2010–2019
Teie preesterluse taktikaline plaan

Teie preesterluse taktikaline plaan

Looge oma taktikaline plaan, kuidas tõestate ennast Kristuse jüngrina.

Eelmises detsembris andis Esimene Presidentkond välja avalduse, et 11-aastased poisid hakkavad käima Aaroni preesterluse kvoorumis alates selle aasta jaanuarist, mil nad saavad 12-aastaseks.1

Selle tulemusel oli käesoleva aasta alguses päris palju 11-aastaseid, kes olid arvanud, et jätkavad Algühingus kuni järgmise sünnipäevani, kuid jagasid nüüd pühapäeval sakramenti kui Kiriku kõige uuemad ametisse pühitsetud diakonid.

Ma ei tea, keda see muudatus rohkem üllatas – diakoneid või nende vanemaid. Nendest peaaegu 80 000 uuest diakonist on täna paljud koos meiega selles suures konverentsikeskuses või osalevad tehnoloogia vahendusel. Tere tulemast suurde preesterluse vennaskonda!

See muudatus teeb selle koosoleku ajalooliseks – see on arvatavasti suurim Aaroni preesterluse hoidjate rühm, kes on kunagi üldkonverentsi preesterluse üldistungil osalenud. Selle erilise sündmuse valguses kõnelen ma täna eriti just Aaroni preesterluse noortele meestele.

Sportimise õppetunnid

Paljud teist õpilastest arendavad oma andeid, huvisid ja hobisid õppekavaväliste tegevustega kas koolis, eratundides või meeskondades ja rühmades väljaspool kooli, sealhulgas spordis.

Olles ise terve elu spordiga tegelenud, olen alati imetlenud neid, kes arendavad oma sportlikke võimeid sedavõrd, et võivad kõrgel tasemel võistelda. Et keegi midagi väga hästi teha oskaks, on vaja lisaks loomulikule andele suurt distsipliini, ohverdust ja loendamatuid tunde treeningut ja harjutamist. Sellised sportlased kuulevad mõnikord treenerite karmi kriitikat ja on valmis seadma kõrvale oma praegused tahtmised millegi suurema nimel tulevikus.

Me teame Kiriku liikmeid ja preesterluse hoidjaid, kes on professionaalses spordis tippu jõudnud. On palju häid eeskujusid, kuid aja kokkuhoiu huvides toon teile vaid mõne näite. Ehk tunnete mõnda neist sportlastest, kes mängivad pesapalli – Jeremy Guthrie ja Bryce Harper; korvpalli – Jabari Parker ja Jimmer Fredette; jalgpalli – Ricardo Rojas; ragbit – William Hopoate ning Ameerika jalgpalli – Taysom Hill ja Daniel Sorensen. Igaüks neist on teinud märkimisväärse panuse oma spordialale.

Kuigi nad on oma spordialal väga edukad, tunnistavad nad ise, et ei ole täiuslikud sportlased ega täiuslikud inimesed. Nad teevad kõvasti tööd, et olla parim oma spordis ning elada evangeeliumi järgi. Kui nad kukuvad, tõusevad nad püsti ja püüavad lõpuni vastu pidada.

Uurige taktikalist plaani

Meeskonnaspordis koostatakse teatud mänguolukordadeks taktikaline plaan. Sportlased õpivad, milline on igas mängus nende ülesanne. Edukad mängijad uurivad taktikalist plaani nii põhjalikult, et kui see mängu tuleb, teavad nad täpselt, peaaegu instinktiivselt, kuhu minna ja mida teha.

Dave Kaup/REUTERS/ foto, stock.adobe.com

Sarnaselt on ka meil, preesterluse hoidjatel, meeskond – kvoorum – ja taktikaline plaan – pühakirjad ja tänapäeva prohvetite sõnad.

Kas teie tugevdate oma meeskonnakaaslasi?

Kui hästi olete uurinud taktikalist plaani?

Kas mõistate täielikult oma ülesannet?

Vastasega silmitsi seismine

Et seda analoogiat jätkata, teavad head treenerid oma meeskonna ja ka vastasmeeskonna tugevusi ja nõrkusi. Nad teevad taktikalise plaani, mis annab neile võiduks kõige parema võimaluse. Mida teie teete?

