Glazba
  Srca obratite svoja
  Footnotes
  Theme

  184

  Srca obratite svoja

  vedro

  1. Srca obratite svoja,

  govori Malahija.

  Na spasenje, uzvišenje

  djece Boga živoga,

  obratite sad srca sva.

  2. Ilija obnovio je

  sveti, Božji, divan plan.

  On podsjeća, podučava

  sva ta divna obećanja

  što nas vežu s precima.

  3. Tražite sve pretke drage,

  naraštaje prije vas.

  Nađite ih, zapečatite

  svetim hramovima,

  što su stvoreni za vas.

  4. Ljubite svu djecu svoju,

  pokoljenja buduća:

  pravednošću gradite da

  djeca prime blagoslove,

  put života vječnoga.

  Tekst: Paul L. Anderson (1946) © 1983 Paul L. Anderson iLynn R. Carson (1942)

  Glazba: Gaylen Hatton (1928 – 2008) © 1985 IRI. Ova pjesma smije se umnažati za poveremenu, nekomercijalnu crkvenu i kućnu uporabu.

  Doctrine and Covenants 138:46–48

  Doctrine and Covenants 128:17–18, 22–24