Glazba
  U dolini Deseret
  Footnotes
  Theme

  198

  U dolini Deseret

  vedro

  1. U dolini Deseret

  gdje se sabra narod svet,

  mnoštvo dječice se igra posvuda.

  Hrabra su, darežljiva,

  srca im dragocjena,

  ona vjerna glasu su evanđelja.

  [Chorus]

  Čuj, čuj, čuj, tu dječju pjesmu,

  dječji slatki, mili poj,

  nevino, u ljubavi,

  ko na nebu anđeli,

  ona sretna, zajedno u sreći toj.

  2. Da bi dugo živjela,

  bila snažna, prekrasna,

  duhan, ćaj i kavu ona preziru.

  Alkohola ne piju,

  malo mesa pojedu,

  za svim mudrim, dobrim ona tragaju.

  [Chorus]

  Čuj, čuj, čuj, tu dječju pjesmu,

  dječji slatki, mili poj,

  nevino, u ljubavi,

  ko na nebu anđeli,

  ona sretna, zajedno u sreći toj.

  3. Od malena moraju

  pazit kako pričaju,

  smirit ćud, a žudnje zle suspregnuti,

  uvijek biti pristojni

  i sa svima pravedni,

  a na svakom mjestu biti učtivi.

  [Chorus]

  Čuj, čuj, čuj, tu dječju pjesmu,

  dječji slatki, mili poj,

  nevino, u ljubavi,

  ko na nebu anđeli,

  ona sretna, zajedno u sreći toj.

  4. Kleknut će u molitvi

  svakog jutra, večeri

  da ih Gospod sačuva od svakog zla,

  da bi dobro činili,

  svim ga srcem ljubili,

  tražeć da se vrši volja njegova.

  [Chorus]

  Čuj, čuj, čuj, tu dječju pjesmu,

  dječji slatki, mili poj,

  nevino, u ljubavi,

  ko na nebu anđeli,

  ona sretna, zajedno u sreći toj.

  Tekst: Eliza R. Snow (1804 – 1887)

  Glazba: George F. Root (1820 – 1895)

  Proverbs 22:6

  Alma 37:35