Glazba
  Dok sunce još sjaji
  Footnotes
  Theme

  147

  Dok sunce još sjaji

  krepko

  1. Dok sunce još sjaji, prionite,

  sve dužnosti strpljivo ispunite.

  Još danas sve brige odagnajte,

  jer život je dar koji živite.

  [Chorus]

  O, sad, o, sad, prionimo,

  o, sad, o, sad sve pripremimo.

  O, sad, o, sad, radimo sad,

  za sutra sve spremimo radeći sad.

  2. Da, tražite danas sva blaga ta:

  mir, sreću i radost, sa svim svecima.

  Dragulje u srcu sad tražite;

  radite sad i dobro birajte.

  [Chorus]

  O, sad, o, sad, prionimo,

  o, sad, o, sad sve pripremimo.

  O, sad, o, sad, radimo sad,

  za sutra sve spremimo radeći sad.

  3. Dobrotu i krepost sad tražite;

  toj kruni života se priklonite.

  Dok srce još kuca vi budite

  predani kad tim putem idete.

  [Chorus]

  O, sad, o, sad, prionimo,

  o, sad, o, sad sve pripremimo.

  O, sad, o, sad, radimo sad,

  za sutra sve spremimo radeći sad.

  Tekst: L. Clark (oko 1880), izmijenjeno

  Glazba: Evan Stephens (1854 – 1930)

  Doctrine and Covenants 64:23–25, 33

  Articles of Faith 1:13