2010.–2019. gads
Vai tu gribi vesels kļūt?
Zemteksta piezīmes
Tēma

Vai tu gribi vesels kļūt?

Pateicoties Jēzus Kristus īstenotajai Izpirkšanai, ja mēs izvēlēsimies nožēlot grēkus un pilnīgi pievērsties Glābējam, Viņš mūs dziedinās garīgi.

Kalpojis misijā dažus mēnešus, mūsu jaunākais dēls un viņa misionāru pārinieks bija gandrīz pabeiguši savas ikdienas studijas, kad mūsu dēls sajuta galvā trulas sāpes. Viņš sajutās ļoti savādi; vispirms viņš zaudēja kontroli pār savu kreiso roku; tad sastinga viņa mēle. Viņa sejas kreisā puse sāka nokarāties. Viņam bija grūti parunāt. Viņš zināja, ka kaut kas nav labi. Taču viņš nezināja, ka viņam bija sācies masīvs insults trīs smadzeņu daļās. Viņam iestājās daļēja paralīze, un viņu pārņēma bailes. Tam, cik ātri smadzeņu triekas upuris saņem ārstēšanu, var būt dramatiska ietekme uz viņa atveseļošanos. Viņa uzticīgais misionāru pārinieks izlēmīgi rīkojās. Piezvanījis 911, viņš deva viņam svētību. Brīnumainā kārtā ātrā palīdzība bija tikai piecu minūšu attālumā.

Pēc tam, kad mūsu dēls tika steidzīgi nogādāts slimnīcā, mediķi ātri novērtēja situāciju un nolēma dot mūsu dēlam zāles, kas ar laiku potenciāli varētu novērst smadzeņu triekas paralizējošās sekas.1 Tomēr, ja mūsu dēlam nebūtu bijusi smadzeņu trieka, šīs zāles varētu izraisīt smagas sekas, tādas kā asiņošanu smadzenēs. Mūsu dēlam bija jāizvēlas. Viņš izvēlējās pieņemt šīs zāles. Lai arī pilnai atlabšanai bija nepieciešamas vairākas operācijas un daudzi mēneši, mūsu dēls galu galā atgriezās savā misijā un pabeidza to, kad smadzeņu triekas sekas bija būtiski novērstas.

Mūsu Debesu Tēvs ir visuspēcīgs un visuzinošs. Viņš zina mūsu fiziskās cīņas. Viņš zina par mūsu fiziskajām sāpēm, ko izraisa slimības, novecošana, negadījumi vai dzemdību traumas. Viņš zina par emocionālajām cīņām, kas saistītas ar raizēm, vientulību, depresiju vai garīgo slimību. Viņš zina katru personu, kas ir izcietusi netaisnību vai tikusi ļaunprātīgi izmantota. Viņš zina mūsu vājības un tieksmes, un kārdinājumus, ar ko mēs cīnāmies.

Mirstīgajā dzīvē mēs tiekam pārbaudīti, lai redzētu, vai mēs izvēlēsimies labo pār ļauno. Tie, kas ievēros Viņa baušļus, dzīvos ar Viņu „nebeidzamā laimes stāvoklī”.2 Lai mums palīdzētu progresēt un kļūt līdzīgākiem Viņam, Debesu Tēvs ir devis visu varu un zināšanas Savam Dēlam, Jēzum Kristum. Nav tādas fiziskas, emocionālas vai garīgas slimības, ko Kristus nevar dziedināt.3

Runājot par Glābēja laicīgo kalpošanu, Svētajos Rakstos ir daudzi brīnumaini notikumi, kad Jēzus Kristus izmantoja Savu dievišķo spēku, lai dziedinātu tos, kam bija fiziskas ciešanas.

Jāņa evaņģēlijā ir stāstīts par kādu vīru, kurš 38 gadus cieta no kādas novājinošas slimības.

„Jēzus, redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam: „Vai tu gribi vesels kļūt?”

Nespēcīgais vīrs atbildēja, ka nebija neviena, kas varēja viņam palīdzēt, kad tas viņam visvairāk bija nepieciešams.

Jēzus viņam saka: „Celies, ņem savu gultu un staigā!”

Un tūdaļ tas cilvēks kļuva vesels, paņēma savu gultu un sāka staigāt.”4

Lūdzu, ņemiet vērā, kā tiek pretstatīts tas, cik ilgi šis vīrs cieta viens (38 gadus), un tas, cik ātra bija dziedināšana, kad iesaistījās Glābējs. Dziedināšana bija „tūlītēja”.

Kādā citā gadījumā sieviete, kura 12 gadus bija sirgusi ar asiņošanu un iztērējusi visu savu mantību ārstiem, „piegājusi no mugurpuses, aizskāra Viņa drēbju vīli, un tūdaļ asins tecēšana nostājās. …

Bet Jēzus sacīja: „Mani kāds ir aizskāris, jo Es jūtu, ka spēks no Manis ir izgājis.”

