2010.–2019. gads
Māsu līdzdalība Israēla sapulcināšanā
Zemteksta piezīmes
Tēma

Māsu līdzdalība Israēla sapulcināšanā

Es vēršos ar savu pravieša lūgumu pie jums, Baznīcas sievietes, lūdzot, lai jūs līdzdarbotos nākotnes veidošanā, palīdzot sapulcināt izklīdināto Israēlu.

Ir tik brīnišķīgi būt kopā ar jums, manas mīļās un dārgās māsas! Iespējams, kāda no manām nesenajām pieredzēm sniegs jums nelielu ieskatu tajā, ko es domāju par jums un tām dievišķajām spējām, ar ko jūs esat apveltītas.

Kādudien, kad es uzrunāju kādu Dienvidamerikas draudzi un izjūtot pieaugošu sajūsmu par savas uzrunas tēmu, es izšķirošajā brīdī pateicu: „Būdama desmit bērnu māte, es jums varu teikt, ka …,” un tad pievērsos sava vēstījuma turpinājumam.

Es neatskārtu, ka esmu nosaucis sevi par māti. Mans tulks, pieņemot, ka esmu pārteicies, izmainīja vārdu māte uz tēvs, tā nu draudze nemaz neuzzināja, ka esmu nosaucis sevi par māti. Taču mana sieva Vendija to dzirdēja, un viņu šī mana freidiskā kļūme ļoti iepriecināja.

Tobrīd manos vārdos izpaudās mana sirsnīgā un padziļinātā vēlme — mainīt pasauli uz labu, kā to spēj vienīgi māte. Gadiem ejot, kad vien man tiek jautāts, kādēļ esmu izvēlējies kļūt par medicīnas doktoru, es vienmēr esmu atbildējis vienu un to pašu: „Tādēļ, ka es nevarēju izvēlēties kļūt par māti.”

Lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, ka, pieminot vārdu māte, es nerunāju tikai par tām sievietēm, kuras ir dzemdējušas vai adoptējušas bērnus šīs dzīves laikā. Es runāju par visām mūsu Debesu Vecāku pieaugušajām meitām. Ikviena sieviete ir māte, pateicoties savai mūžīgajai un dievišķajai sūtībai.

Tādēļ šovakar, būdams 10 bērnu tēvs, kuram ir deviņas meitas un viens dēls, kā arī Baznīcas prezidents, es lūdzu par to, kaut jūs sajustu, cik sirsnīgas izjūtas mani pārņem, domājot par to, kas jūs esat, un visu to labo, ko jūs varat darīt. Neviens nevar izdarīt to, ko var paveikt taisnīga sieviete. Neviens nevar aizstāt māte ietekmi.

Vīrieši var izrādīt un bieži vien izrāda pret citiem Debesu Tēva un Glābēja mīlestību. Taču sievietēm šajā ziņā ir īpašs talants — dievišķa dāvana. Jūs spējat sajust, kas citiem ir vajadzīgs un kurā mirklī tas viņam vai viņai ir vajadzīgs. Jūs spējat palīdzēt, mierināt, mācīt un stiprināt otru tieši tobrīd, kad tas ir nepieciešams.

Sievietes raugās uz notiekošo citādi nekā vīrieši, un, ak, cik ļoti mums ir nepieciešams jūsu skatījums! Jūsu iedaba vedina jūs sākumā padomāt par citiem, apsverot to, kā jūsu rīcība ietekmēs apkārtējos.

Kā norādīja prezidents Airings, tieši mūsu lieliskā māte Ieva ar savu tālejošo vīziju par mūsu Debesu Tēva ieceri aizsāka to, ko mēs dēvējam par „Krišanu”. Pateicoties viņas gudrajai un drosmīgajai izvēlei un Ādama atbalstam, Dieva laimes iecere varēja pavirzīties uz priekšu. Viņi deva ikvienam no mums iespēju nākt šajā pasaulē, iegūt ķermeni un pierādīt, ka mēs arī tagad izvēlēsimies iestāties par Jēzu Kristu, tāpat kā mēs to darījām pirmslaicīgajā dzīvē.

Manas dārgās māsas, jums ir īpašas garīgās dāvanas un iedzimtās tieksmes. Šovakar es ar vissirsnīgāko cerību mudinu jūs lūgt pēc tā, lai jūs spētu izprast savas garīgās dāvanas — attīstīt, izmantot un vairot tās pat vēl lielākā mērā nekā līdz šim. Tādējādi jūs mainīsiet pasauli.

Būdamas sievietes, jūs iedvesmojat citus, parādot atdarināšanas cienīgu standartu. Ļaujiet man sniegt nelielu ieskatu tajā, kā tika izstrādāti divi no svarīgākajiem paziņojumiem, ar ko mēs nācām klajā iepriekšējā vispārējā konferencē. Jums, manas dārgās māsas, ir bijusi izšķiroša loma abos šajos lēmumos.

