Yleiskonferenssi
Tulkaa Kristuksen luokse – eläen kuten myöhempien aikojen pyhät
Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi


Tulkaa Kristuksen luokse – eläen kuten myöhempien aikojen pyhät

Me voimme tehdä vaikeita asioita ja auttaa muita tekemään samoin, koska me tiedämme, keneen voimme turvata.

Kiitos, vanhin Soares, voimallisesta ja profeetallisesta todistuksestasi Mormonin kirjasta. Minulla oli vastikään ainutlaatuinen tilaisuus pidellä Mormonin kirjan alkuperäisen käsikirjoituksen sivua. Tuolle nimenomaiselle sivulle, ensimmäistä kertaa tällä taloudenhoitokaudella, kirjattiin muistiin nämä Nefin rohkeat sanat: ”Minä menen ja teen sen, mitä Herra on käskenyt, sillä minä tiedän, ettei Herra anna ihmislapsille mitään käskyjä valmistamatta heille keinoa toteuttaa sitä, mitä hän käskee heidän tehdä.”1

Kuva
Sivu Mormonin kirjan alkuperäisestä käsikirjoituksesta

Kun pitelin tätä sivua käsissäni, täytyin syvällä arvostuksella 23-vuotiaan Joseph Smithin ponnisteluja kohtaan hänen kääntäessään Mormonin kirjan ”Jumalan lahjan ja voiman avulla”2. Tunsin myös arvostusta nuoren Nefin sanoja kohtaan – Nefin, jota pyydettiin suorittamaan hyvin vaikea tehtävä hankkia pronssilevyt Labanilta.

Nefi tiesi, että jos hän pysyttelisi edelleen keskittyneenä Herraan, hän onnistuisi toteuttamaan sen, mitä Herra käski hänen tehdä. Nefi pysyi keskittyneenä Vapahtajaan koko elämänsä ajan, vaikka hän kärsi kiusauksia, fyysisiä koettelemuksia ja jopa sen, että muutamat hänen perheensä jäsenistä pettivät hänet.

Nefi tiesi, kehen hän voisi turvata.3 Pian sen jälkeen kun hän oli huudahtanut: ”Oi, minä kurja ihminen! Niin, minun sydämeni murehtii lihani tähden”4, hän lausui: ”Minun Jumalani on ollut minun tukeni; hän on johdattanut minut ahdinkojeni lävitse erämaassa, ja hän on varjellut minua suuren syvyyden vesillä.”5

Meitä Kristuksen seuraajia ei säästetä haasteilta ja koettelemuksilta elämässämme. Meitä vaaditaan usein tekemään vaikeita asioita, jotka olisivat ylivoimaisia ja kenties mahdottomia, jos yrittäisimme niitä yksin. Kun otamme vastaan Vapahtajan kutsun ”tulkaa minun luokseni”6, Hän antaa sen tuen, lohdun ja rauhan, jotka ovat tarpeen, aivan kuten Hän teki Nefin ja Josephin kohdalla. Jopa ankarimmissa koettelemuksissamme me voimme tuntea Hänen rakkautensa lämpimän syleilyn, kun turvaamme Häneen ja hyväksymme Hänen tahtonsa. Me voimme kokea iloa, joka on varattu Hänen uskollisille opetuslapsilleen, sillä ”Kristus on ilo”7.

Vuonna 2014, palvellessamme kokoaikaisessa lähetystyössä, perheemme koki odottamattoman käänteen. Tullessaan alas jyrkkää kukkulaa longboardilla, pitkällä skeittilaudalla, nuorin poikamme kaatui ja sai hengenvaarallisen vamman aivoihinsa. Kun hänen tilansa heikkeni, lääkärit kiidättivät hänet hätäleikkaukseen.

Perheemme polvistui muutoin tyhjän sairaalahuoneen lattialle, ja me vuodatimme sydämemme Jumalalle. Tämän sekavan ja tuskallisen hetken keskellä meidät täytti taivaallisen Isämme rakkaus ja rauha.

Me emme tienneet, mitä tulevaisuus toisi tullessaan ja näkisimmekö enää poikamme hengissä. Tiesimme kuitenkin hyvin selkeästi, että hänen henkensä oli Jumalan käsissä ja että iankaikkisesta näkökulmasta katsottuna seuraukset olisivat hänen parhaakseen ja meidän parhaaksemme. Hengen lahjan avulla me olimme täysin valmistautuneita hyväksymään minkä tahansa tuloksen.

Se ei ollut helppoa! Onnettomuus johti kahden kuukauden sairaalajaksoon samalla kun me johdimme yli 400:aa kokoaikaista lähetyssaarnaajaa. Poikamme koki huomattavan muistinmenetyksen. Hänen toipumiseensa sisältyi pitkiä ja vaikeita fysio-, puhe- ja toimintaterapiatapaamisia. Haasteita on edelleen, mutta ajan kuluessa me olemme todistaneet ihmettä.

Ymmärrämme selkeästi, ettei jokaisella kohtaamallamme koettelemuksella ole toivomaamme lopputulosta. Kun pysymme keskittyneinä Kristukseen, tunnemme kuitenkin rauhaa ja näemme Jumalan ihmeitä, mitä ne sitten ovatkin, Hänen hyväksi näkemänään aikana ja Hänen tavallaan.

Meille tulee hetkiä, jolloin emme pysty näkemään mitään keinoa, jolla nykyinen tilanne päättyisi suotuisasti, ja saatamme jopa sanoa kuten Nefi: ”Minun sydämeni murehtii lihani tähden.”8 Voi olla hetkiä, jolloin ainoa toivomme on Jeesuksessa Kristuksessa. Mikä siunaus tuo toivo ja luottamus Häneen onkaan. Kristus on se, joka pitää aina lupauksensa. Kaikki, jotka tulevat Hänen luokseen, saavat varmuudella Hänen leponsa.9

Johtajamme toivovat syvästi, että kaikki tuntevat sitä rauhaa ja lohtua, joka tulee turvaamisesta ja keskittymisestä Vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen.

