Glazba
  Zarad snage planina
  Footnotes
  Theme

  18

  Zarad snage planina

  žustro

  1. Zarad snage planina slavljen,

  naš Bog i Otac naš;

  jakost djeci svojoj pružaš

  među planinskim stijenama.

  Ti si zadnji zaklon dao

  za narod sužanjstva.

  [Chorus]

  Zarad snage planina slavljen,

  naš Bog i Otac naš.

  2. Grubom rukom nas je dugo

  ljut zlotvor tlačio;

  ti si nama pomoć bio,

  moću si nas snažio.

  Gdje je dušman brojem veći,

  posrće noga nam.

  [Chorus]

  Zarad snage planina slavljen,

  naš Bog i Otac naš.

  3. Ti dovede nas ovamo

  na sâm bedem planinski,

  kao čuvar naših bližnjih

  iz zemalja tolikih,

  među stijenje pokraj rijeke

  na plodnu livadu.

  [Chorus]

  Zarad snage planina slavljen,

  naš Bog i Otac naš.

  4. Svjetionik ćemo štitit

  da luč ne umine;

  mi čuvari smo oltara

  usred šutnje nebeske;

  tu iz stijena teče hrabrost,

  kad udari ih štap.

  [Chorus]

  Zarad snage planina slavljen,

  naš Bog i Otac naš.

  Tekst: Felicia D. Hemans (1793 – 1835), prilagodio Edward L. Sloan (1830 – 1874)

  Glazba: Evan Stephens (1854 – 1930)

  Psalm 95:1–7