Teie teate, milliste kiusatuste suhtes te kõige haavatavam olete, ja oskate ette näha, kuidas vastane püüab teid rajalt maha võtta ning heidutada. Kas teie olete teinud endale isikliku tegutsemiskava ja taktikalise plaani, et teaksite, kuidas reageerida, kui seisate silmitsi vastuseisuga?

Kui seisate silmitsi erinevate moraalsete kiusatustega – kas siis teistega koos olles või üksi ekraani vaadates –, siis teate oma tegutsemiskava. Kui sõber paneb ette, et jooksite alkoholi või prooviksite narkootikume, siis teate, mida teha. Te olete harjutanud ja teate juba ette, kuidas reageerida.

Tegutsemiskava, taktikalise plaani ja kindla pühendumisega täita oma rolli, avastate, et kiusatusel on teie üle vähem kontrolli. Te olete juba teinud otsuse, kuidas reageerida ja mida ette võtta. Te ei pea iga kord kiusatusega silmitsi seistes otsustama.

Üks Kaheteistkümnest jagas hiljuti lugu, mis illustreerib seda põhimõtet. Keskkooli ajal preestri ametis teenides veetis ta aega oma sõprade seltsis. Kui nad olid söömas käinud, sõitsid nad ringi, kuni keegi tegi ettepaneku minna teatud filmi vaatama. Probleem oli selles, et ta teadis, et tegu on filmiga, mida ta ei peaks vaatama. Kuigi ta tundis kohe antud olukorras survet ja ärevust, oli ta juba varem plaani teinud. See oli kui üks leht tema taktikalisest plaanist.

Ta hingas sügavalt sisse ja julgust kogudes teatas: „Mina ei ole sellest filmist huvitatud. Pange mind minu maja juures maha.” Mida noored ka tegid. See oli lihtne plaan, mis tõi võidu. Aastaid hiljem kirjeldas üks temaga tol õhtul koos olnud sõpradest, kuidas tema eeskuju oli andnud sõbrale jõudu seista julgelt silmitsi sarnase olukorraga enda elus.

Taktikalise plaani leheküljed

Ma palusin mõne apostli soovitusi, milliseid taktikaid võiksite teie oma plaani kaasata. Järgnevalt jagan nende soovitusi:

 • Palvetage iga päev, et saada rohkem valgust ja tunnistust Jeesusest Kristusest.

 • Kuulake hoolega oma vanemate, piiskopi, Noorte Meeste ja kvoorumi juhtide õpetusi.

 • Vältige pornograafiat ja ebamoraalset sotsiaalmeedia sisu.

 • Pidage meeles lubadusi, mida olete Jumalale andnud, ja püüdke neid pidada.

 • Uurige pühakirjalugusid suurtest prohvetitest ja jäljendage nende häid omadusi.

 • Õnnistage Taevase Isa lapsi neid teenides.

 • Otsige häid sõpru, kes aitavad teil saada selliseks inimeseks, kes te olla soovite.

 • Saage FamilySearchi rakenduse eksperdiks ja uurige oma pereajalugu.

 • Leidke endale taganemispaik, kuhu võite halbade mõjude eest põgeneda.

 • Armastage ja aidake oma preesterluse kvoorumi teisi liikmeid.

Ma suhtlesin ka nende sportlastega, kelle pilte me varem nägime. Leidsin, et huvitaval kombel ei määratle nad end selle järgi, mida nad teevad, ehk profisportlastena, vaid pigem selle järgi,kes nad on – Taevase Isa pojad ja Jumala preesterluse hoidjad.

Kuulakem nüüd nende mõtteid:

 • Jimmer Fredette, pildil kui diakon, kes õpib lipsusõlme siduma, ütleb: „Olen õppinud toetuma tugevalt oma teadmistele ja usule evangeeliumitõest. See on juhtinud mind saama ‥ vääriliseks preesterluse hoidjaks ja ennekõike positiivseks eeskujuks.”

