan kaikille. Hän tuli ja tulee parantamaan murheen murtamat, vapauttamaan vangitut, palauttamaan näön sokeille ja päästämään sorretut vapauteen.4 Se tarkoittaa meitä jokaista. Hänen lunastavat lupauksensa ovat voimassa riippumatta menneisyydestämme, nykyisyydestämme tai tulevaisuuttamme koskevista huolenaiheista.

Kuva
Saapuminen riemusaatossa Jerusalemiin

Huomenna on palmusunnuntai. Perinteisesti palmut ovat pyhä vertauskuva, jolla ilmaistaan iloa Herrastamme, kuten kuvassa Kristus saapuu riemusaatossa Jerusalemiin, jolloin ”ihmiset – – suurin joukoin ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan”5. (Teitä saattaa kiinnostaa tietää, että tämä Harry Andersonin alkuperäinen maalaus on presidentti Russell M. Nelsonin toimistossa, aivan hänen työpöytänsä takana.) Johanneksen ilmestyskirjassa ne, jotka ylistävät Jumalaa ja Karitsaa, tekevät sitä ”yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa”6. Vanhurskauden viittojen ja kirkkauden kruunujen lisäksi Kirtlandin temppelin vihkimisrukouksessa mainitaan palmunoksat.7

Palmusunnuntain merkitys on tietenkin laajempi kuin Jeesuksen tervehtiminen palmunoksin. Palmusunnuntaina Jeesus saapui Jerusalemiin tavalla, jonka uskolliset tunnistivat profetian täyttymiseksi. Kuten Sakarja8 ja psalminkirjoittaja profeetallisesti ennustivat, meidän Herramme saapui Jerusalemiin ratsastaen aasilla ihmisjoukkojen tietoisesti huutaessa: ”Hoosianna korkeuksissa!”9 Hoosianna tarkoittaa ’oi, pelasta meidät’10. Silloin kuten nykyään me riemuitsemme: ”Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä.”11

Viikko palmusunnuntain jälkeen on pääsiäissunnuntai. Presidentti Russell M. Nelson opettaa, että Jeesus Kristus ”tuli maksamaan velan, jota Hän ei ollut ottanut, koska meillä oli velka, jota me emme pystyisi maksamaan”12. Tosiaankin kaikki Jumalan lapset voivat ”pelastua Kristuksen sovituksen ansiosta noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia”13. Pääsiäisenä me laulamme hallelujaa. Halleluja tarkoittaa ’ylistäkää Herraa Jehovaa’14. Händelin Messias-oratorion Halleluja-kuoro on rakastettu pääsiäisjulistus siitä, että Hän on ”kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra”15.

Palmusunnuntain ja pääsiäissunnuntain väliset pyhät tapahtumat ovat kertomus hoosiannasta ja hallelujasta. Hoosianna on meidän pyyntömme, että Jumala pelastaa. Halleluja ilmaisee meidän ylistyksemme Herralle pelastuksen ja korotuksen toivosta. Hoosiannassa ja hallelujassa me tunnustamme, että elävä Jeesus Kristus on pääsiäisen ja myöhempien aikojen palautuksen ydin.

Myöhempien aikojen palautus alkaa jumaluutta koskevasta näystä – Isän Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kirjaimellisesta ilmestymisestä nuorelle profeetta Joseph Smithille. Profeetta Joseph sanoi: ”Jos voisitte katsoa taivaaseen viiden minuutin ajan, tietäisitte enemmän kuin lukemalla kaiken, mitä aiheesta on koskaan kirjoitettu.”16 Koska taivaat ovat jälleen avoinna, me ”uskomme Jumalaan, iankaikkiseen Isään, ja hänen Poikaansa, Jeesukseen Kristukseen, ja Pyhään Henkeen” ja tunnemme Heidät17.

Pääsiäissunnuntaina 3. huhtikuuta 1836, palautuksen varhaisaikoina, elävä Jeesus Kristus ilmestyi, kun Kirtlandin temppeli oli vihitty. Ne, jotka näkivät Hänet siellä, todistivat Hänestä tulen ja veden toisiaan täydentävin vastakohdin: ”Hänen silmänsä olivat kuin tulenliekki; hänen päänsä hiukset olivat valkoiset kuin puhdas lumi; hänen kasvonsa loistivat kirkkaammin kuin aurinko; ja hänen äänensä oli kuin suurten vesien pauhu, nimittäin Jehovan ääni.”18

Siinä tilanteessa Vapahtajamme julisti: ”Minä olen ensimmäinen ja viimeinen; minä olen hän, joka elää, minä olen hän, joka teurastettiin; minä olen teidän puolustajanne Isän luona.”19 Jälleen toisiaan täydentävät vastakohdat – ensimmäinen ja viimeinen, elävä ja teurastettu. Hän on Alfa ja Oomega, alku ja loppu20, uskomme perustaja ja täydelliseksi tekijä21.

Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen jälkeen tulivat myös Mooses, Elias ja Elia. Jumalallisen ohjauksen mukaisesti nämä muinaiset suuret profeetat palauttivat pappeuden avaimet ja valtuuden. Näin ”tämän taloudenhoitokauden avaimet on annettu”22 Hänen palautetulle kirkolleen siunaamaan kaikkia Jumalan lapsia.

Elian tuleminen Kirtlandin temppeliin täytti myös Malakian profetian Vanhassa testamentissa siitä, että Elia tulisi takaisin ”ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava”23. Kun näin tapahtui, Elian ilmestyminen osui – vaikka ei sattumalta – samaan ajankohtaan kuin juutalaisten pääsiäisjuhla, jossa perinteisesti odotetaan kunnioittavasti Elian paluuta.

Monet hartaat juutalaisperheet kattavat pääsiäispöytäänsä paikan Elialle. Monet täyttävät maljan ääriään myöten kutsuakseen hänet ja toivottaakseen hänet tervetulleeksi. Ja perinteisen sederin eli juutalaisen juhlapäivällisen aikana jotkut lähettävät joskus raolleen jätetylle ovelle lapsen katsomaan, onko Elia ulkona odottamassa kutsua sisään.24

Profetian täyttymisenä ja osana kaiken luvattua palauttamista25 Elia todellakin tuli lupauksen mukaisesti pääsiäisenä ja juutalaisen pääsiäisen alussa. Hän toi sinetöimisvaltuuden yhdistämään perheitä maan päällä ja taivaassa. Kuten Moroni opetti profeetta Josephille, Elia ”istuttaa lasten sydämiin isille annetut lupaukset, ja lasten sydämet kääntyvät heidän isiensä puoleen. Ellei niin tapahtuisi”, Moroni jatkoi, ”koko maa hävitettäisiin täysin [Herran tullessa]”.26 Elian henki, Pyhän Hengen ilmeneminen, lähentää meitä sukupolviimme – menneisiin, nykyisiin ja tuleviin – sukutiedoissamme, sukuhistoriassamme ja temppelipalvelussamme.

Muistelkaamme myös lyhyesti, mitä juutalainen pääsiäinen merkitsee. Pääsiäinen muistuttaa siitä, että israelilaiset vapautuivat 400 vuoden orjuudesta. Toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan, kuinka tämä vapautuminen tapahtui sammakoiden, syöpäläisten, paarmojen, karjaruton, paiseiden, rakkuloiden, rakeiden ja salamoiden, heinäsirkkojen ja synkeän pimeyden vitsausten jälkeen. Viimeinen vitsaus uhkasi kuolemalla esikoisia maassa, mutta ei Israelin huoneessa – jos nuo perhekunnat sivelivät virheettömän esikoiskaritsan verta oviensa pieliin.27

Kuoleman enkeli kulki karitsan veren vertauskuvalla merkittyjen talojen ohi.28 Tuo ohi kulkeminen tai sivuuttaminen kuvaa sitä, kuinka Jeesus Kristus lopulta voittaa kuoleman. Tosiaan Jumalan Karitsan sovitusveri antaa hyvälle paimenellemme voiman koota kansansa kaikista paikoista ja olosuhteista Hänen laumansa turvaan verhon kummallakin puolella.

Mikä merkittävää, Mormonin kirja kuvaa ”Kristuksen voimaa ja ylösnousemusta”29 – pääsiäisen ydintä – kahden palauttamisen avulla.

Ensiksi, ylösnousemukseen sisältyy meidän fyysinen palauttamisemme ”oikeaan ja täydelliseen muotoonsa” – ”jokainen jäsen ja nivel”, ”edes hiuskarva päästä ei joudu hukkaan”30. Tämä lupaus antaa toivoa niille, jotka ovat menettäneet raajoja, niille, jotka ovat menettäneet kyvyn nähdä, kuulla tai kävellä tai joita luullaan menetetyiksi hellittämättömän sairauden, mielenterveyden häiriön tai muun heikkouden vuoksi. Hän löytää meidät. Hän tekee meistä eheitä.