Pirmkārt, kalpošana norīkojumā. Augstākais kalpošanas paraugs ir mūsu Glābējs, Jēzus Kristus. Vairumā gadījumu sievietes allaž ir bijušas tuvāk šim standartam nekā vīrieši. Patiesi kalpojot, jūs sekojat savām izjūtām, lai palīdzētu kādam vēl lielākā mērā sajust Glābēja mīlestību. Taisnīgām sievietēm piemīt instinktīva tieksme kalpot. Es pazīstu tādas sievietes, kuras ik dienu lūdz, vaicājot: „Kam Tu gribētu, lai es šodien palīdzu?”

Pirms 2018. gada aprīļa paziņojuma par jauniem un svētākiem veidiem, kā gādāt par līdzcilvēkiem, dažiem vīriešiem piemita tendence atzīmēt, ka viņu mājskološanas norīkojums ir „izpildīts”, lai pārietu pie nākamā uzdevuma.

Taču, sajūtot, ka jūsu apmeklējamajai māsai ir nepieciešama palīdzība, jūs nekavējoties atsaucāties, atgriežoties pie viņas visa mēneša garumā. Tieši tas, jūs apmeklējāt savas māsas, iedvesmoja mūs uz pāriešanu pie kalpošanas norīkojumos.

Otrkārt, iepriekšējā vispārējā konferencē mēs pārveidojām Melhisedeka priesterības kvorumus. Cītīgi lūdzot par to, kā palīdzēt Baznīcas vīriešiem efektīvāk pildīt savus pienākumus, mēs rūpīgi apsvērām Palīdzības biedrības piemēru.

Palīdzības biedrībā satiekas dažāda gadagājuma sievietes, kas atrodas dažādos savas dzīves posmos. Lai gan katra dzīves desmitgade nāk ar saviem unikālajiem izaicinājumiem, te nu jūs esat — nedēļu pēc nedēļas pulcējoties, kopīgi augot, mācot evaņģēliju un tik tiešām mainot šo pasauli uz labu.

Tagad, sekojot jūsu piemēram, visi Melhisedeka priesterības nesēji ir kļuvuši par elderu kvoruma locekļiem. Šiem vīriešiem, vecumā no 18 līdz 98 gadiem (varbūt vēl vecākiem), ir tikpat daudzveidīga pieredze attiecībā uz priesterību un Baznīcu. Tagad šie brāļi var veidot ciešākas brālības saites, kopīgi mācīties un efektīvāk svētīt līdzcilvēkus.

Atcerieties, ka iepriekšējā jūnijā mēs ar māsu Nelsoni uzrunājām Baznīcas jauniešus. Mēs aicinājām, lai tie pievienojas jauniešu bataljonam un palīdz sapulcināt Israēlu abās priekškara pusēs. Šī sapulcināšana šobrīd ir „vislielākais izaicinājums, visvarenākie centieni un visdiženākais darbs uz Zemes”!1

Šajos centienos mums izmisīgi nepieciešama sieviešu palīdzība, jo sievietes veido nākotni. Tādēļ šovakar es vēršos ar savu pravieša lūgumu pie jums, Baznīcas sievietes, lūdzot, lai jūs līdzdarbotos nākotnes veidošanā, palīdzot sapulcināt izklīdināto Israēlu.

Ar ko jūs varētu sākt?

Ļaujiet man jums izteikt četrus aicinājumus:

Pirmkārt,es aicinu jūs piedalīties desmit dienu ilgā gavēnī, atturoties no sociālajiem tīkliem un jebkuriem citiem plašsaziņas līdzekļiem, kas pamudina uz negatīvām vai nešķīstām domām. Lūdziet, lai saprastu, no kādas ietekmes jums būtu jāatbrīvojas šī gavēņa laikā. Šim desmit dienu gavēnim var izrādīties pārsteidzošs iespaids. Ko jūs esat ievērojušas, atraujoties no pasaulīgā skatījuma, kas ievaino jūsu garu? Vai jūs vēlētos ieviest kādas izmaiņas attiecībā uz to, kam turpmāk ziedot savu laiku un enerģiju? Vai jūsu prioritātes ir mainījušās — kaut vai nedaudz? Es mudinu jūs pierakstīt visus gūtos iespaidus un sekot tiem.

Otrkārt, es aicinu, lai jūs sāktu lasīt Mormona Grāmatu un izlasītu to līdz gada beigām. Lai cik neiespējami tas varētu šķist, ņemot vērā visu to, ar ko jūs jau cenšaties tikt galā savā dzīvē, ja jūs no visas sirds pieņemsiet šo aicinājumu, Tas Kungs palīdzēs jums rast veidu, kā to izpildīt. Un es apsolu — ja jūs lūgsiet un studēsiet, debesis atvērsies. Tas Kungs svētīs jūs ar pieaugošu iedvesmu un atklāsmi.

Es vēlos mudināt, lai lasot jūs atzīmētu katru pantu, kur tiek runāts vai norādīts uz Glābēju. Pēc tam apzināti runājiet par Kristu, priecājieties par Kristu un sludiniet par Kristu saviem ģimenes locekļiem un draugiem.2 Caur šo procesu gan jūs, gan viņi varēs tuvināties Glābējam. Un sāks notikt izmaiņas, pat brīnumi.

