Thánh Thư
1 Nê Phi 11
trước đây kế tiếp

Chương 11

Nê Phi trông thấy Thánh Linh của Chúa và trong khải tượng được cho thấy cây sự sống—Ông trông thấy mẹ của Vị Nam Tử của Thượng Đế và biết được tấm lòng hạ cố của Thượng Đế—Ông trông thấy lễ báp têm, giáo vụ và sự đóng đinh trên thập tự giá của Chiên Con của Thượng Đế—Ông cũng trông thấy sự kêu gọi và giáo vụ của Mười Hai Vị Sứ Đồ của Chiên Con. Khoảng 600–592 trước T.C.

1 Vì chuyện rằng, sau khi tôi ước ao được biết những điều cha tôi đã thấy, và tin tưởng rằng Chúa có thể biểu lộ những điều ấy cho tôi thấy, thì trong lúc tôi đang ngồi asuy tư trong lòng, tôi được Thánh Linh của Chúa bcảm hóa và đưa đi, phải, tôi được đưa đến một cngọn núi rất cao mà trước kia tôi chưa bao giờ thấy, và nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến.

2 Và Thánh Linh hỏi tôi rằng: Này, ngươi mong muốn điều chi?

3 Và tôi thưa rằng: Con mong muốn thấy những điều cha con đã athấy.

4 Và Thánh Linh lại hỏi tôi rằng: Ngươi có tin rằng cha ngươi đã thấy cái acây mà cha ngươi đã nói tới không?

5 Và tôi bèn thưa rằng: Thưa có, Ngài biết rằng, con atin tất cả những lời cha con đã nói.

6 Và khi tôi nói xong những lời này, Thánh Linh liền reo to lên mà rằng: Hô Sa Na Chúa, Thượng Đế Tối Cao; vì Ngài là Thượng Đế trên khắp athế gian, phải, trên hết mọi vạn vật. Và phước thay cho ngươi, Nê Phi, vì ngươi đã btin ở Vị Nam Tử của Thượng Đế Tối Cao; vậy nên, ngươi sẽ thấy được những điều mà ngươi mong ước.

7 Và này, điều này sẽ được ban cho ngươi để làm một ađiềm triệu: Sau khi ngươi trông thấy cái cây có trái mà cha ngươi đã nếm, ngươi cũng sẽ trông thấy một Đấng từ trên trời giáng xuống, và đó là Đấng mà ngươi sẽ mục kích; và sau khi mục kích Ngài ngươi sẽ blàm chứng rằng Ngài là Vị Nam Tử của Thượng Đế.

8 Và chuyện rằng, Thánh Linh phán cùng tôi rằng: Xem kìa! Và tôi bèn nhìn và thấy một cái cây; và nó giống như cái acây mà cha tôi đã thấy; cây ấy có một vẻ đẹp lạ thường, phải, tuyệt đẹp hơn hết mọi vẻ đẹp khác; và bsắc trắng của nó còn trắng hơn cả tuyết mới rơi.

9 Và chuyện rằng, sau khi trông thấy cây ấy, tôi thưa với Thánh Linh rằng: Con thấy Ngài đã cho con xem một cây aquý hơn hết thảy.

10 Rồi Ngài hỏi tôi rằng: Ngươi muốn điều chi?

11 Tôi bèn thưa rằng: Con muốn biết được lời agiải thích về việc này—vì tôi nói chuyện với Ngài như nói chuyện với một người trần vậy; vì tôi trông thấy Ngài có bhình dạng của một nam nhân; tuy nhiên tôi vẫn biết đó là Thánh Linh của Chúa; và Ngài nói chuyện với tôi như một người nói chuyện với một người khác vậy.

12 Và chuyện rằng, Ngài phán cùng tôi rằng: Xem kìa! Tôi bèn nhìn như thể nhìn vào Ngài, nhưng chẳng thấy Ngài; vì Ngài đã biến mất trước sự hiện diện của tôi.

13 Và chuyện rằng, tôi nhìn và trông thấy thành phố Giê Ru Sa Lem vĩ đại và các thành phố khác. Và tôi còn thấy thành phố aNa Xa Rét; và trong thành phố Na Xa Rét tôi thấy một bnữ đồng trinh hết sức xinh đẹp và trắng ngần.

14 Và chuyện rằng, tôi trông thấy acác tầng trời mở ra; và một vị thiên sứ bước xuống đứng trước mặt tôi và hỏi tôi rằng: Nê Phi, ngươi thấy gì?

15 Và tôi thưa rằng: Tôi thấy một nữ đồng trinh, diễm lệ và xinh đẹp hơn tất cả các nữ đồng trinh khác.

16 Và vị ấy lại hỏi tôi rằng: Ngươi có hiểu được tấm lòng hạ cố của Thượng Đế chăng?

17 Tôi bèn thưa rằng: Tôi biết Ngài yêu thương con cái của Ngài; tuy nhiên, tôi không hiểu được ý nghĩa của mọi sự việc.

18 Và vị ấy nói với tôi: Này, người anữ đồng trinh mà ngươi trông thấy đó là bmẹ của Vị Nam Tử của Thượng Đế, theo thể cách xác thịt.

19 Và chuyện rằng, tôi thấy bà được Thánh Linh đưa đi; và sau khi bà được aThánh Linh đưa đi một khoảng thời gian, thiên sứ lại bảo tôi: Xem kìa!

