Yleiskonferenssi
Avatkaamme taivaat avuksi
Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi


Avatkaamme taivaat avuksi

Laittakaamme toimeen oma uskomme Herraan Jeesukseen Kristukseen!

Miten ainutlaatuinen ja ihmeellinen tämä kokous onkaan ollut! Kiitos, rakkaat Laudy ja Enzo. Te edustitte erittäin hienosti kirkon suurenmoisia nuoria naisia ja nuoria miehiä.

Rakkaat veljeni ja sisareni, olemme tänään kuulleet paljon kirkon palautuksesta – saman kirkon, jonka Vapahtajamme Jeesus Kristus perusti maanpäällisen palvelutyönsä aikana. Tuo palautus alkoi keväällä 200 vuotta sitten, kun Isä Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät nuorelle Joseph Smithille.

Kymmenen vuotta tämän ylimaallisen näyn jälkeen profeetta Joseph Smith ja viisi muuta kutsuttiin Herran palautetun kirkon perustajajäseniksi.

Tuosta pienestä ryhmästä, joka kokoontui 6. huhtikuuta 1830, on tullut maailmanlaajuinen järjestö, johon kuuluu yli 16 miljoonaa jäsentä. Se hyvä, mitä tämä kirkko saa aikaan eri puolilla maailmaa lievittääkseen inhimillistä kärsimystä ja kohottaakseen ihmiskuntaa, on laajalti tiedossa. Mutta kirkon ensisijaisena tarkoituksena on auttaa miehiä, naisia ja lapsia seuraamaan Herraa Jeesusta Kristusta, pitämään Hänen käskynsä ja tulemaan kelvollisiksi suurimpaan kaikista siunauksista – iankaikkiseen elämään Jumalan ja omien rakkaidensa kanssa.1

Kun juhlistamme tapahtumaa, joka pantiin alulle vuonna 1820, on tärkeää muistaa, että vaikka kunnioitamme Joseph Smithiä Jumalan profeettana, niin tämä ei ole Joseph Smithin kirkko eikä tämä ole Mormonin kirkko. Tämä on Jeesuksen Kristuksen kirkko. Hän määräsi täsmällisesti, miten Hänen kirkkoaan tulee nimittää: ”Sillä näin kirkkoani on kutsuttava viimeisinä aikoina, nimittäin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkoksi.”2

Olen aiemmin puhunut välttämättömästä suunnan oikaisusta siinä, miten nimitämme kirkkoa.3 Sen jälkeen on tehty paljon tämän oikaisun toteuttamiseksi. Olen hyvin kiitollinen presidentti M. Russell Ballardille ja koko kahdentoista apostolin koorumille, jotka ovat tehneet hyvin paljon johtaakseen näitä ponnisteluja samoin kuin niitä, jotka liittyvät toiseen hankkeeseen, josta aion ilmoittaa tänä iltana.

Kirkon johtohenkilöt ja osastot, niihin liittyvät tahot sekä miljoonat jäsenet – ja muut – käyttävät nykyään kirkon oikeaa nimeä. Kirkon virallista tyyliopasta on muokattu. Kirkon pääverkkosivusto on nykyään churchofjesuschrist.org. Sähköpostiosoitteet sekä toimialuenimien ja sosiaalisen median kanavien osoitteet on päivitetty. Rakas kuoromme on nykyään Temppeliaukion tabernaakkelikuoro.

Olemme ryhtyneet näihin merkittäviin ponnistuksiin, koska kun poistamme Herran nimen Hänen kirkostaan, me poistamme tahattomasti Hänet paikaltaan jumalanpalveluksemme ja elämämme keskipisteenä. Kun kasteessa otamme Vapahtajan nimen päällemme, me sitoudumme todistamaan sanoillamme, ajatuksillamme ja teoillamme, että Jeesus on Kristus.4

Aiemmin lupasin, että jos ”[tekisimme] parhaamme palauttaaksemme Herran kirkon oikean nimen”, niin Hän ”[vuodattaisi] voimaansa ja siunauksiaan myöhempien aikojen pyhien päälle toisin kuin olemme koskaan ennen nähneet”5. Uudistan tänään tuon lupauksen.

Jotta meidän on helpompi muistaa Hänet ja nähdä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Herran kirkkona, meillä on ilo esitellä tunnuskuva, joka on merkkinä Jeesuksen Kristuksen keskeisestä asemasta Hänen kirkossaan.

Tässä tunnuskuvassa kirkon nimi on kulmakiven sisällä. Jeesus Kristus on kulmakivi.6

Kuva
Tekstitunnus ja kulmakivi

Tunnuskuvan keskellä on kuva Thorvaldsenin Kristus-marmoripatsaasta. Se kuvaa ylösnoussutta, elävää Herraa, joka haluaa vastaanottaa kaikki, jotka tulevat Hänen luokseen.

Vertauskuvallisella tavalla Jeesus Kristus seisoo holvikaaren alla. Holvikaari muistuttaa meitä ylösnousseesta Vapahtajasta, joka nousee haudasta kolmantena päivänä ristiinnaulitsemisensa jälkeen.

Kuva
Uusi kirkon tunnuskuva

Tämän tunnuskuvan pitäisi tuntua monista tutulta, koska olemme pitkään yhdistäneet palautetun evankeliumin elävään, ylösnousseeseen Kristukseen.

Tunnuskuvaa tullaan nyt käyttämään kuvallisena tunnuksena kirkon virallisissa julkaisuissa, uutisissa ja tapahtumissa.7 Se muistuttaa kaikkia siitä, että tämä on Vapahtajan kirkko ja että kaikki, mitä me Hänen kirkkonsa jäsenet teemme, keskittyy Jeesukseen Kristukseen ja Hänen evankeliumiinsa.

Rakkaat veljeni ja sisareni, huomenna on palmusunnuntai, kuten vanhin Gong on niin kaunopuheisesti opettanut. Silloin alkaa erityinen viikko, joka huipentuu pääsiäiseen. Koska me olemme Jeesuksen Kristuksen seuraajia, jotka elämme aikana, jolloin koronaviruksen aiheuttama pandemia on saanut koko maailman levottomuuden valtaan, niin älkäämme tyytykö pelkästään puhumaan Kristuksesta tai saarnaamaan Kristuksesta tai käyttämään Kristusta kuvaavaa tunnuskuvaa.

Laittakaamme toimeen oma uskomme Herraan Jeesukseen Kristukseen!

Kuten tiedätte, kirkon jäsenet noudattavat paaston lakia yhtenä päivänä joka kuukausi.

Paastoa koskeva oppi on ikivanha. Sitä ovat noudattaneet Raamatun sankarit varhaisimmista ajoista lähtien. Mooses, Daavid, Esra, Nehemia, Ester, Jesaja, Daniel, Joel ja monet muut paastosivat ja saarnasivat paastoamista.8 Jesajan kirjoitusten välityksellä Herra on sanonut: ”Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut.”9

Apostoli Paavali kehotti pyhiä Korintissa keskittymään rukoukseen ja paastoon.10 Vapahtaja itse julisti, että jotkin asiat ”[eivät] lähde muulla kuin rukouksella ja paastolla”11.

Sanoin hiljattain sosiaalisen median videolla, että ”lääkärinä ja kirurgina arvostan suuresti lääketieteen ammattilaisia, lääketieteen tutkijoita ja kaikkia, jotka työskentelevät kellon ympäri taltuttaakseen koronaviruksen leviämisen”12.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidenttinä ja Jeesuksen Kristuksen apostolina tiedän, että Jumalalla ”on kaikki valta, kaikki viisaus ja kaikki ymmärrys; hän käsittää kaiken, ja hän on armollinen Olento, jopa niin, että pelastaa ne, jotka tekevät parannuksen ja uskovat hänen nimeensä”13.

Niinpä syvän ahdingon aikoina, kuten silloin kun sairaus saavuttaa pandemian mittasuhteet, meille luonnollisinta on kääntyä taivaallisen Isämme ja Hänen Poikansa – Mestariparantajan – puoleen, jotta He osoittaisivat ihmeellisen voimansa siunata maapallon ihmisiä.

Videoviestissäni kutsuin kaikkia liittymään paastoon sunnuntaina 29. maaliskuuta 2020. Monet teistä ehkä näkivät videon ja liittyivät paastoon. Jotkut ehkä eivät. Me tarvitsemme yhä apua taivaasta.

Niinpä tänä iltana, rakkaat veljeni ja sisareni, samassa hengessä kuin Moosian pojat, jotka omistautuivat paljolle rukoukselle ja paastolle14, ja osana huhtikuun 2020 yleiskonferenssiamme minä kutsun teitä toiseen maailmanlaajuiseen paastoon. Kaikki, joiden terveys sallii – paastotkaamme, rukoilkaamme ja yhdistäkäämme uskomme jälleen kerran. Pyytäkäämme rukoillen huojennusta tähän maailmanlaajuiseen pandemiaan.

Kutsun kaikkia, myös niitä, jotka eivät kuulu kirkkoomme, paastoamaan ja rukoilemaan pitkäperjantaina 10. huhtikuuta, että nykyinen pandemia voidaan saada hallintaan, että hoitajia varjellaan, että talous vahvistuisi ja elämä normalisoituisi.

Kuinka me paastoamme? Tavanomaisesti kahden aterian tai 24 tunnin ajan. Mutta te päätätte, mikä merkitsisi teille uhrausta, kun muistatte sen äärimmäisen uhrauksen, jonka Vapahtaja teki teidän edestänne. Olkaamme yhtä anoessamme parantumista kaikkialle maailmaan.

Pitkäperjantai voisi olla juuri täydellinen päivä sille, että taivaallinen Isämme ja Hänen Poikansa kuulevat meitä!

Rakkaat veljet ja sisaret, ilmaisen syvän rakkauteni teitä kohtaan sekä todistukseni sen työn jumalallisuudesta, jossa olemme mukana. Tämä on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. Hän on sen johdossa ja ohjaa kaikkea, mitä teemme. Tiedän, että Hän vastaa kansansa anomisiin. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Tulosta