Pääsiäisen ja Herramme sovituksen toisena lupauksena on, että hengellisesti ”kaikki palautetaan oikeaan järjestykseensä”31. Tämä hengellinen palauttaminen heijastaa meidän tekojamme ja halujamme. Kuin veden yli lähetetty leipä32 se palauttaa kaiken, mikä on hyvää, vanhurskasta, oikeudenmukaista ja armollista33. Ei ihme, että profeetta Alma käyttää sanaa palauttaa 22 kertaa34, kun hän kehottaa meitä menettelemään oikeudenmukaisesti, tuomitsemaan vanhurskaasti ja tekemään alati hyvää35.

Koska ”Jumala itse sovittaa maailman synnit”36, Herran sovitus voi tehdä eheäksi paitsi sen, mitä on ollut, myös sen, mitä voi olla. Koska Hän tuntee meidän kaikenlaiset kipumme, ahdinkomme, sairautemme ja koetuksemme37, Hän voi armon avulla auttaa meitä meidän heikkouksiemme mukaisesti38. Koska Jumala on ”täydellinen, oikeudenmukainen Jumala ja myös armollinen Jumala”, armonsuunnitelma voi ”[tyydyttää] oikeudenmukaisuuden vaatimukset”.39 Me teemme parannusta ja teemme kaiken voitavamme. Hän ympäröi meidät iankaikkisesti ”rakkautensa käsivarsilla”40.

Tänä päivänä me juhlimme palautusta ja ylösnousemusta. Teidän kanssanne riemuitsen Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden jatkuvasta palautuksesta. Kuten valoa ja ilmoitusta alkoi tulla keväällä 200 vuotta sitten, sitä tulee edelleen esiin Herran elävän profeetan kautta ja Hänen nimeään kantavan kirkon – Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon – kautta, kuten myös henkilökohtaisena ilmoituksena ja innoituksena Pyhän Hengen ylimaallisen lahjan kautta.

Teidän kanssanne tänä pääsiäisenä todistan Jumalasta, iankaikkisesta Isästämme, ja Hänen rakkaasta Pojastaan, elävästä Jeesuksesta Kristuksesta. Kuolevaisia ihmisiä on julmasti ristiinnaulittu ja myöhemmin heitä on noussut kuolleista. Mutta vain elävällä Jeesuksella Kristuksella täydellisessä ylösnousseessa muodossaan on yhä ristiinnaulitsemisen jäljet käsissään, jaloissaan ja kyljessään. Vain Hän voi sanoa: ”Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt.”41 Vain Hän voi sanoa: ”Minä olen se, joka korotettiin. Minä olen Jeesus, joka ristiinnaulittiin. Minä olen Jumalan Poika.”42

Kuten pikku Ivy ja hänen viulunsa, mekin olemme jollakin tavoin vasta alkuvaiheessa. Todellakin, ”mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, [sen] Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat”43. Näinä aikoina voimme oppia paljon Jumalan hyvyydestä ja meidän jumalallisesta mahdollisuudestamme antaa Jumalan rakkauden kasvaa meissä, kun etsimme Häntä ja käännymme toistemme puoleen. Uusin tavoin ja uusissa paikoissa me voimme toimia ja kehittyä – rivi rivin päälle, ystävällisyys ystävällisyyden päälle, yksilöinä ja yhdessä.

Rakkaat veljet ja sisaret kaikkialla, kun kokoonnumme yhteen ja opimme yhdessä, niin teidän uskonne ja hyvyytenne täyttää minut evankeliumin seikkailun ja kiitollisuuden tunteella. Teidän todistuksenne ja evankeliumin matkanne rikastavat omaa todistustani ja evankeliumin matkaani. Teidän huolenne ja ilonne, teidän rakkautenne Jumalan perhettä ja pyhien yhteisöä kohtaan sekä teidän elämänne tuoma ymmärrys palautetusta totuudesta ja valosta kasvattavat omaa ymmärrystäni palautetun evankeliumin täyteydestä, jonka ytimenä on elävä Jeesus Kristus. Yhdessä me luotamme siihen, että ”Herra, luoksein jää – –. Sun valos tieltä varjot häviää.”44 Yksimielisesti me tiedämme taakkojemme ja huoliemme keskellä, että voimme laskea monet siunauksemme.45 Päivittäisissä yksityiskohdissa sekä pienissä ja yksinkertaisissa asioissa me voimme nähdä, miten suuria saadaan aikaan meidän elämässämme.46

”Ja tapahtuu, että vanhurskaat kootaan kaikkien kansakuntien keskuudesta, ja he tulevat Siioniin laulaen ikuisen ilon lauluja.”47 Tänä hoosiannan ja hallelujan aikana laulakaa hallelujaa – sillä Hän on hallitseva aina ja ikuisesti! Huutakaa hoosianna Jumalalle ja Karitsalle! Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Tulosta