20 Tôi bèn nhìn và trông thấy lại người nữ đồng trinh ấy đang bồng một atrẻ nhỏ trong tay.

21 Và thiên sứ bảo tôi: Hãy nhìn xem aChiên Con của Thượng Đế, phải, bVị Nam Tử của cĐức Chúa Cha Vĩnh Cửu! Ngươi có biết ý nghĩa của dcái cây mà cha ngươi đã thấy chăng?

22 Tôi bèn đáp lại rằng: Thưa có, đó là atình thương yêu của Thượng Đế gieo rắc cùng khắp trong trái tim của con cái loài người; vậy nên nó mới được hấp dẫn hơn hết thảy mọi vật khác.

23 Và vị ấy bảo tôi rằng: Phải, đó là niềm avui sướng nhất cho tâm hồn.

24 Sau khi nói xong những lời này, ông bảo tôi rằng: Xem kìa! Tôi bèn nhìn và thấy Vị Nam Tử của Thượng Đế đang ađi giữa con cái loài người; và tôi lại thấy có nhiều người phủ phục dưới chân Ngài và tôn thờ Ngài.

25 Và chuyện rằng, tôi thấy rằng athanh sắt mà cha tôi đã thấy là lời của Thượng Đế, nó dẫn tới suối bnước sống, hay tới ccây sự sống; nước ấy là biểu tượng cho tình thương yêu của Thượng Đế; và tôi còn thấy rằng, cây sự sống là biểu tượng cho tình thương yêu của Thượng Đế.

26 Rồi thiên sứ lại bảo tôi: Hãy nhìn xem và thấy atấm lòng hạ cố của Thượng Đế!

27 Tôi bèn nhìn và athấy Đấng Cứu Chuộc của thế gian là Đấng mà cha tôi đã nói tới; tôi còn thấy bvị tiên tri là người sẽ sửa soạn con đường trước cho Ngài. Rồi Chiên Con của Thượng Đế đi tới và được vị tiên tri ấy làm cphép báp têm, và sau khi Ngài đã được làm phép báp têm, tôi thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh từ trên trời giáng xuống rồi ngự lên mình Ngài trong hình dạng một con dchim bồ câu.

28 Và tôi thấy Ngài đi thuyết giảng trong dân chúng với aquyền năng và vinh quang lớn lao; và các đám đông dân chúng quy tụ lại để nghe Ngài giảng; và tôi thấy họ xua đuổi Ngài ra khỏi bọn họ.

29 Và tôi còn thấy có amười hai vị khác đi theo Ngài. Và chuyện rằng họ được Thánh Linh đưa đi trước mặt tôi, và tôi không còn trông thấy họ nữa.

30 Và chuyện rằng, thiên sứ lại bảo tôi rằng: Xem kìa! Tôi nhìn và thấy các tầng trời mở ra lần nữa, và tôi thấy acác thiên sứ giáng xuống giữa đám con cái loài người và phục sự họ.

31 Rồi ông lại bảo tôi: Xem kìa! Tôi bèn nhìn và thấy Chiên Con của Thượng Đế đi đến giữa con cái loài người. Và tôi thấy có những đám đông dân chúng bị đau ốm và bị khốn khổ bởi đủ thứ bệnh tật cùng bởi các aquỷ dữbác linh; và vị thiên sứ lại nói và chỉ cho tôi xem tất cả những việc ấy. Thế rồi những người đó được cchữa lành bằng quyền năng của Chiên Con của Thượng Đế; và các quỷ dữ và ác linh đều bị xua đuổi.

32 Và chuyện rằng, thiên sứ lại bảo tôi: Xem kìa! Tôi bèn nhìn và thấy Chiên Con của Thượng Đế bị dân chúng bắt giữ; phải, Vị Nam Tử của Thượng Đế trường cửu bị thế gian axét xử; và tôi đã thấy và làm chứng.

33 Và tôi, Nê Phi, thấy Ngài bị treo lên trên athập tự giá và bị bgiết chết vì tội lỗi của thế gian.

34 Và sau khi Ngài bị giết chết, tôi thấy các đám đông dân chúng trên thế gian quy tụ lại với nhau chống các vị sứ đồ của Chiên Con; vì mười hai vị ấy được thiên sứ của Chúa gọi như vậy.

35 Và dân chúng trên thế gian quy tụ lại với nhau; và tôi thấy họ ở trong một atòa nhà rộng lớn mênh mông, giống như tòa nhà mà cha tôi đã thấy. Rồi thiên sứ của Chúa lại bảo tôi rằng: Hãy nhìn xem thế gian và sự khôn ngoan của họ; phải, hãy nhìn xem gia tộc Y Sơ Ra Ên đã quy tụ lại với nhau chống đối mười hai vị sứ đồ của Chiên Con.

36 Và chuyện rằng, tôi thấy và làm chứng rằng, tòa nhà rộng lớn vĩ đại đó là tính akiêu căng của thế gian; nó đã sụp đổ, và sự đổ vỡ này lớn lao vô cùng. Rồi vị thiên sứ của Chúa lại bảo tôi rằng: Sự diệt vong của tất cả các quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ, và dân tộc nào chống đối mười hai vị sứ đồ của Chiên Con là thế đó.