Glazba
  Tiha noć
  Footnotes
  Theme

  123

  Tiha noć

  smireno

  1. Tiha noć, sveta noć!

  Ponoć je, spava sve,

  Samo Josip s Marijom bdi,

  divno dijete pred njima spi,

  sniva nebeski san,

  sniva nebeski san.

  2. Tiha noć, sveta noć!

  Božji sin rodi se.

  S lica čista ljubav mu sja,

  otkupljenje naviješta.

  Kriste Gospode naš!

  Kriste Gospode naš!

  3. Tiha noć, sveta noć!

  Pastiri čuju svi,

  kako pjeva nebeski zbor

  divnu pjesmu odozgor:

  “Spas sveg svijeta je tu!

  Spas sveg svijeta je tu!”

  Tekst: Joseph Mohr (1792 – 1848), na engleski preveo John F. Young (1820 – 1885)

  Glazba: Franz Gruber (1787 – 1863)

  Luke 2:7–14

  Alma 7:10–12