2010–2019
Misjonitöö: jagage, mis on teil südames

Misjonitöö: jagage, mis on teil südames

Kus te siin maailmas ka ei viibiks, on teil mitmesuguseid võimalusi jagada häid uudiseid Jeesuse Kristuse evangeeliumist.

Eelmisel kuul kutsus meie kallis prohvet, president Russell M. Nelson, Kahtteist endaga kaasa Itaalia Rooma templi pühitsemisele. Sinna reisides mõtlesin apostel Paulusele ja tema rännakutele. Tema päevil oleks rännak Jeruusalemmast Rooma kestnud umbes 40 päeva. Tänapäeval võtab sama reis ühes minu lemmiklennukis aega vähem kui kolm tundi.

Piibliõpetlased uskusid, et Paulus oli Roomas, kui ta kirjutas mitu oma kirjadest, mis on olnud võtmetähtsusega Kiriku liikmete tugevdamisel tol ajal ja tänapäeval.

Paulus ja teised muistse Kiriku liikmed, algusaja pühad, olid isiklikult tuttavad ohvriandide tegemisega. Paljud kannatasid suurt tagakiusamist, mis mõnikord lõppes nende surmaga.

Viimase 200 aasta jooksul on ka taastatud Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed, viimse aja pühad, kogenud mitmesugust tagakiusamist. Kuid sellele tagakiusamisele vaatamata (ja mõnikord selle tulemusel) on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik jätkanud kasvamist ning on nüüd kõikjal maailmas.

On veel palju teha

Kuid enne kui koogi küpsetame, konfette õhku viskame ja ennast selle märkimisväärse edu puhul õnnitleme, oleks hea, kui vaataksime seda kasvu õigest vaatenurgast.

Maailmas on ümmarguselt seitse ja pool miljardit inimest, millega võrreldes on meie Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 16 miljonit liiget üks päris väike karjake.1

Samas on kristlaste arv mõnes maailma paigas kahanemas.2

Isegi Issanda taastatud Kirikus – kuigi üleüldine liikmete arv jätkuvalt kasvab – on liiga palju neid, kes ei võta osa regulaarsetest Kirikus käimise õnnistustest.

Ehk teisisõnu: kus te siin maailmas ka ei viibiks, on teil mitmesuguseid võimalusi jagada häid uudiseid3 Jeesuse Kristuse evangeeliumist inimestega, keda te kohtate, kellega koos õpite, elate, töötate või aega veedate.

Selle viimase aasta jooksul on mul olnud põnev võimalus olla sügavalt seotud Kiriku ülemaailmse misjonitööga. Olen sagedasti mõtisklenud ja palvetanud Päästja suure ülesande üle, mille Ta andis oma jüngritele – meile, Tema lastele: „Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse.”4

Maadlesin küsimusega: „Kuidas saame meie kui liikmed ja Kristuse jüngrid kõige paremini seda suurt ülesannet oma igapäevaelus täita?”

Täna kutsun ma teid mõtisklema sellesama küsimuse üle oma südames ja meeles.5

Misjonitöö and

Kiriku juhid on juba aastakümneid korranud üleskutset, et iga liige on misjonär.6

Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed – nii möödunud aegadel kui ka meie päevil – on innukalt ja rõõmsalt jaganud evangeeliumi sõprade ja tuttavatega. Nende südames leegitseb tunnistus Jeesusest Kristusest ja nende siiras soov on, et teised võiksid kogeda sama rõõmu, mida nemad on Päästja evangeeliumis leidnud.

Kiriku mõnel liikmel tundub selle peale erilist annet olevat. Neile meeldib olla evangeeliumi saadik. Nad teenivad vapralt ja rõõmuga ning juhivad tööd liikmest misjonärina.

Kuid teised meist on ebalevad. Kui Kiriku koosolekutel arutatakse misjonitööd, siis vajuvad pead aeglaselt alla, kuni kaovad pinkide varju, silmad keskenduvad pühakirjadele või sulguvad sügavas mõtiskluses, et vältida silmsidet teiste liikmetega.

Miks see nii on? Ehk tunneme end süüdlaslikult, et ei tee evangeeliumi jagamiseks enamat. Ehk tunneme ebakindlust, kuidas seda teha. Või pelgame oma mugavustsoonist väljaastumist.

Ma mõistan seda.

Kuid pidage meeles, et Issand ei ole kunagi nõudnud ekspertlikku, veatut misjonitöö pingutust. Vaid „Issand nõuab südant ja teenistusvalmis meelt”.7

Kui teie juba teete rõõmsalt misjonitööd, siis palun jätkake ja olge teistele eeskujuks. Issand õnnistab teid.