 • Bryce Harper, pildil abikaasana, kirjutab: „Ma arvasin, et kuulsus ja rikkus ning kõige väärtuslikuma mängija tiitel teevad mind õnnelikuks. Midagi oli puudu. Seega ma ‥ valmistusin ja läksin templisse. Nüüd olen ma rajal, et naasta oma Teavase Isa juurde ja elada koos igavese perega – mis on suurim rõõm maailmas!”

 • Daniel Sorensen, pildil misjonärina, ütleb: „Hea taktikaline plaan kasutab iga meeskonnaliikme andeid ja tugevusi. ‥ Kui ma uurin ja rakendan Jeesuse Kristuse evangeeliumi õpetusi, siis tean, kuidas kasutada oma tugevusi, et preesterluses teenida.”

 • Jeremy Guthrie, pildil misjonijuhatajana, jagas: „12-aastase diakonina ‥ [tundsin] Vaimu tunnistamas, [et] see elu on „aeg ette valmistuda, et kohata Jumalat”2. Tegevuskava on usk Jumalasse, mis viib tegudeni ja meeleparanduseni Päästja kaudu. ‥ Taktikalise plaani võib leida pühakirjades ja elavate prohvetite kaudu.”

 • Jabari Parker, pildil vanema-ametisse pühitsemisel, ütleb: „Ma ei suuda ette kujutada, milliseks inimeseks ma oleksin saanud, kui poleks teinud otsust ristitud saada. ‥ Olen tänulik, et minu elus on Jumal, kes mind iga päev juhatab.”

 • Ricardo Rojas, pildil kogudusejuhatajana teenides, ütles: „Jumala preesterluse kaudu võime Talle Tema töös abiks olla. Meid kutsutakse olema „vahvad ja tugevad”3 tõde kaitstes.” See on aidanud tal leida edu nii spordis kui preesterluse juhina teenides.

 • Taysom Hill, pildil misjonärina, tunneb, et Jeesuse Kristue evangeelium on olnud taktikaliseks plaaniks tema elus. Ta jagas: „Jumala plaani uskumine ja endast parima andmine oma rolli täitmisel on toonud minu ellu ülevoolavat rahu ja õnne, kuna tean, et Jumal on minu pingutustega rahul.”

 • William Hopoate, pildil oma poja lapseõnnistamisel koos nelja põlvkonnaga, ütleb, et evangeelium aitab tal „avastada vastase strateegiaid ning annab vaimset jõudu, et panna vastu tulistele nooltele ning paremini teisi teenida”.

Kuidas on lood teiega? Kas teie näete oma kõrgemat ja pühamat identiteeti Jumala pojana, Tema püha preesterluse kandjana? Hoides silme ees seda igavikulist identiteeti, looge oma isiklik tegutsemiskava ja preesterluse taktikaline plaan, mis teid kiusatuste ja vastuseisu ajal juhivad. Kaaluge nii ründe- kui kaitsestrateegiaid.

Ründestrateegiad aitavad tugevdada tunnistusi ja suurendavad soovi püsida kitsal ja ahtal teerajal. Näitede sekka kuuluvad regulaarne palvetamine, pühakirjauurimine, kirikus ja templis käimine, kümnise maksmine ja trükise „Sulle, noor” nõuannete järgimine.

Kaitsestrateegiad tähendavad planeerimist, kuidas kiusatusele vastu panna. Kui tunnete kiusatust oma isiklikke käitumisnorme hüljata, siis teate juba varem, mida teha.

Selleks on teil vaja taktikalist plaani.

Kas teil pole tahtmist täna palvetada? Siis on aeg panna mängu varem valmis mõeldud tegutsemiskava.

Tunnete, et teie tunnistus on kõikuma löönud? Teil on selleks olukorraks plaan valmis. Te teate, mida teha.

Võitjad Jumala silmis

Teie olete Jumala püha preesterluse kandjad. Teie otsus hoida kõvasti kinni raudkäsipuust muudab teid igavikuliseks inimeseks, kelleks teid saama loodi.

Jumal tunneb ja armastab teid. Ta õnnistab teid ning juhib teie samme.