Bet sieva, redzēdama, ka viņa nav palikusi apslēpta, … izstāstīja visu ļaužu priekšā, … [kā] viņa tūdaļ bija kļuvusi vesela.”5

Savas kalpošanas laikā Kristus mācīja, ka Viņam bija spēks pār fizisko ķermeni. Mēs nevaram kontrolēt to, kad Kristus dziedinās mūsu fiziskās slimības. Dziedināšana notiek pēc Viņa gribas un gudrības. Svētajos Rakstos daži cieta vairākas desmitgades, citi — visu savu mūžu. Mirstīgās dzīves vājības var mūs attīrīt un padziļināt mūsu paļāvību uz Dievu. Taču, kad mēs atļaujam Kristum iesaistīties mūsu dzīvē, Viņš vienmēr stiprinās mūs garīgi, lai mums būtu lielāka spēja panest savas nastas.

Mēs zinām, ka galu galā visas fiziskās slimības, kaites un nepilnības tiks dziedinātas Augšāmcelšanās laikā. Tā ir dāvana visai cilvēcei caur Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu.6

Jēzus Kristus var dziedināt ne tikai mūsu fizisko ķermeni. Viņš var dziedināt arī mūsu garu. Viscaur Svētajos Rakstos mēs mācāmies, kā Kristus palīdzēja garā vājajiem un darīja viņus veselus.7 Pārdomājot šīs pieredzes, pieaug mūsu cerība un ticība Glābēja spēkam — svētīt mūs. Jēzus Kristus var izmainīt mūsu sirdi, dziedināt mūs no pieredzētās netaisnības vai ļaunprātīgas izmantošanas sekām un stiprināt mūs, lai mēs spētu panest zaudējumu vai sirdēstus, sniedzot mums mieru, lai palīdzētu izturēt dzīves pārbaudījumus, un emocionāli dziedinot.

Kristus var dziedināt mūs arī tad, kad grēkojam. Mēs grēkojam, kad apzināti pārkāpjam kādu Dieva likumu.8 Kad mēs grēkojam, mūsu dvēsele kļūst netīra. Nekas netīrs nevar dzīvot Dieva klātbūtnē.9 „Kļūt tīram no grēka nozīmē tikt dziedinātam garīgi.”10

Dievs Tēvs zina, ka mēs grēkosim, taču Viņš ir sagatavojis ceļu, kā mēs varam tikt pestīti. Elders Lins G. Robinss mācīja: „Grēku nožēlošana nav [Dieva] rezerves plāns gadījumā, ja mēs ciestu neveiksmi. Grēku nožēlošana ir Viņa plāns, zinot, ka mēs paklupsim.”11 Kad mēs grēkojam, mums ir iespēja izvēlēties labo, nevis ļauno. Mēs izvēlamies labo, kad nožēlojam grēkus pēc tam, kad esam sagrēkojuši. Caur Jēzu Kristu un Viņa Izpirkšanas upuri mēs varam tikt pestīti no saviem grēkiem un atvesti atpakaļ Dieva Tēva klātbūtnē, ja mēs nožēlosim grēkus. Garīgā dziedināšana nav vienpusēja — lai tā varētu notikt, ir nepieciešams Glābēja pestījošais spēks, un grēciniekam ir patiesi jānožēlo grēki. Tie, kas izvēlas nenožēlot grēkus, noraida dziedināšanu, ko Kristus piedāvā. Viņiem ir tā, it kā nekāda pestīšana nebūtu veikta.12

Apspriežoties ar tiem, kuri centās nožēlot grēkus, es brīnījos, ka cilvēkiem, kuri dzīvoja grēkā, bija grūti pieņemt pareizos lēmumus. Svētais Gars viņus pameta, un viņiem bieži vien bija grūti izdarīt izvēles, kas viņus tuvinātu Dievam. Viņi mēnešiem vai pat gadiem ilgi cīnījās, samulsuši vai nobijušies no savu grēku sekām. Bieži viņi jutās tā, ka nekad nespēs mainīties vai saņemt piedošanu. Es bieži dzirdēju viņus paužam savas bailes, ka tad, ja viņu mīļie uzzinātu, ko viņi ir izdarījuši, viņi pārstātu viņus mīlēt vai pamestu viņus. Kad viņi palika pie šādām domām, viņi apņēmās ciest klusu un novilcināt savu grēku nožēlošanu. Viņi nepareizi uzskatīja, ka bija labāk tagad nenožēlot grēkus, lai viņi vēl vairāk nesāpinātu savus mīļos cilvēkus. Viņuprāt, bija labāk ciest pēc šīs dzīves, nekā tagad iet cauri grēku nožēlošanas procesam. Brāļi un māsas, novilcināt savu grēku nožēlošanu nekad nav laba doma. Pretinieks bieži izmanto bailes, lai liegtu mums nekavējoties rīkoties, saskaņā ar mūsu ticību Jēzum Kristum.

