2010.–2019. gads
Kļūsim par priekšzīmīgiem pēdējo dienu svētajiem
Zemteksta piezīmes
Tēma

Kļūsim par priekšzīmīgiem pēdējo dienu svētajiem

Es apliecinu jums savu mīlestību un svētu jūs ar spēju — baudīt Tā Kunga vārdu un piemērot Viņa mācības savā personīgajā dzīvē.

Šī ir bijusi iedvesmojoša un vēsturiska konference. Mēs ar entuziasmu raugāmies nākotnē. Mēs esam tikuši motivēti rīkoties labāk un kļūt labāki. Apbrīnojamie vēstījumi, ar ko no šīs kanceles ir nākuši klajā mūsu augstākie pilnvarotie un amatpersonas, un dziesmas ir tik iedvesmojošas! Es mudinu jūs studēt šos vēstījumus, sākot jau ar šo nedēļu.1 Tajos tiek pausts Tā Kunga prāts un griba attiecībā uz Viņa ļaudīm mūsdienās.

Jaunajai, ģimenē balstītajai, Baznīcas atbalstītajai, integrētajai mācību programmai piemīt potenciāls atklāt ģimeņu spēku, ja vien katra ģimene to apzināti un rūpīgi īstenos, pārveidojot savas mājas par ticības un patvēruma vietu. Es apsolu — ja jūs uzcītīgi darbosieties, lai pārveidotu savas mājas par centrālo evaņģēlija apguves vietu, tad ar laiku jūsu sabata dienas patiešām kļūs par svēta prieka dienām. Jūsu bērni ar sajūsmu apgūs Glābēja mācības un dzīvos pēc tām, un pretinieka ietekme jūsu dzīvē un jūsu mājās mazināsies. Jūsu ģimene pieredzēs krasas un spēcinošas pārmaiņas.

Šīs konferences laikā mēs esam stiprinājuši savu apņemšanos — īstenot nozīmīgos centienus, pagodinot To Kungu, Jēzu Kristu, ikreiz, kad mēs runājam par Viņa Baznīcu. Es apsolu jums — ja mēs cītīgi pievērsīsimies tam, lai sauktu Glābēja Baznīcu un tās locekļus pareizajā vārdā, Baznīcas locekļi iegūs stiprāku ticību un piekļūs vēl lielākam garīgajam spēkam.

Tagad pievērsīsimies tempļa tēmai. Mēs zinām, ka templī pavadītajam laikam ir izšķiroša nozīme mūsu pašu un mūsu ģimeņu glābšanas un paaugstināšanas iemantošanā.

Kad mēs esam saņēmuši paši savus tempļa priekšrakstus un slēguši svētās derības ar Dievu, katram no mums ir nepieciešama nepārtraukta garīgā spēcinājuma gūšana un skološanās, kas ir iespējama vienīgi Tā Kunga namā. Un mūsu priekštečiem ir nepieciešams, lai mēs kalpotu par viņu aizstājējiem.

Padomājiet vien par Dieva vareno žēlastību un taisnīgumu, jo Viņš jau pirms pasaules radīšanas nodrošināja ceļu, kā dāvāt tempļa svētības tiem, kuri nomirs bez zināšanām par evaņģēliju. Šie svētie tempļa rituāli ir ļoti seni. Manuprāt, šī senā izcelsme kalpo par vēl vienu aizraujošu pierādījumu to autentiskumam.2

Mani dārgie brāļi un māsas, pretinieka uzbrukumi strauji kļūst arvien intensīvāki un daudzpusīgāki.3 Mums nekad nav bijusi vēl lielāka nepieciešamība pēc regulāras uzturēšanās templī. Es lūdzos, lai jūs ar lūgšanu izvērtētu to, kā jūs pavadāt savu laiku. Ieguldiet laiku savā nākotnē un savas ģimenes nākotnē. Ja templis ir saprātīgā attālumā, es mudinu, lai jūs rastu iespēju regulāri pieteikties vizītē pie Tā Kunga, uzturoties Viņa svētajā namā, un punktuāli un priekpilni ierasties uz to. Es apsolu, ka Tas Kungs īstenos brīnumus, kas, kā Viņam zināms, jums ir nepieciešami, ja vien jūs ziedosieties tam, lai kalpotu un pielūgtu Viņa tempļos.

Šobrīd mums ir 159 iesvētīti tempļi. Mums ir ļoti svarīgi pienācīgi parūpēties par šiem tempļiem un uzturēt tos. Laikam ejot, tempļiem nenovēršami ir vajadzīga modernizēšana un atjaunošana. Līdz ar to, šobrīd tiek plānots atjaunot un modernizēt Soltleiksitijas templi un citus pionieru paaudzes tempļus. Informācija par šiem projektiem tiks sniegta, kad šie plāni būs izstrādāti.

Šodien mēs ar prieku paziņojam par ieceri uzbūvēt vēl 12 tempļus. Šie tempļi tiks celti šādās vietās: Mendosā, Argentīnā; Salvadorā, Brazīlijā; Juba pilsētā, Kalifornijas štatā; Pnompeņā, Kambodžā; Prajā, Kaboverdē; Jigo, Guamā; Pueblā, Meksikā; Oklandē, Jaunzēlandē; Lagosā, Nigērijā; Davao, Filipīnās; Sanhuanā, Puertoriko un Vašingtonas apgabalā, Jūtas štatā.

Varbūt, ka šo tempļu celtniecība un uzturēšana nemainīs jūsu dzīvi, taču to pavisam noteikti mainīs templī pavadītais laiks. Es mudinu tos, kuri jau ilgi nav bijuši templī, sagatavoties un atgriezties, cik drīz vien iespējams. Pēc tam es aicinu, lai jūs pielūgtu templī un lūgtu par to, kaut jūs savas sirds dziļumos spētu sajust Glābēja bezgalīgo mīlestību pret jums, lai katrs no jums varētu iegūt savu personīgo liecību par to, ka Viņš vada šo svēto un mūžīgo darbu.4

Brāļi un māsas, es pateicos jums par jūsu ticību un atbalstu! Es apliecinu jums savu mīlestību un svētu jūs ar spēju — baudīt Tā Kunga vārdu un piemērot Viņa mācības savā personīgajā dzīvē. Es apliecinu jums, ka Baznīca turpina un turpinās saņemt atklāsmes līdz brīdim, kad „Dieva mērķi būs sasniegti un diženais Jehova teiks, ka darbs ir padarīts”.5

Es svētu jūs ar vēl lielāku ticību Viņam un Viņa svētajam darbam, lai jūs varētu ar ticību un pacietību tikt galā ar savas personīgās dzīves izaicinājumiem. Es svētu jūs, lai jūs kļūtu par priekšzīmīgiem pēdējo dienu svētajiem. Es dāvāju jums šo svētību un liecinu, ka Dievs dzīvo! Jēzus ir Kristus! Šī ir Viņa Baznīca. Mēs esam Viņa ļaudis, Jēzus Kristus Vārdā, āmen.