Glazba
  Siromah, putnik ucviljen
  Footnotes
  Theme

  15

  Siromah, putnik ucviljen

  smireno

  1. Siromah, putnik ucviljen

  počesto mene susretne,

  za pomoć skromno moli me

  i ne mogu mu reći ne.

  Za ime pitat ne smijem,

  odakle, kamo putuje

  no titraj oka njegova

  il’ što li mene osvaja.

  2. Kad obrok skroman spremih ja,

  on uđe, riječ ne izusti.

  Kruh dadoh mu da stiša glad

  on blagoslovi, prelomi

  i blagova, al’ dade mi

  okusit kruh anđeoski

  i dok ja žurno jedoh ga,

  ko mana on bi okusa.

  3. Tad spazih ga do bistroga,

  iz stijene vrijuć izvora.

  Posegnu da žeđ utiša,

  no snaga njega izda sva.

  Potrčah, jadnog uspravih

  triput mi čašu iskapi,

  natočiv, meni pruži je

  i žeđ zauvijek nestade.

  4. Bje mrak i bješe poplava

  kad vjetar zemlju pohara.

  Glas njegov začuh, pozvah ga,

  pod krov mog doma sklonih ga.

  Odjenuh, zgrijah gosta svog,

  da spava svoj mu spremih log,

  na tlo ja legoh, san se taj

  pričini ko zemaljski raj.

  5. Pretučenoga, nagoga,

  uz put ga nađoh ležati.

  Dah, bilo, vratih u njega,

  okrijepljen duh mu oživi

  i ulje, vino cijeli ga.

  A svoju ranu prikrih ja,

  no boli nesta u taj tren,

  mir prožme duh mi satrven.

  6. Utamničen osuđenik

  ko izdajnik smrt čekaše.

  Ja stišah buku laži svih

  i slavu dadoh mu za sve.

  Da ljubav moju iskuša,

  za njeg bi l’ umro, zapita.

  Krv sledi se, put zadrhta,

  al’ slobodan duh veli: “Da!”

  7. Tad stranac taj pred očima

  je mojim krinku sklonio.

  Na ruci ožiljke mu znam,

  to Spasitelj je preda mnom.

  Ime mi skromno prozbori

  Ti mene se ne zastidi.

  Ta djela spomen tvoj će bit’

  “jer za mene ih učini”.

  Tekst: James Montgomery (1771 – 1854)

  Glazba: George Coles (1792 – 1858), izmijenjeno. Crkvenapjesma pjevana neposredno prije mučeništva prorokaJosepha Smitha ml. Vidi History of the Church, 6:614 – 15.

  Matthew 25:31–40

  Mosiah 2:17