Glazba
  O, dođite vjerni
  Footnotes
  Theme

  120

  O, dođite vjerni

  veličanstveno

  1. O, dođite vjerni,

  radosni i smjerni,

  u Betlehem sada, o dođite.

  Poklonite se

  anđeoskom kralju.

  [Chorus]

  O, hvalimo ga sada!

  O, hvalimo ga sada!

  O, hvalimo ga sada,

  Isusa!

  2. Nek zvuci se ore

  anđeoske pjesme!

  Hajd pjevajte sada, svi anđeli!

  Slava i hvala

  Bogu na visini!

  [Chorus]

  O, hvalimo ga sada!

  O, hvalimo ga sada!

  O, hvalimo ga sada,

  Isusa!

  3. O, Gospode, tvome

  kličemo rođenju.

  Nek tebi je slava u vjekove sve!

  Sin Boga Oca nam

  na zemlju dođe.

  [Chorus]

  O, hvalimo ga sada!

  O, hvalimo ga sada!

  O, hvalimo ga sada,

  Isusa!

  Tekst: pripisano Johnu F. Wadeu (oko 1711 – 1786), na engleski preveo Frederick Oakeley (1802 – 1880)

  Glazba: pripisano Johnu F. Wadeu (oko 1711 – 1786)

  Luke 2:8–20

  Psalm 95:6