Te võite arvata, et te pole midagi erilist, et te pole võitja tüüpi. Kuid see pole tõsi. Kas te ei tea, et Jumal on kuulutanud: „Maailma nõrgad asjad tulevad esile ja murravad maha vägevad ja tugevad.”4?

Kas tunnete end nõrgana? Ebaolulisena? Õnnitlused, te kvalifitseerute väljakul mängima!

Kas tunnete end tähtsusetuna? Vähemväärtuslikuna? Te võite olla just see, keda Jumalal vaja läheb.

Kas on paremat eeskuju kui Taavet, kes astus võitlusväljale hirmuäratava vastase Koljati vastu? Oma plaaniga Issandale toetudes päästis Taavet mitte ainult iseennast, vaid terve Iisraeli sõjaväe!5 Teadke, et Issand on koos teiega, kui võtate julguse kokku, et olla Tema poolel. „Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?”6

Ta võib anda võimalusi ja aidata meil leida jõudu ning võimeid, mida me ei teadnud endil olevat.7

Kuulake oma usaldusväärseid treenereid – oma vanemaid, piiskoppe ja Noorte Meeste juhte. Õppige taktikalist plaani. Lugege pühakirju. Uurige viimse aja prohvetite sõnu. Looge oma tegutsemiskava, kuidas tõestate ennast Kristuse jüngrina.

Teadke juba ette, milliseid tegutsemiskavasid kasutada, et tugevdada oma vaimu ja vältida vastase püüniseid.

Tehke seda ja Jumal kasutab teid.

Võib leiduda inimesi, kes lahutavad end evangeeliumist ja ekslevad eemale. Mõned võivad istuda tribüünil ja vaadata mängu eemalt. Mõned otsustavad jääda pingile istuma, kuigi treener tahab neid mängu panna. Mina kutsun teid neid meeskonnakaaslasi päästma, toetama ja armastama!

Teised tahavad mängust osa võtta ja teevad seda. Kõige tähtsam ei ole see, kui andekad nad on, vaid nende valmisolek ennast mängu panna. Nad ei oota, kuni nende numbrit mängima kutsutakse, sest nad teavad kirjakohta, mis ütleb: „Seepärast, kui teil on soov teenida Jumalat, olete te kutsutud tööle.”8

Te võite ise ennast väljakule panna.

Teete seda oma preesterluse taktikalist plaani uurides ja täide viies.

Seda tehes te tõenäoliselt komistate ja kukute – ehk isegi palju, palju kordi. Te pole täiuslik; läbikukkumine on osa valmistumisprotsessist, mis aitab teil lihvida iseloomu ja teenida kaastundlikumal moel. Päästja ja Tema lõputu lepitus on andnud viisi, kuidas siira meeleparanduse kaudu oma vigadest üle saada.

Head sportlased veedavad sadu tunde, et täiustada oma mänguoskuse üht väikest tahku. Preesterluse hoidjana peab teil olema sama mõttelaad. Kui miski teil ebaõnnestub, siis parandage meelt ja õppige sellest. Harjutage, et teil järgmine kord paremini läheks. Lõppkokkuvõttes on see teie teha. Kas õpite selgeks taktikalise plaani?

Ma innustan teid: lootke Issanda peale. Pange selga kogu Jumala sõjavarustus9 ja astuge mängu.

Neid, kes mängivad kõrgemal tasemel profisporti, pole palju, kuid mis puutub jüngripõlve, siis on palju neid, kes otsustavad Kristust järgida.

Tegelikult on see teie missioon selles elus – õppida Issanda teid, astuda jüngrirajale ja püüda elada vastavalt Jumala plaanile. Jumal toetab ja õnnistab teid, kui pöördute Tema poole. Suudate seda, sest Tema silmis olete võitjad.

Ma palvetan, et te pühenduksite elama selle püha preesterluse väärilisena, mida te kannate, ja püüaksite täita oma püha rolli iga päev. Ma õnnistan teid võime ja sooviga seda teha. Ma lisan oma tunnistuse preesterluse väest, mida te hoiate, elavatest prohvetitest ja Jeesusest Kristusest ning Tema rollist meie Päästja ja Lunastajana. Jeesuse Kristuse nimel. aamen.