2010–2019
Lõppsõnad

Lõppsõnad

Pühendage ja taaspühendage oma elu Jumala ja Tema laste teenimisele mõlemal pool eesriiet.

Mu kallid vennad ja õed! Selle ajaloolise konverentsi lõppedes täname Issandat Tema inspiratsiooni ja kaitse eest. Kuuldud sõnumid on andnud meile juhatust ja toonud meeleülendust.

Kõnelejatele ei antud kõneteemat. Igaüks neist palvetas, et saada oma kõne ettevalmistamisel isiklikku ilmutust. Minu jaoks on imeline, kuidas need teemad üksteisega nii hästi sobitusid. Püüdke neid kõnesid uurides leida, mida Issand püüab oma teenijate kaudu teile õpetada.

Muusika on olnud vaimustav! Oleme väga tänulikud paljude muusikute eest, kes on oma anded ühendanud, et tuua igale istungile Issanda Vaimu. Ta on samuti õnnistanud iga istungi palveid ja osalejaid. See konverents on olnud tõepoolest vaimne pidusööming meile kõigile.

Me loodame ja palvetame, et iga liikme kodust saaks tõeline usupühamu, kus Issanda Vaim võiks elada. Vaatamata kõikjal meie ümber valitsevatele tülidele võib kodust saada taevane paik, kus uurimine, palve ja usk võivad armastusega ühte sulanduda. Me võime tõeliselt saada Issanda jüngriteks, kes kõikjal, kus nad ka poleks, seisavad Tema eest ja avavad Tema kaitseks suu.

Jumala eesmärk peaks olema meie eesmärk. Ta soovib, et Tema lapsed teeksid valiku Tema juurde naasta, valmistunult, väärilisena, õnnistatuna, pitseerituna ja olles ustavad pühades templites tehtud lepingutele.

Meil on nüüd 162 pühitsetud templit. Kõige varasemad seisavad kui monumendid meie armastuatud teerajajate usule ja nägemusele. Iga nende ehitatud tempel oli suure isikliku ohverduse tulemus. Igaüks seisab kui oivaline juveel teerajajate saavutustekroonis.

Meil lasub püha kohus nende eest hoolt kanda. Seepärast võetakse nendes teerajajate templites peagi ette uuendus- ja värskendustööd ning mõnes neist suuremat sorti renoveerimine. Kus vähegi võimalik, püütakse säilitada templi unikaalset ajalugu, säilitades möödunud põlvkondade loodud inspireerivat ilu ja ainulaadset kätetööd.

Utah’ osarigi St. George’i templi üksikasjad on juba avaldatud. Plaanid Salt Lake’i templi, templiväljaku ja Kiriku peakorteri väljaku renoveerimiseks avalikustatakse reedel, 19. aprillil 2019.

Manti ja Logani templid Utah’ osariigis renoveeritakse samuti tulevate aastate jooksul. Kui nende plaanid valmis saavad, siis teatakse ka nendest.

See töö nõuab nende templite mõneks ajaks sulgemist. Kiriku liikmed võivad endiselt nautida templis kummardamist ja teenimist teistes lähipiirkonna templites. Iga renoveerimisprojekti lõppedes pühitsetakse tempel uuesti sisse.

Vennad ja õed! Meie jaoks on tempel Kiriku kõige püham ehitis. Kui me teatame plaanidest ehitada uus tempel, saab sellest meie püha ajaloo osa. Nüüd, kuulake palun hoolega ja aupaklikult. Kui ma kuulutan välja templi kohas, mis on teie jaoks tähendusrikas, siis palun lihtsalt langetage pea ja öelge vaikne tänupalve oma südames. Me ei soovi, et valjuhäälsed tundepuhangud juhiksid tähelepanu kõrvale selle konverentsi ja Issanda pühade templite pühalikust olemusest.

Täna on meil rõõm teatada plaanidest ehitada templeid järgmistesse asukohtadesse:

Pago Pago tempel Ameerika Samoas; Okinawa City tempel Okinawal; Neiafu tempel Tongas; Tooele Valley tempel Utah’ osariigis USAs; Moses Lake’i tempel Washingtoni osariigis USAs; San Pedro Sula tempel Hondurases; Antofagasta tempel Tšiilis; Budapesti tempel Ungaris.

Suur tänu teile, kallid vennad ja õed.

Kui räägime oma vanadest ja uutest templitest, siis näitame kõik oma tegudega, et oleme tõelised Issanda Jeesuse Kristuse jüngrid. Uuendage oma elu Temasse uskudes ja Teda usaldades. Saage osa Tema lepingu väest iga päev meelt parandades. Ja pühendage ja taaspühendage oma elu Jumala ja Tema laste teenimisele mõlemal pool eesriiet.

Ma jätan teile oma armastuse ja õnnistuse, kinnitades teile, et selles Issanda Kirikus on jätkuv ilmutus. See ilmutus jätkub, kuni „Jumala eesmärgid on täitunud ja Suur Jehoova ütleb, et töö on tehtud!”1

Sellega ma õnnistan teid ja jagan oma tunnistust, et Jumal elab! Jeesus on Kristus. See on Tema Kirik. Meie oleme Tema rahvas. Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.