Elävä profeettamme, presidentti Russell M. Nelson on välittänyt Herran näkemyksen maailmaa ja Kristuksen kirkon jäseniä varten: ”Sanomamme maailmalle on yksinkertainen ja vilpitön: me kutsumme kaikkia Jumalan lapsia verhon kummallakin puolen tulemaan Vapahtajansa luokse, ottamaan vastaan pyhän temppelin siunaukset, kokemaan kestävää iloa ja tulemaan kelvollisiksi iankaikkiseen elämään.”10

Tällä kutsulla ”tulkaa Kristuksen luokse” on erityisiä seurauksia myöhempien aikojen pyhille.11 Me Vapahtajan kirkon jäsenet olemme tehneet liittoja Hänen kanssaan, ja meistä on tullut Hänen hengellisesti syntyneitä poikiaan ja tyttäriään.12 Meille on myös annettu tilaisuus tehdä työtä Herran kanssa kutsuessamme muita tulemaan Hänen luokseen.

Kun teemme työtä Kristuksen kanssa, eniten meidän pitäisi keskittyä ponnisteluihin omassa kodissamme. On hetkiä, jolloin perheenjäsenet ja läheiset ystävät kohtaavat haasteita. Maailman äänet ja kenties heidän omat halunsa saattavat saada heidät kyseenalaistamaan totuuden. Meidän tulee tehdä kaikki voitavamme auttaaksemme heitä tuntemaan sekä Vapahtajan rakkautta että meidän rakkauttamme. Mieleeni tulee eräs pyhien kirjoitusten jae, josta on tullut rakas kirkon laulumme ”Rakastakaa toisianne”. Siinä meille opetetaan: ”Siitä teidät tunnetaan opetuslapsikseni, jos rakastatte toisianne.”13

Rakastaessamme niitä, jotka kyseenalaistavat totuuden, kaiken ilon vihollinen saattaa yrittää saada meidät tuntemaan, että me petämme ne, joita rakastamme, jos me itse elämme edelleen evankeliumin täyteyden mukaan ja opetamme sen totuuksia.

Kykymme auttaa muita tulemaan Kristuksen luokse tai palaamaan Hänen luokseen määräytyy suurelta osin siitä esimerkistä, jonka annamme omalla henkilökohtaisella sitoumuksellamme pysyä liittopolulla.

Jos todellinen halumme on pelastaa niitä, joita rakastamme, meidän täytyy itse pysyä lujasti Kristuksen luona ottamalla täysin vastaan Hänen kirkkonsa ja Hänen evankeliuminsa täyteys.

Palatakseni Nefin kertomukseen me tiedämme, että Nefin halukkuuteen turvata Herraan vaikutti hänen vanhempiensa alttius turvata Herraan ja heidän esimerkkinsä liittojen pitämisestä. Tämä ilmenee hienosti Lehin näyssä elämän puusta. Nautittuaan puun suloista ja riemullista hedelmää Lehi loi katseensa ympärilleen, jotta hän kenties löytäisi perheensäkin14. Hän näki Sarian, Samin ja Nefin, jotka ”seisoivat ikään kuin tietämättä, minne mennä”15. Sitten Lehi sanoi: ”Minä viittoilin heille, ja minä myös sanoin heille kovalla äänellä, että he tulisivat luokseni nauttimaan hedelmää.”16 Huomaattehan, ettei Lehi lähtenyt pois elämän puulta. Hän pysyi hengellisesti Herran luona ja kutsui perhettään tulemaan sinne, missä hän oli nauttimassa hedelmää.

Vastustaja haluaa houkutella joitakuita jättämään evankeliumin ilon erottamalla Kristuksen opetukset Hänen kirkostaan. Hän haluaa meidän uskovan, että voimme pysyä lujasti liittopolulla yksinämme, oman hengellisyytemme avulla, erillään Hänen kirkostaan.

Näinä myöhempinä aikoina Kristuksen kirkko on palautettu, jotta se auttaisi Kristuksen liittoon kuuluvia lapsia pysymään Hänen liittopolullaan.

Opissa ja liitoissa sanotaan: ”Katso, tämä on minun oppini: Jokainen, joka tekee parannuksen ja tulee minun luokseni, hän on minun kirkkoani.”17

Kristuksen kirkon avulla meitä vahvistetaan saadessamme kokemuksia pyhien yhteisönä. Me kuulemme Hänen äänensä Hänen profeettojensa, näkijöidensä ja ilmoituksensaajiensa välityksellä. Mikä tärkeintä, Hänen kirkkonsa kautta me saamme kaikki Kristuksen sovituksen välttämättömät siunaukset, jotka voivat toteutua ainoastaan osallistumalla pyhiin toimituksiin.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on Kristuksen kirkko maan päällä. Se on palautettu näinä myöhempinä aikoina kaikkien Jumalan lasten hyödyksi.

Minä todistan, että kun me tulemme Kristuksen luokse ja elämme myöhempien aikojen pyhien tavoin, meitä siunataan lisääntyneellä määrällä Hänen rakkauttaan, Hänen iloaan ja Hänen rauhaansa. Nefin lailla me voimme tehdä vaikeita asioita ja auttaa muita tekemään samoin, koska me tiedämme, keneen voimme turvata.18 Kristus on meidän valomme, meidän elämämme ja meidän pelastuksemme.19 Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta