Glazba
  Božje sam dijete ja
  Footnotes
  Theme

  192

  Božje sam dijete ja

  usrdno

  1. Božje sam dijete ja

  i on me posla tu,

  i roditelje dade mi

  i dom moj zemaljski.

  [Chorus]

  Vodi mene, budi sa mnom,

  usmjeravaj me;

  pomoć tvoju trebam ja

  da dođem do njega.

  2. Božje sam dijete ja

  i puno treba mi;

  u mladosti me mojoj ti

  o svemu poduči.

  [Chorus]

  Vodi mene, budi sa mnom,

  usmjeravaj me;

  pomoć tvoju trebam ja

  da dođem do njega.

  3. Božje sam dijete ja

  i to blagoslivlja.

  Poslušnost volji njegovoj

  ključ mog je povratka.

  [Chorus]

  Vodi mene, budi sa mnom,

  usmjeravaj me;

  pomoć tvoju trebam ja

  da dođem do njega.

  Tekst: Naomi W. Randall (1908 – 2001) © 1957 IRI

  Glazba: Mildred T. Pettit (1895 – 1977) © 1957 IRI

  Psalm 82:6

  Mosiah 4:15

  Doctrine and Covenants 14:7