Kuid kui tunnete, et olete evangeeliumi sõnumi jagamisel jalgu järel vedanud, siis lubage mul soovitada viit süümevaba asja, mida kõik võivad teha, et osaleda Päästja suures ülesandes aidata Iisraeli kokku koguda.

Viis lihtsat soovitust

Esiteks liginege Jumalale. Esimene suur käsk on armastada Jumalat.8 See on peamine põhjus, miks me siin maa peal oleme. Küsige endalt: „Kas ma tõesti usun Taevasesse Isasse?

Kas ma armastan ja usaldan Teda?”

Mida lähemale te saate Taevasele Isale, seda enam särab teie seest Tema valgust ja rõõmu. Teised märkavad, et teis on midagi ainuomast ja erilist. Ja nad küsivad selle kohta.

Teiseks täitke oma süda armastusega teiste vastu. See on teine suur käsk.9 Püüdke tõeliselt näha kõiki teid ümbritsevaid inimesi kui Jumala lapsi. Teenige neid – olenemata sellest, kas nende nimi on kirjas teie teenimisnimekirjas või mitte.

Naerge koos nendega. Rõõmustage koos nendega. Nutke koos nendega. Austage neid. Tervendage, tiivustage ja tugevdage neid.

Püüdke jäljendada Kristuse armastust ja tunda teistele kaasa – isegi neile, kes on teie vastu halvad, kes teid pilkavad ja soovivad teile paha teha. Armastage neid ja kohelge neid kui Taevase Isa lapsi.

Kolmandaks püüdke käia jüngrirajal. Kui teie armastus Jumala ja Tema laste vastu süveneb, siis suureneb ka teie soov Jeesust Kristust järgida.

Te õpite Tema rajast rõõmuga, kui Tema sõnast toitute ning kuuletute meie aja prohvetite ja apostlite õpetustele ning neid rakendate. Teie enesekindlus ja vaprus järgida Tema teed kasvavad, kui suhtlete Taevase Isaga õpetatava, alandliku südamega.

Jüngrirajal käimine nõuab igapäevast harjutamist, vähehaaval, armust armu10, rida rea peale11. Mõnikord kaks sammu edasi ja üks samm tagasi.

Tähtis on, et te alla ei annaks, vaid püüaksite seda õigesti teha. Lõpuks muutute paremaks, õnnelikumaks ja siiramaks. Teistega oma usust rääkimine muutub normaalseks ja loomulikuks. Tegelikult saab evangeeliumist teie elu nii oluline ja hinnaline osa, et tundub ebaloomulik mitte sellest teistele rääkida. See ei pruugi juhtuda kohe – see on elukestev püüdlus. Kuid see juhtub.

Neljandaks jagage, mis on teil südames. Ma ei palu teil seista tänavanurgal ja megafonist Mormoni Raamatu salme hüüda. Mida mina palun, on see, et te otsiksite alati võimalusi rääkida oma usust inimestega loomulikult ja normaalsel viisil suheldes – seda nii isiklikult kui ka internetis. Mina palun, et te seisaksite kui tunnistajad12 evangeeliumi väest igal ajal – ja kui vajalik, kasutage selleks sõnu.13

Kuna Kristuse evangeelium „on Jumala vägi õndsakssaamiseks”, siis võite seda jagades olla enesekindlad, vaprad ja alandlikud.14 Enesekindlus, vaprus ja alandlikkus võivad tunduda vastandlike omadustena, kuid need ei ole seda. Need peegeldavad Päästja üleskutset mitte peita evangeeliumi väärtusi ja põhimõtteid vaka alla, vaid lasta teie valgusel särada, et teie head teod võiksid ülistada teie Isa Taevas.15

On palju normaalseid ja loomulikke viise, kuidas seda teha, igapäevastest heategudest kuni isikliku tunnistuse jagamiseni YouTube’is, Facebookis, Instagramis või Twitteris ning lihtsa vestluseni inimestega, keda kohtate. Sel aastal õpime oma kodus ja Pühapäevakoolis Uuest Testamendist. Milline imeline võimalus kutsuda sõpru ja naabreid kirikusse ja koju, et koos teiega Päästjast õppida. Jagage nendega evangeeliumi raamatukogu rakendust, kust nad leiavad õppekava „Tule, järgne mulle”. Kui tunnete noori ja nende peresid, siis andke neile trükis „Sulle, noor” ja kutsuge neid, et nad tuleksid ja vaataksid, kuidas meie noored püüavad nende põhimõtete järgi elada.

