Glazba
  S poniznošću
  Footnotes
  Theme

  98

  S poniznošću

  poput molitve

  1. S poniznošću ja klanjam se;

  o tebi mislim, Isuse.

  Kad kruh i vodu uzimam,

  ja tebe tad se prisjećam.

  2. Pomozi mi da sjetim se

  da život dao si za me,

  da vječno mogu živjeti

  i biti, Bože, kao ti.

  3. Svoj pogled k nebu upirem

  da poput tebe postanem;

  s visina želim učiti,

  dostojnost ti dokazati.

  4. Dok svijetom hodam svaki dan,

  Duh tražim tvoj i miran san.

  Rođenjem novim mijenjam se

  i srce tvojem nalik je.

  Tekst: Zara Sabin (1892 – 1980) © 1985 IRI

  Glazba: Thomas L. Durham (1950) © 1985 IRI

  3 Nephi 18:6–11

  Moroni 10:32–33