Kad tuvinieki saduras ar patiesību par grēcīgu uzvedību, lai arī viņi var justies dziļi ievainoti, viņi bieži vēlas palīdzēt grēciniekam, kurš patiesi nožēlo grēkus, mainīties un izlīgt ar Dievu. Patiesi, garīgā dziedināšana paātrinās, kad grēcinieks atzīstas savos grēkos un atrodas starp cilvēkiem, kas viņu mīl un palīdz viņam atmest grēkus. Lūdzu, atcerieties, ka Jēzus Kristus ir varens tajā, kā Viņš dziedina no grēka arī nevainīgos upurus, kas vēršas pie Viņa.13

Prezidents Boids K. Pekers paziņoja: „Kad mēs pieļaujam kļūdas un grēkojam, tiek ievainots mūsu gars. Taču atšķirībā no mūsu mirstīgajiem ķermeņiem, kad grēku nožēlošanas process ir pabeigts, pateicoties Jēzus Kristus veiktajai Izpirkšanai, nekādu rētu nebūs. Dievs ir apsolījis: „Lūk, tam, kurš nožēlojis savus grēkus, tam tiek piedots, un Es, Tas Kungs, tos vairs nepieminu” [Mācības un Derību 58:42].”14

Kad mēs nožēlosim grēkus „ar patiesu sirdi”,15nekavējoties diženā pestīšanas iecere tiks īstenota” mūsu dzīvē.16 Glābējs mūs dziedinās.

Misijas pārinieks un profesionālie mediķi, kuri palīdzēja mūsu smadzeņu triekas skartajam dēlam misijā, rīkojās ātri. Mūsu dēls izvēlējās saņemt zāles, kas novērsa smadzeņu triekas izraisītās sekas. Smadzeņu triekas paralizējošās sekas, kas varēja saglabāties uz visu viņa atlikušo mirstīgo dzīvi, tika novērstas. Tādā pašā veidā, jo ātrāk mēs nožēlojam grēkus un ienesam savā dzīvē Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu, jo ātrāk mēs varam tikt dziedināti no grēka sekām.

Prezidents Rasels M. Nelsons izteica šādu uzaicinājumu: „Ja jūs esat noklīduši no takas, … es jūs aicinu …, lūdzu, nāciet atpakaļ. Lai kādas būtu jūsu bažas, lai kādi būtu jūsu izaicinājumi, jums atradīsies vieta šeit, Tā Kunga Baznīcā. Jūs un vēl nedzimušās paaudzes tiks svētītas, pateicoties tam, ja jūs tagad atgriezīsieties uz derību takas.”17

Lai mūsu garīgā dziedināšana varētu notikt, mums ir nepieciešams pakļauties Glābēja dotajiem nosacījumiem. Mēs nedrīkstam vilcināties! Mums ir jārīkojas šodien! Rīkojieties tagad, lai garīgā paralīze neaizkavētu jūsu mūžīgo attīstību. Kamēr es runāju, ja jūs esat sajutuši vajadzību lūgt kādam piedošanu, kam esat nodarījuši pāri, es aicinu jūs rīkoties. Pasakiet viņiem, ko esat izdarījuši. Lūdziet viņiem piedošanu. Ja jūs esat izdarījuši grēku, kas ietekmē jūsu tempļa cienīgumu, es jūs aicinu šodien apspriesties ar savu bīskapu. Nevilcinieties.

Mani brāļi un māsas, Dievs ir mūsu mīlošais Tēvs Debesīs. Viņš ir devis visu spēku un zināšanas Savam Mīļajam Dēlam, Jēzum Kristum. Pateicoties Viņam, visa cilvēce kādu dienu tiks dziedināta no jebkādām fiziskām kaitēm uz visiem laikiem. Pateicoties Jēzus Kristus īstenotajai Izpirkšanai, ja mēs izvēlēsimies nožēlot grēkus un pilnīgi pievērsties Glābējam, Viņš mūs dziedinās garīgi. Šī dziedināšana var sākties nekavējoties. Izvēle ir mūsu ziņā!Vai mēs gribam veseli kļūt?

Es liecinu, ka Jēzus Kristus samaksāja cenu, lai mēs varētu tapt veseli. Taču mums ir jāizvēlas pieņemt dziedinošās zāles, ko Viņš piedāvā. Pieņemiet tās šodien! Nevilcinieties. Jēzus Kristus Vārdā, āmen.