Kui keegi küsib, kuidas teie nädalavahetus läks, siis ärge häbenege jagada, mida te kirikus kogesite. Rääkige neile väikestest lastest, kes koguduse ees innukalt laulsid, et püüavad olla kui Jeesus. Rääkige noorterühmast, kes veetis aega, et aidata hooldekodu eakatel sugupuud koostada. Rääkige hiljutistest muudatustest pühapäevaste koosolekute ajakavas ja kuidas see teie peret õnnistab. Või selgitage, miks me rõhutame, et see on Jeesuse Kristuse Kirik ja meie oleme viimse aja pühad, just nagu ka muistse Kiriku liikmeid pühadeks kutsuti.

Mistahes tundub teile loomulik ja normaalne, et jagada teistega, miks Jeesus Kristus ja Tema Kirik teie jaoks olulised on. Kutsuge neid tulema ja vaatama.16 Seejärel innustage neid tulema ja aitama. On mitmesuguseid võimalusi, kuidas inimesed võivad meie Kirikus kaasa aidata.

Ärge palvetage ainult, et misjonärid leiaksid väljavalitud. Palvetage iga päev kogu südamest, et leiate neid, kes tulevad ja vaatavad, tulevad ja aitavad ning tulevad ja jäävad. Informeerige põhimisjonäre oma tegemistest. Nad on kui inglid, valmis aitama!

Kui jagate häid uudiseid, Jeesuse Kristuse evangeeliumi, siis tehke seda armastuse ja kannatlikkusega. Kui lävime inimestega vaid oodates, et nad endale peatselt valged riided selga tõmbavad ja lähima ristimisbasseini juurde teejuhiseid küsivad, siis teeme seda valesti.

Mõni, kes tuleb ja vaatab, ei liitu võib-olla kunagi Kirikuga, mõni teeb seda hiljem. See on nende valik. Kuid see ei muuda meie armastust nende vastu. Ja see ei muuda meie innukaid püüdlusi jätkuvalt kutsuda üksikisikuid ja peresid: tulge ja vaadake, tulge ja aidake ning tulge ja jääge!

Viiendaks usaldage, et Issand teeb imesid. Mõistke, et pole teie ülesanne inimesi usule pöörata. See on Püha Vaimu roll. Teie roll on jagada seda, mis on teie südames ja elada järjepidevalt oma tõekspidamiste järgi.

Seepärast ärge heituge, kui keegi ei võta kohe vastu evangeeliumi sõnumit. See ei ole teie isiklik läbipõrumine.

See on selle isiku ja Taevase Isa vaheline asi.

Teie ülesanne on armastada Jumalat ja armastada oma ligimesi, Tema lapsi.

Uskuge, armastage ja tehke.

Järgige seda rada ja Jumal teeb teie kaudu imesid, et oma kalleid lapsi õnnistada.

Need viis soovitust aitavad teil teha seda, mida Jeesuse Kristuse jüngrid on teinud juba muistsest ajast peale. Tema evangeelium ja Tema Kirik on tähtis osa teie elust ja sellest, kes te olete ja mida teete. Seepärast kutsuge teisi, et nad tuleksid ja vaataksid, tuleksid ja aitaksid ning Jumal teeb oma päästvat tööd, ja nad tulevad ning jäävad.

Aga mis saab siis, kui see on raske?

„Aga,” te võite küsida, „mis siis, kui ma seda kõike teen ja inimesed reageerivad halvasti? Mis saab siis, kui nad on Kiriku vastu kriitilised? Mis siis, kui nad mu oma sõbranimekirjast kustutavad?”

Jah, see võib juhtuda. Juba muistsetest aegadest on Jeesuse Kristuse jüngreid sageli tagakiusatud.17 Apostel Peetrus ütles: „Nagu [teil] on osa Kristuse kannatamistest, olge rõõmsad.”18 Algusaegade pühad rõõmustasid, et „neid oli väärt arvatud kannatama teotust selle nime pärast”.19

Pidage meeles, et Issand töötab imelisel kombel. Võib olla, et teie kristlik vastus nende äraütlemisele pehmendab kõva südame.

Issanda Jeesuse Kristuse apostlina õnnistan ma teid enesekindlusega olla elav tunnistus evangeeliumi väärtustest; vaprusega olla tuntud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmena; alandlikkusega abistada Tema töös, et näidata oma armastust Taevase Isa ja Tema laste vastu.

Mu kallid sõbrad, te rõõmustate teadmisest, et olete märkimisväärne osa kaua ettekuulutatud Iisraeli kokkukogumisest, et valmistuda Kristuse tulemiseks „väe ja suure auhiilgusega, koos kõigi pühade inglitega”.20

Taevane Isa tunneb teid. Issand armastab teid. Jumal õnnistab teid. See töö on tema pühitsetud. Te saate sellega hakkama! Me kõik võime seda teha üheskoos!

Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel, aamen.