Šorīt mēs nācām klajā ar paziņojumu par jauno svētdienas sanāksmju grafiku un Baznīcas atbalstīto, uz ģimeni vērsto mācību programmu. Jums, manas dārgās māsas, ir izšķiroša loma šo jauno, līdzsvaroto un saskaņoto evaņģēlija mācīšanas centienu sekmēšanā. Lūdzu, māciet saviem mīļajiem to, ko esat mācījušās no Svētajiem Rakstiem. Māciet tiem, kā vērsties pie Glābēja pēc Viņa dziedinošā un attīrošā spēka, kad tie ir grēkojuši. Un māciet tiem, kā katru savas dzīves dienu piekļūt Viņa stiprinošajam spēkam.

Treškārt, ieviesiet regulāru tempļa apmeklēšanas paradumu. Tas var prasīt no jums nedaudz lielāku ziedošanos. Regulārāk apmeklējot templi, jūs ļausiet Tam Kungam mācīt jums to, kā likt lietā Viņa priesterības spēku, ar ko jūs esat tikušas apveltītas Viņa templī. Attiecībā uz māsām, kuras nedzīvo tempļa tuvumā, es aicinu, lai jūs lūgtu un studētu par tempļiem, lasot Svētos Rakstus un mūsdienu praviešu vārdus. Tiecieties pēc vēl lielākām zināšanām, skaidrākas izpratnes un dziļākām jūtām pret tempļiem nekā jebkad iepriekš.

Mūsu pasaules mēroga jauniešu svētbrīdī, iepriekšējā jūnijā, es runāju par kādu jaunieti, kura dzīve mainījās, kad viņa vecāki iemainīja viņa viedtālruni pret podziņu telefonu. Šī jaunieša māte ir bezbailīga un ticīga sieviete. Viņa redzēja, ka viņas dēls sāk pieņemt tādas izvēles, kas varētu atturēt viņu no kalpošanas misijā. Viņa devās ar savām lūgšanām uz templi, lai saprastu, kā vislabāk palīdzēt savam dēlam. Pēc tam viņa sekoja ikvienam gūtajam iespaidam.

Viņa teica: „Es jutu, kā Gars vada mani, lai es noteiktā laikā pārbaudītu sava dēla telefonu, pievēršot uzmanību konkrētām lietām. Lai gan es neprotu rīkoties ar šiem viedtālruņiem, Gars mani vadīja caur visiem sociālajiem tīkliem, kurus es pati nemaz neizmantoju! Es zinu, ka Gars palīdz vecākiem, kuri tiecas pēc norādījumiem, lai pasargātu savus bērnus. [Sākumā] mans dēls bija saniknots. … Bet jau pēc trim dienām viņš man pateicās! Viņš varēja sajust atšķirību.”

Viņas dēla uzvedība un attieksme kardināli mainījās. Viņš daudz vairāk palīdzēja mājiniekiem, vairāk smaidīja un vērīgāk pievērsās Baznīcā notiekošajam. Viņam ļoti patika kādu laiku kalpot tempļa kristītavā un gatavoties savai misijai.

Mans ceturtais aicinājums tām no jums, kuras ir pietiekami pieaugušas, ir pilnvērtīga iesaistīšanās Palīdzības biedrības darbā. Es mudinu jūs studēt pašreizējo paziņojumu par Palīdzības biedrības mērķi. Tas ir iedvesmojošs. Tas var sniegt jums norādījumus, vedinot izstrādāt līdzīgu paziņojumu attiecībā uz savu personīgo dzīves mērķi. Vēl es ļoti lūdzu, lai jūs ar prieku studētu patiesos principus, kas ir ietverti Palīdzības biedrības deklarācijā, kura tika publicēta teju pirms 20 gadiem.3 Šīs deklarācijas ierāmētais eksemplārs atrodas pie Augstākā prezidija biroja sienas. Es izjūtu saviļņojumu ikreiz, kad to lasu. Tajā ir aprakstīts, kas jūs esat un kādām, saskaņā ar Tā Kunga gribu, jums ir nepieciešams būt tieši šobrīd, darot savu daļu, lai palīdzētu sapulcināt izklīdināto Israēlu.

Manas dārgās māsas, jūs mums esat vajadzīgas! Mums „ir nepieciešams jūsu spēks, jūsu pievēršanās, jūsu pārliecība, jūsu vadīšanas prasmes, jūsu gudrība un jūsu balss”.4 Mēs vienkārši nespējam sapulcināt Israēlu bez jūsu līdzdalības.

Es mīlu jūs un pateicos jums, šo pašu brīdi svētot jūs ar spēju — neļauties pasaulīgajai ietekmei, palīdzot šajā būtiskajā un neatliekamajā darbā. Kopā mēs varam paveikt visu, kas mūsu Debesu Tēvam no mums ir vajadzīgs, lai sagatavotu šo pasauli Viņa mīļotā Dēla Otrajai atnākšanai.

Jēzus ir Kristus. Šī ir Viņa Baznīca. Par to es liecinu Jēzus Kristus Vārdā, āmen.